Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

tisdag 28 september 2010

Letar kanalkort / Looking for charts

Dag 29      Tisdag 28 sep      Liège
Här ligger nu 4 båtar och väntar på fortsatt färd söderöver. Vi utbyter information och fikar hos varandra. Själva letar vi efter kartor och beskrivningar över de franska kanalerna. I morgon tar vi tåget en halvtimme till Maastricht  i Holland, för där lär det finnas.

Day 29     Tuesday 28 Sep      Liège
We are now 4 yachts waiting here to continue southwards. Information and invitation for coffee is exchanged between us. We are looking for charts and pilots for the French canals. Tomorrow we will go by train half an hour to Maastricht in The Netherlands. We hope to find them there.

Förtöjda i Liège / Moored in Liège
 
Här blandas husen hur som helst / City planning?

Husbåt med garage i lastrummet / Housebot barge with garage in the cargo hold
En något stor båt / A quite big boat

måndag 27 september 2010

Liège

Dag 27     Måndag 26 Sep    Maasbracht (Nederländerna) - Liège (Belgien)
Nu har vi lagt ytterliggare ett land bakom oss och gått in i Belgien. Detta är den fransktalande delen och vår skolfranska räcker inte långt. Här blir vi liggande en tid eftersom kanalen vid den fransk-belgiska gränsen är stängd för reparation fram till 15 oktober. Detta kände vi till sedan tidigare och har kollat alternativa vägar. Under hösten pågår reparation och underhåll på många kanaler i Frankrike, varför alternativen hade inneburit långa omvägar.

Day 27   Monday 26 Sep        Maasbracht (The Netherlands) - Liège (Belgium)
Now we have passed one more country and entered Belgium. This is the French speeking region and our French lessons in school are far gone. We have to stay here for some time since the canal at the French-Belgium border is closed for repairs until 15 October. This was already known to us and we have checked alternatives.There are repairs and  maintenance works ongoing in the autumn in many French canals, why the alternatives would have caused great detours.

Maastricht

Albertkanaal

Liège

Liège

lördag 25 september 2010

Maas

Dag 26     Lördag 25 Sep       Leukermeer - Maasbracht
Trip: 34 nm,       Totalt: 656 nm,        2 slussar
Har man ingen småbåtshamn, tar man ett mudderverk, svänger av från kanalen och muddrar rakt in i åkern, gräver ut några hundra hektar, säljer sanden som man grävt upp, planterar träd runt om, anlägger en badstrand och sätter upp bryggor, camping och en restaurant. Vips har man ett utmärkt rekreationsområde för sjösport mitt inne i landet!

Day 26     Saturday 25 Sep     Leukermeer - Maasbracht
Trip: 34 nm,       Total: 656 nm,     2 locks
If you do not have any marina, just take a dredger, take off from the canal and dig into the farmland, dig out some hundred acres, sell the sand you just digged out, plant some trees around the pit, create a beach, set up some pontoons, camping and a restaurant. Oops! and you have a recreation area for yachting in the middle of the countryside!
Campingfredag 24 september 2010

Maas - Waal kanal

Dag: 24   Torsdag 23 sep
Trip: 26 nm,  totalt: 622 nm,  2 slussar
Idag har vi gjort en mindre lyckad slussning.. Vår 1:a holländska. Med många pråmar, bogserbåt och glest mellan pollarna i slusskammaren var det svårt att snabbt förtöja båten. Linor lossnade och det tog tid att få båten på plats. Det är tur att Johan är så duktig på att manövrera båten. Ni kan kanske förstå att det inte är lätt att manövrera en segelbåt i en smal slusskammare och att komma så nära att man når de olika pollarna. Ett kämpande med tampar, som naturligtvis kinkade sig. Det är skönt att komma ut på den lugna floden Maas i sol och värme. Betande kor och kacklande gäss på stränderna.  Gubbar sitter och metar utmed strandkanten. Ingen hets eller stress. Precis vad som behövdes för att lugna nerverna efter denna pärs!
Ligger nu i sjön Leukermeer vid det  lilla sammhället Well mellan städerna Veenloo och Neijmegen.Ta en titt på kartan för att se vår färdväg så långt (länk i menyn till höger).


Day 24  Thursday 23 Sep
Trip: 26 nm,  Total: 622 nm,  2 locks
Today we made a less successful locking. Our 1st in The Netherlands. Several barges, a push-tow and bollards placed at great distances made it difficult to make fast the yacht quickly. Lines came loose  so it took some time to make fast. Luckily Johan is good in handling our yacht. You may understand it is not easy to handle a yacht in a narrow sluice chamber and simultaneously manage to get lines around the bollards. A fight with lines, which for sure will get twisted. It was a relief to enter the calm river of Maas in sunshine and warmth. Cows and geese along the riverbank and old men fishing. No stress. Just what we needed!!

We're now in the small lake of Leukermeer outside the small village of Well inbetween the two cities Veenloo and Neijmegen. Take a look at the map to see our progress so far (link in the menu to the right).


Jag har börjat/I have started

onsdag 22 september 2010

Rhen/The Rhine

Dag 22

Trip: 37, totalt: 598 nm, 0 slussar

Vaknar till dimma, varför avgången får vänta till eftermiddagen. Sol och varmt när vi ger oss ut på Rhen. Äntligen kunde vi ta av oss dubbla lager fleecetröjor och jackor. Full fart på Rhen i 9 knop med hjälp av 3 knops medström. Gropig sjö p.g.a. svallvågor från den täta pråmtrafiken. Flodpråmarna är betydligt större än kanalpråmarna. Vissa är upp till 190 m långa och består av hopkopplade pråmar som skjuts fram av en "påskjutare". Även pråmar med 3 våningar med containrar med upplyft styrhytt för att se över containrarna. Vi såg t.o.m. en "påskjutare" som sköt 6 hopkopplade pråmar, 3 i bredd, framför sig. En pulshöjande syn! Dessutom byter de sida, till vänstertrafik, i flodkrökarna ibland. Detta visas med en blå tavla på pråmen. Så det gäller att vara skärpt hela tiden!
Day 22

Trip: 37 nm, total: 598 nm, 0 locks

Foggy morning why departure was delayed until afternoon. Sunny and warm when entering The Rhine river. Finally we could leave our double layers of woolies. Full speed 9 knots on the river due to 3 knots current in our direction. Lots of swell caused by the heavy traffic of barges. The barges on the river are much bigger than those in the canals. Some are up to 190 m long consisting of several hooked-up barges that are pushed forward by a push-tow. Also barges with 3 levels of containers with telescopic bridge to give a good outlook over the cargo. We also saw a push-tow with 6 hooked-up barges, 3 abreast. A frightening sight! Besides they sometimes change from right hand to left hand traffic in the bends of the river. This is shown by a blue board on the ship. You have to be constantly alert!


Sjömärke/Navigation mark

9,4 knop medströms/9.4 knots with the current


Containerpråm med teleskopisk styrhytt/Container barge with telescopic bridge

Denna hade bara en bil!/This one had just one car!

Pulshöjande syn/Frightening sight

Datteln - Wesel kanal

Dag/day 20 - 21
Trip: 73 + 35 nm, total 561 nm, 0 +6 slussar/locks

Olika teknik i slussar beroende på slusstyp och upp- eller nedslussning.
Different techniques in locks depending upon type and if ascending or descending.

Pollare infällda i slussväggen./Bollards in recesses.
Flytande pollare som följer med båten när den höjs eller sänks.
Floating bollards that follows the boat when ascending or descending.
Dortmund - Ems kanal
Dag/day 19
Trip: 63 nm, total: 453 nm, 0 slussar/locks
Kanalen går i en akvedukt över en flod /
The canal passes above a river via an aqueductfredag 17 september 2010

Mittelandkanal

Dag 18

Trip:34 nm, totalt 390 nm, 1 sluss

Idag har vi gått från Braunschweig till Hannover på Mittellandkanalen i solsken och hård motvind, kyligt. Endast en sluss, där vi sänktes 14m, en barnlek jämfört med att slussa upp. Enstaka nöjesbåtar i kanalerna, däremot är det livlig pråmtrafik. Det är långt mellan tankställena. Tur att vi har 100 liter extra diesel i dunkar.

Day 18

Trip: 34 nm, total 390 nm, 1 lock

Today we went on the Mittelland canal from Braunschweig to Hannover in sunshine and strong headwind, chilly. Only one lock, where we descended 14 m, an easy task compared to ascending. Few yachts in the canals, but lively traffic of barges. It’s long distances between fuel stations. Luckily we have 100 liters extra of diesel oil in jerry cans.tisdag 14 september 2010

Xavita har åkt hiss! / Xavita has ridden an elevator!

Dag 15
Trip: 33 nm (8 tim), totalt: 356 nm

Här är bilder från Schipshebewerk Lüneburg där vi lyftes upp 38 m! Man går in i ett tråg (bassäng), i vårt fall tillsamamns med en pråm, och hela tråget med fartyg och vatten hissas upp 38 m och ansluts till den ovanförliggande kanalen. Idag har vi gått i regn mest hela tiden. Dagsdistanserna och tiden de tar beror mycket på antal slussar som skall passeras och väntetider i samband med dessa. Kanalen kantas av ängar och skogsdungar. Änder, hägrar, får och kor håller oss sällskap. Nu börjar vi möta stora tungt nedlastade pråmar.


------------------------------------------------


Day 15

Trip: 33 nm (8 hours), total: 356 nm

Here are pictures from Schipshebewerk Lüneburg where we was lifted 38 meters up! You enter a basin, in our case together with a barge, and the whole basin with its ships and water is elevated 38 meters up to be connected to the canal above. Today it has been raining almost all day long. The distances made and the time they take is very much a result of the number of locks which are to be passed and waiting in between these. The canal is surrounded by medows and small forests. Ducks, herons, sheep and cows make us company. We are know beginning to meet with heavy loaded barges.


måndag 13 september 2010

Fem slussar gjorda / Five locks done

Dag 14
Trip: 13 nm (5 tim), totalt: 323 nm

Har nu lämnat Lübeck och gjort de 5 första slussarna av ca 170. Bittan klättrade 4 meter rakt upp på en slipprig stege i en slusskammare för att göra fast tamp på land, innan vattnet släpps på. Modigt gjort!


-------------------------------------------------

Day 14
Trip: 13nm, total: 323 nm
We have now left Lübeck and gone though the first 5 locks of approximately 170. Bittan climed 4 meter straight up on a slippery ladder in a lock-chamber to make fast a line to shore before the water was let in. Brave done!


fredag 10 september 2010

Lübeck

Dag 11
Trip: 15 nm, toalt: 310 nm

Kom idag till lilla Hansa Haven i hjärtat av Lübeck efter 2 timmar för motor. Har nu ätit bratwurst och marsipan, som är ett måste för alla Lübeck besökare, och öl föstås! Nu har vi köpt mobilt bredband. Men det var inte bara plug and play. Tur att vi hade PCn med oss till affären, för de fick jobba en stund innan det funkade.


----------------------------------------------


Day 11

Trip: 15 nm, total: 310 nm

Arrived today to the small Hansa Haven in the heart of Lübeck after 2 hours under engine. We have now eaten bratwurst and marsipan, a must for all people visiting Lübeck, and of course beer! We have now bought a mobile broadband modem. But it turned out not to be just plug and play. Lucky for us that we brought the computer along to the store as they had to work quite a while to get it working.


Smala gränder / Narrow alliesHansaarkitektur / Hansa Architecture


En riktig öl / A real beer

Mysiga bostadskvarter / Cosy neighburhood

Gammalt piktoreskt hus / An old pictoresque house


Alte Stadt Festival

Marknad / Market

Heiligen-Geist-Hospital / Hospital of the Holy Ghost

torsdag 9 september 2010

Mastlös / Whitout a mast

Dag 10

Har nu mastat av och paketerat masten, vilket tog större delen av dagen. Om 2 veckor åker den bil till Port Saint Louis i närheten av Marseille och ligger där och väntar på oss. Vi ska även fälla radar- och vindgeneratormasterna för att komma under broarna i kanalerna och genom tunnlarna. Idag har det regnat hela dagen, faktiskt första regnet på resan. så vi får inte klaga. Det medförde att turisterna är som bortblåsta från kaféerna utmed strandpromenaden.


-----------------------------------------------


Day 10

We have stepped down and wrapped the mast up. This took the major part of the day. In 2 weeks time it will be transported by road to Port Saint Louis close to Marseille where it will wait for our arrival. Further we will also take down the two masts for the radar and the windgenerator to be able to get under the bridges in the canals and through the tunnels. Today it has been raining all day. This has actually been the first rain during the trip so far so we shouldn't complain. It resulted in the fact that all the tourists vanished from the cafés along the riverside.

onsdag 8 september 2010

Genomförd motorservice, avmastning och vinteruppläggning bokad / Engineservie done, unstepping of the mast and lay up of the boat being bookedDag 9
Trip: 0nm, total: 295nm
Rapport via SMS kl 19:30: Har gjort garantiservice på motorn. Flyttat oss tvärs över floden Trave till Böbs varv för avmastning. Masttransport och vinteruppläggning av båten vid Medelhavet är bokade.

Sent samma kväll fick jag lite mer nyheter via telesamtal: Imorgon bitti vid 07:30 kommer masten åka av. Detta får man inte göra själv utan görs av varvet som naturligtvis vill tjäna pengar på detta. Därefter skall masten strippas och packas inför transport (det får man tydligen göra själv). Glömde fråga var i Medelhavet dom skall lägga upp båten... Efter avmastningen går dom vidare dom 15nm till Lübeck där det pågår någon Alt Stadt Fest.

....................................................................................................

Day 9
Trip: 0nm, total: 295nm
Report through SMS at 19:30: Engine warranty service completed. Moved across teh river Trave to Böb's warf for unstepping the mast. Transportation of the mast and lay up of the boat at the Mediterrainian Sea during the winter is booked.

Late the same evening I got some more new through a phone call: Tomorrow morning at 07:30 is the mast to be unstepped. This is somethign you are not aloud to do yourself but is dine by the warf that of course want's to earn some money on the process. Afterwards the mast will be stripped and packed before transportation (this you are on the other hand supposed to do yourself). I forgot to ask where in the Mediterraininan Sea they will lay up the boat... After teh unsteping of the mast they will continue the 15nm to Lübeck where there's a Alt Stadt Festival going on.