Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

söndag 28 oktober 2012

Tillbaks på Grenada / Back in Grenada


Söndag 28 oktober, 2012         Prickly Bay, Grenada
Trip: 0 nm                  Totalt:7940 nm
Nu är vi tillbaks på Grenada efter en lång sommar i Sverige. Resan hit gick med British Airways via övernattning i London. Ytterligare två skandinaviska båtbesättningar var med på samma plan.   Värmen slog emot när vi klev av planet. Förutseende hade vi bokat ett litet hotell bredvid marinan för att ha luftkonditionering. Det tar ett par dagar att ställa om till hettan och fuktigheten.
Xavita är i gott skick, ren och fin inuti, inget mögel. Tur att vi gjorde en noggrann rengöring innan vi reste hem i våras. Alla våra hyresgäster i form av kackerlackor och andra småkryp låg med benen i vädret. De hade inte överlevt i den rena båten under vår frånvaro. Denna gång var inget stulet. Allt låg som när vi lämnade.
Vid provianteringsrundan i den välsorterade supermarketen stötte vi på ytterligare en svensk besättning. Det tycks vimla av svenska seglare här på Grenada. I vår marina står 6 svenska båtar uppställda plus ytterligare några på Grenada Marine och dessutom några i sjön. 
Nu har vi en eller två intensiva arbetsveckor framför oss med polerande, batteribyte segelreparationer, bottenventilsbyte, packningsbyte i toastol och allmän översyn. 20 kg utrustning och reservdelar följde med i bagaget från Sverige. Tur att inte tullaren tittade i våra väskor. Solen och fukten går hårt åt båt och utrustning, så det behövs mycket underhåll och utbyte av saker. Dessutom vill man göra en del förbättringar på båten. Fastän det finns en båttillbehörsaffär i marinan, har vi valt att ta med från Sverige, både för att det lokala utbudet är begränsat, kvalitén varierande och priset alltför högt.

Polerande / Polishing
Byte av bottenventil / Change of seacock

Efter arbetsdagens slut äter vi gemensam middag med Lena och Bertil som iordningsställer sin aluminiumbåt ”Ruth”.

Steelpan musik under middagen
Steel pan music during dinner
Inga orkaner har passerat Grenada under vår frånvaro, men flera har drabbat öarna längre norrut. Just nu blåser orkanen Sandy kraften ur sig utanför Florida. Årets orkansäsong närmar sig slutet.

 
Sunday 28 October, 2012         Prickly Bay, Grenada
Trip: 0 nm                  Total: 7940 nm
Now we are back in Grenada after a long summer holiday in Sweden.  British Airways took us the whole way from Gothenburg, via overnight stay in London, to Grenada. Two more yacht crew were on the same flight.  The heat hit us in the face when we set our feet on Grenada soil. Luckily we had booked a small hotel next to the marina to benefit from air conditioning. It takes some days to get used to the heat and humidity.
Xavita has survived in good order, clean and tidy, no mould. We made a good cleaning before we left in the spring. All our tenants, cockroaches and other small bugs, were laying feet high. They did not survive in the clean yacht during our absence.  Nothing was stolen this time. All items were in the same place as when we left.
When provisioning in the well stocked supermarket we met another Swedish yacht crew.  It seems to be a lot of Swedes on Grenada. 6 Swedish yachts on the hard in our marina and some more in Grenada Marine besides some floating.
Now we have one or two weeks with intensive work in front of us. Polishing, change of batteries, change of seacock, change of gaskets in the toilet and general overhaul. 20 kg equipment and spare parts in the luggage from Sweden. Luckily the customs officer did not check our bags. Sun and high humidity make things grow older very fast. A lot of maintenance and replacement is needed. In addition you want to make some improvements in your yacht. Although there is a chandler in the marina,  we have chosen to bring the most from Sweden due to  the local limited selection, varying quality and too high price level.
At the end of the working day we have a common dinner with Lena and Bertil who are preparing their aluminum yacht “Ruth”.
No hurricanes have passed Grenada during our absence, but several have hit the islands north from here. Just now the hurricane Sandy blows out its force outside Florida. This year’s hurricane season is coming to an end.