Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

torsdag 29 mars 2012

St. Barths


Onsdag 28 mars 2012                    St. Martin
Trip: 20 nm         Totalt: 7305 nm

St Barth 
       Eller Saint Barthelemy som den egentligen heter. Ön var en svensk koloni 1784-1878. Hur kommer sig detta? Jo, fransmännen ville ha tullfrihet för sina varor som togs till Göteborg och i utbyte fick Sverige Saint Barth. Ön var enbart befolkad av en grupp bönder från västra Frankrike som jobbade hårt för att odla marken. Svenskarna grundlade staden Gustavia, uppkallad efter Gustav III och anlade forten Oscar, Gustav och Karl på höjderna runt om för att försvara staden. Ön gjordes också till ett frihandelsområde och blomstrade som ett neutralt område när fransmän och engelsmän stred mot varandra. Efter närmare hundra år ansåg den svenske ståthållaren att ön kostade svenska staten mer än den inbringade och den såldes tillbaka till Frankrike för 80.000 francs. Om inte, kunde ön ha varit ett svenskt sommarparadis med inrikesflyg från Sverige. Gatunamnen är fortfarande svenska, men med ett tillagt franskt namn.

Gustavia

Franska och svenska gatunamn
French andSwedish street names

Systembolaget
 The  sign of the Swedish special liquor shop
 Svenska konsulatet
The Swedish consulate

        Gustavia är mycket prydlig och välskött, faktiskt den prydligaste vi sett hittills i Karibien. Man tror sig vara i en sydfransk stad och inte i Västindien. Man gör allt för att locka till sig de välbeställda. Dyra klädesaffärer och juvelerare kantar gatorna och jättelika yachter ligger i den lilla hamnen. För att kunna klämma in de största yachterna i hamnen ingår dykarhjälp vid ankring och förtöjning för att inte
ankarna ska trassla in sig i varandra. Idag har ön blivit ett tillhåll för de rika med sina leksaker.

De rikas leksaker / The rich mans toys 

       Under tiden vi var där pågick kappseglingar under 3 dagar. 47 jättelika segelbåtar, bl. a. ett antal J-klass yachter med 30-tal vitklädda besättningsmän deltog i tävlingarna runt ön. Vi flyttade oss till Anse du Colombier, en bukt på St Barths nordsida, för att kunna se bättre. En stor amerikansk megayacht störde dock utsikten för oss, så vi seglade i frisk halvvind de få sjömilen i hög Atlantsjö till den lilla ön Ile Fourche halvvägs till St. Martin. Där satt vi på första parkett och såg de täta fighterna mellan båtmonstren.


Kapppsegling / Racing


Kappseglingsduell / Race duell      Ile Fourche är en underbar obebodd ö med klart vatten. Ett naturreservat där enbart bojförtöjning är tillåten för att skydda bottnarna. En del koraller och fisk finns att beskåda, men inget som vi hetsar upp oss för. Vi är alltför bortskämda efter våra dykningar i Röda Havet.


Ile Fourche 
Jollelandstigning / Dhingy landing


"Turkhuvud" på engelska men "engelskhuvud" på franska
Turk's head or Tète á l'anglais in French 
  
    Kompisarna Ritva och Bengt på Miss Blue låg också i bukten. De är förutom långseglare även skattletare, sysslar med geocaching, vilket innebär att man letar med hjälp av GPS efter utplacerade skatter. Vi följde med på en spännande skattjakt som ledde oss till en bergsskreva på öns topp. Där vändes på alla stenar i skattjakten. Till allas förvåning var det Johan som fann skatten. Så nu blir vi kanske också geocashare.


Skattletare / Treasure hunters


Skattgömman / Hide- away of the treasure


 Glad skatthittare
Happy treasure finder

     En 3-timmars seglats i slör och läns med lätta vindar för oss till den fransk/holländska ön Saint Martin / Sint Maarten.
       

Wednesday 28 Mar 2012                    St. Martin
Trip: 20 nm         Total: 7305 nm
      Or Saint Barthelemy as the correct name is. The island was a Swedish colony 1784-1878. How come? Well, the French wanted exemption from custom duties when importing French goods to Gothenburg in Sweden and as compensation Sweden got St. Barth. The island was only populated by a group of farmers from western France working hard to cultivate the land. The Swedes founded the town Gustavia, named after the Swedish king Gustav III  and built the forts Oscar, Gustav and Karl on the surrounding hills to defend the settlement. The island became also a “porto franco” and prosperred as a neutral area when the French and the English were fighting. After almost one hundred years the Swedish governor deemed that the island was not profitable While we were there for the Swedish government and it was sold back to France for 80,000 francs. If not, the island could have been a nice summer resort with Swedish domestic flights. Street names are still Swedish with an additional French name.
           Gustavia is very tidy and well managed, in fact the nicest town in the Caribbean so far. It is like being in a town in southern France and not in the West Indies. They do everything to attract the well-off. Along the streets are expensive dress shops and jewelers and huge yachts are berthed in the little harbor. To be able to squeeze in as many yachts as possible the harbor authorities offer the help of divers when anchoring and leaving so the anchors will not get tangled. Today the island is a place for the rich and their toys.
         Great races took place during 3 days while we were there. 47 giant sailing yachts, among others J-class with some 30 white dressed crew participated in the races around the island. We moved to Anse du Colombier, a bay on the north side of St. Barths, to be able to see more. A  huge American megayacht blocked the view, so we sailed in a strong breeze on the beam some few miles in high Atlantic waves to the little island Ile Fourche halfway to St. Martin. There we were like sitting on the first row to overlook the tight fights between the sailing elephants.
         Ile Fourche is a wonderful uninhabited island with clear water. A nature reserve where only mooring at buoys is allowed to protect the sea bed. Some corals and fishes are to be seen, but nothing to lift our eyebrows. We are too spoiled after our scuba dives in the Red Sea.
        Our friends Ritva and Bengt on Miss Blue were also in the bay. Besides blue water cruisers they are also treasure  hunters, doing geocashing, which is searching for hidden objects with the help of a GPS. We participated in a thrilling treasure hunt leading us to a gap in the mountain on the top of the island, where all stones were turned in the search of the treasure. To everybody’s surprise Johan was the one finding the treasure. Maybe we will also become geocashers.
         A 3 hour sail in broad reach and light winds bring us to the French/Dutch island Saint Martin / Sint Maarten.

tisdag 20 mars 2012

Barbuda

Tisdag 20 mars 2012                    Gustavia, St. Barths
Trip: 115 nm         Totalt: 7285 nm
Nummerplåt / License plate         

          Birgittas födelsedag firades till ankars i Falmouth Harbour på Antigua. Eftersom det var svårt att få fatt i fräscha blommor, gjorde Johan lite pappersklippning, lekskoletakterna satt kvar, och vips fanns en blomma till uppvaktningen. På kvällen besöktes Shirley Heights som varit ett fort som bevakade inloppet till English Harbour. Där bjöds på fantastisk utsikt, grillmat och härlig gungig reggaemusik. Massor av folk, både turister och lokalbefolkning.

                                                    Födelsedagstårta / Birthdaycake                                      På Shirley Heights med English Harbour i bakgrunden
                                   At Shirley Heights with English Harbour in the background

          Antiguas ostkust rekommenderad av flera fick stå över p.g.a. envisa ostvindar. Istället fick vi en kort men härlig seglats runt sydudden och upp till Jolly Harbor på västsidan. Kusten kantas av sköna vikar och småskaliga hotell. Väl framme fälldes ankaret i bukten bredvid Miss Blue med Ritva och Bengt. Ett kärt återseende.


         Jolly Harbour är en väskött resort med kanaler mellan husen, som alla har en egen båtplats vid tomten. En del har t.o.m. egen båtlift som lyfter upp båten ur vattnet så botten inte blir beväxt. En miljövänlig lösning, men dyr. Äntligen hittade vi en mataffär med ett stort utbud av färska varor. Glädjen blev stor när vi hittade 4 sorters Wasa knäckebröd på hyllorna.

                                          En del lyfter upp båten / Some lift upp their yacht

           Det blev återigen en stampig och blöt seglats 40 nm rakt norrut i frisk bidevind med revade segel till Barbuda.

 
                                                     Dikt bidevind  / Hard on the wind

        Man förstår varför ön sällan får besök, då den ligger utanför allfartsvägarna och delvis mot vinden. Hela ön är en 25 km lång sandrevel, också den upptäckt av Columbus. Han har upptäckt det mesta i Karibien eftersom öarna ofta ligger inom synhåll från varandra.  Ingen hamn, inga marinor, men milslånga kritvita sandstränder. Några små exklusiva lyxhotell för kändisar, som vill gömma sig. Prinsessan Diana bodde här ett tag. Det enda samhället, Codrington, med 1500 innevånare ligger inne i en grund lagun utan förbindelse med havet. Knepigt namn. Familjen Codrington hyrde hela ön i slutet av 1600-talet och försökte odla upp marken. Det lyckades inte utan istället ägnade de sig åt slavhandel och försåg en stor del av Karibien med billig arbetskraft.

                                 Milsvid vit sandstrand / Several miles of white sand beach

         Idag är Barbuda lugn och fridfull. Endast de som är födda på ön får äga mark och hus. Inga fler turistanläggningar tillåts. Ankaret fälls utanför den öde sandstranden. Några enstaka båtar ligger längre bort. Dyningen gungar Xavita och oss till ro under en stjärnbeströdd himmel.

                                                        Livet flyter lugnt och stilla i Barbuda
                                                              Barbuda is very relaxed

           Här finns en av världens största, den allra största enligt turistbroschyren, fregattfågelskolonier.  Vi har tur och kommer i slutet av häckningssäsongen och kan göra en guidad tur in i naturreservatet och bese fåglarna på nära håll. De är orädda och speciellt ungarna tittar nyfiket på oss. En del hannar, som inte har hittat någon hona, blåser upp sin väldiga röda påse under hakan och försöker imponera, men ack det är för sent, alla honor är redan upptagna.

                                           Vår kunniga guide / Our knowledgeable guide
                                       Mangrove med fågelbon / Mangrove with bird nests                                                           Fregattfåglar / Frigatebirds

                              Hannar i parningsdräkt  försöker imponera på honan i förgrunden
                            Males in mating dress trying to impress the female in the foreground


                                                                         Unge / Chick                                          Utklarering hos tullen /Clearing out at customs


                                         Vår enkla lunchrestaurang / Our lunch restaurant
Motorn börjar krångla. Vill bara gå en halvtimme i taget. Dieselbuggen är framme igen. Det är en mikroorganism som lever i gränsskiktet mellan dieseln och det lilla vatten som alltid finns i tanken. Den bildar en slemmig gröt som sätter igen filter och ledningar. Så det blev byte av 3 bränslefilter, tanktömning och tankrengöring. Ett grisigt jobb!

                                            Ett nytt dieselfilter mellan två igensatta filter
                                            A new fuel filter between two clogged filters

     Igår anlände vi till nästa ö, svenskön St. Barths. Mer om detta i nästa brev.


Tuesday 20 Mar 2012                  Gustavia, St. Barths                      
Trip: 115 nm         Total: 7285 nm
          Birgittas birthday was celebrated at anchor in Falmouth Harbour in Antigua. As it was difficult to find fresh flowers, Johan made some cutting in paper, as he remembered from kindergarten, and wow, there was a flower for the congratulation . In the evening we made a visit to Shirley Heights, an old fort protecting the entrance to English Harbour. There was a wonderful view, BBQ and lovely swinging reggae music. Lot of people, both tourists and locals.
         Eastern side of Antigua, recommended by many, had to be skipped due to xxx easterlies. Instead we had a short but lovely sail round the southern point and up to Jolly Harbour  on the west side. The coast is dotted with nice bays and small scale hotels. Arriving there the anchor was laid in the bay next to Miss Blue with Ritva and Bengt onboard.
         Jolly Harbour is a resort in good order with canals between the houses. All has their own berth at the plot. Some even has a boat lift of their own that lifts the yacht out of the water so the bottom will not get fouled. An environmentaly good solution, but expensiv. At last we found a well stocked supermarket. We were more than happy to find 4 different types of knäckebröd on the shelves.
           Once more we had a bumpy and wet sail 40 nm due north in a fresh close reach with reefed sails to Barbuda.
           It is easy to understand why the island has few visitors as it lies outside the normal routes and to windward. The whole island is a 25 km long sand bank, also discovered by Columbus. He has discovered most of the Caribbean, as the islands mostly are within eyesight of each other. No harbour, no marina, but mile after mile with white sand beaches. Some small exclusive luxury hotels for VIPs who need a hideaway. Princes Diana stayed here for some time. The only community, Codrington, with 1500 inhabitants is situated at a shallow lagoon without access to the sea. It has got it´s name from the Codrington family, who leased the whole island in the end of 17th century to cultivate the land. That did not succeed. Instead they traded slaves and supplied great parts of the Caribbean with cheap workforce. 
          Today Barbuda is quiet and peaceful.  Only those born on the island may own land and houses. No more tourist developments are allowed. The anchor is laid outside the empty beach. Some few yachts are at anchor farther away. The swell rocks Xavita and us gently to rest under the starlit sky.
         Here is one of the world’s greatest, according to the tourist brochures the greatest, colony of the magnificent frigatebird. We are lucky to be here during the end of the nesting season and can make a guided tour into the bird sanctuary and have a close look at the birds. They are unafraid and especially the chicks look curiously at us. Some males who have not found a female blow up their huge red pouch under the throat and try to impress, but it is too late, all females are already engaged.
      The engine starts to give us problems. Runs only half an hour at a time.  The diesel bug is here again. It is a micro organism living in the borderland between the diesel and the small amount of water which is always present in the tank. It forms a slimy substance that clogs filters and pipelines. So we had to replace 3 fuel filters, empty and clean the tank. A smeary job! 

      Yesterday we arrived at the next island, the former Swedish island St. Barths. More about that in next letter.

lördag 10 mars 2012

Antigua


Lördag 10 mars 2012              Falmouth Harbour, Antigua
Trip: 40 nm         Totalt: 7170 nm
         Antigua har djupa vikar på syd och ostsidan. Den absolut mest skyddade, English Harbour, användes av Nelson när han stationerades här 1784 som kapten på ett segelfartyg i början av sin miltära bana. Hans uppgift var att skydda de engelska besittningarna i Antillerna och skydda engelska handelsfartyg från piratanfall. Det uppdraget utfördes så väl att han snabbt steg i graderna och blev överbefälhavare över hela den engelska flottan och besegrade den spansk-franska armadan vid Trafalgar.

Nelson Dockyard
Nelson Dockyard med försvarsmur
Nelson dockyard with defense wall
Nelsons säng / Nelsons bed

         English Harbour byggdes ut till en örlogsbas med förråd, verkstäder, segelmakerier, smedjor och snickerier och döptes till Nelson Dockyard. Allt muromgärdat och med fort på uddarna runt om för basens försvar. När ångfartygen kom med sin längre räckvidd försvann behovet av basen och den förföll till ruiner. Efter andra världskriget rustades den upp och är i dag en marina för stora segelyachter och charterföretag. I de gamla byggnaderna finns företag som servar yachterna, museum, restauranger, barer och hotell. Prins Andrew var på besök häromdagen med anledning av att drottning Elizabeth´s firande av 60 år vid tronen. Tyvärr missade vi honom.

English Harbour
Megayacht
Gamla segelyachter och kopior
Old sailing yachts and replicas

        Vår seglats hit från Guadeloupe blev jobbig med bidevind i 12 m/s, kuttersegel och 2 rev i storen. Atlantvågor på 2-3 m gjorde seglatsen stampig och blöt. Mycket få båtar ute i detta väder. Kunde inte hålla upp mot målet, utan fick kryssa med motorhjälp den sista biten in till Falmouth Harbour, en stor vik, granne med English Harbour. Ankrade bredvid Unicorn från Göteborg med Anna-Karin och Håkan.


Moderna och traditionella stävar
Modern and traditional bows
Svart är den senaste modefärgen
Black is the latest fashion
Hydrauliskt nedfällbar badbrygga
Hydraulic foldable swim platform


        Här inne är det lugnt och fint om än blåsigt. Tre marinor runt viken med megayachter på 50-100 m längd och med master som inte går under Älvsborgsbron (45m). På alla stora yachter arbetar besättningarna med att feja och putsa så de skiner ikapp med solen. I en trämast hänger 4 man och handslipar. Proviant körs ut på kajen i golfbilar och lastas ombord, så allt är klart när ägaren dyker upp. I slutet på april blir det kappseglingar med både ultramoderna och gamla yachter under Antigua Week.


Falmouth Marina


Belysta master med röda flygvarningsljus i toppen
Illuminated masts with red warning lights in the top
 


       Antigua är numera en självständig stat tillsammans med grannön Barbuda, men de engelska ränderna går aldrig ur, bl.a. har man vänstertrafik. Förvånansvärt lite infrastruktur, dåligt med affärer och annan service för ”normala” båtar. Det verkar som megayachterna beställer sina förnödenheter direkt med flygfrakt från Miami.


Så här gör man för att inte få jollen stulen under natten
This is the way to avoid theft of the dinghy during the night
Den lilla grå segelyachten i bildens mitt (knappt synlig) är svenska Ran ägd av skaparen till Skype. Den är faktiskt 22 m lång men ser ut som en jolle bland elefanterna.  The little grey yacht in the centre of the photo (hardly visible) is the Swedish racer Ran owned by the founder of Skype. It is in fact 22 m long, but looks like a dinghy among the elephants. 


       I år är det ovanligt blåsigt enligt de som seglat här i flera år. Vi väntar på lättare vindar för att eventuellt gå till utsidan, ostsidan, av Antigua med fina ankarvikar innanför korallreven. Annars bär det av norrut i ökedjan. Under väntetiden har vi svurit över den långsamma wifi förbindelsen vi har inhandlat för att kunna ha internet ombord. En ljusglimt i datormörkret har varit Håkans på Unicorn stora hjälp med navigationsprogram och digitala sjökort. Ett stort tack Håkan!   


Saturday 10 Mar 2012              Falmouth Harbour, Antigua
Trip: 40 nm         Total: 7170 nm
         Antigua has deep inlets on the south and west side. The one with most shelter, English Harbour, was used by Nelson when he was based here 1784 as captain of a sailing ship in the beginning of his military career. His task was to protect the English territories in the Antilles and protect the English merchant ships against pirates. He fulfilled his duty very well and stepped quickly in the military hierarchy and became  chief commander of the whole British Navy and defeated the Spanish-French armada at Trafalgar
            English Harbour was extended to a naval base with stores, workshops, sail lofts, blacksmiths and carpentries and was named Nelson Dockyard. All enclosed by high walls and with forts on the surrounding peninsulas to defend the base. When the steamers arrived on the scene with their better range, the base was not needed any more and fell to ruins.  After WW II it was restored and is today a marina for large yachts and charter companies. The old buildings house companies serving the yachts, museum, restaurants, bars and hotels. HRH Prince Andrew visited the Dockyard the other day on behalf of Queen Elizabeth´s 60th anniversary, the Royal Diamond Jubilee Tour. Sorry to say, we did not see him.
            Our sail from Guadeloupe was tiresome with a close reach in 25 knots wind with cutter and 2 reefs in the main. 2-3 m Atlantic swell made the sail bumpy and wet. Very few yachts out there in such weather. We could not point to our target, but had to tack with help of the engine the last part to Falmouth Harbour, a large bay next to English Harbour. Dropped our anchor beside Unicorn from Gothenburg with Anna-Karin and Håkan. 
           Here inside the bay it is fine but still windy. Three marinas around the bay with 50-100 m megayachts with masts higher than the suspension bridge in Gothenburg (45m). The crews are working on all big yachts, rubbing and polishing until they shine like the sun. Four men are hanging in a wooden mast sanding it by hand. Supplies are delivered to the quays in golf carts and loaded onboard to have everything ready when the owner arrives. There will be races in the  end of April during Antigua Week with both ultra modern and vintage yachts.
           Antigua is nowadays an independent state together with neighbour Barbuda, but the English influence is still there, such as left hand driving. There is surprisingly low level of infrastructure, few shops and other services for “normal” yachts. It seems that the mega yachts order their supplies directly as air cargo from Miami.
         This year is more windy according to the yachtsmen who have sailed here for several years. We are waiting for light winds to try to go to the outside , eastern side of Antigua .with nice anchorages inside the coral reefs. If not, we will continue northwards in the chain of islands. While waiting we have banned the slow wifi connection we have purchased to give us internet onboard. A highlight in the IT-darkness is Håkan on Unicorn, who has helped us with navigation programs and digital charts. Thanks Håkan! 

fredag 2 mars 2012

Les Saintes

Fredag 2 mars 2012 Deshaies, Guadeloupe
Trip: 90 nm Totalt: 7130 nm
         Har nu äntligen kommit till det ”riktiga” Karibien med bad från båten, klart vatten, koraller och akvariefiskar. Ögruppen Les Saintes,.strax sydväst om Guadeloupe, bjuder på allt som man förknippar med Karibien, även en minikarneval. Många båtar ligger vid utlagda bojar. Ankring är förbjudet för att skona bottnarna. Hela 4 svenska båtar ligger här, bl. a. Bengt och Ritva med ”Miss Blue” från Göteborg och vackra ”Ellinor” från Stockholm med Chatrin ombord.


Bukten i Les Saintes / The bay of Les Saintes

Samma bukt från andra hållet med Fort Napoleon på öns top
Same bay from oposite direction with Fort Napoleon on the top of the islandTrassel på bojen efter snurrvindar
Tangled buoy after circulating winds


Karneval / Carneval

Karneval / Carneval

Efter för mycket karneval / After too much carneval

           12 april 1782 stod här ett viktigt sjöslag mellan en fransk eskader under befäl av greve de Grasse och en engelsk anförd av amiral Rodney. Engelsmännen besegrade fransmännen och härskade därefter över de Karibiska vattnen. Fransmännen behöll dock Les Saintes och befäste dem med två försvarsverk, Fort Napoleon och Fort Josephine (Napoleons maitresse), som vaktar bukten från varsin ötopp. Nu är det bara dagsturisterna som anfaller öarna.


Fort Napoleon

            Kryssningsfartyg ankrar upp och släpper iland sina gäster. Då blir det trångt i gränderna. Superyachten ”Odessa” har t.o.m. livvakter som ligger stand by i en liten motorbåt och håller obehöriga på avstånd. Kan det vara en vapenhandlare eller knarksmugglare ombord, eller är det bara en rysk oljeoligark?

Vackert seglande kryssningsfartyg
Beautiful sailing cruise ship


Superyacht "Odessa" med livvakter i den lilla motorbåten till vänster
Superyacht "Odessa" with life guards in the tender on the left hand

              Fallvindar kastar sig ut från de höga bergen runtom och blåser ut över ankarvikarna. De vrider Xavita än hit och än dit och rycker i ankarkättingen. Allt kan ju inte vara perfekt i paradiset. Korta regnskurar avlöses av solsken. Pelikaner och fregattfåglar syns nu så ofta, så den f.d. fågelskådaren (Johan) reagerar inte längre.


Fregattfågel / Frigatebird


Scooterutflykt / Tour with scooter


Läskande / Refreshing


Doktorns hus / The Doc’s house


Traditionellt hus / Traditional house            Starka ostvindar får oss att flyga fram i 7 knop med revade segel den korta sträckan till Guadeloupes sydudde. Korta dagsetapper mellan ankarvikar för oss norrut utmed västsidan av Basse Terre, Guadeloupes västra vinge. Passerar Cousteaus undervattens reservat vid Pigeon Island och har sköldpaddor simmandes alldeles intill båten.


Skrapning av en fullbeväxt båtbotten
Cleaning of a foul bottom
Friday 2 Mar 2012 Deshaies, Guadeloupe
Trip: 90 nm Total: 7130 nm
          We have finally arrived at the “real“ Caribbean with swim tours from the yacht, crystal clear water, corals and aquarium fishes. The group of islands, Les Saintes, just southwest of Guadeloupe offers everything you expect of the Caribbean, even a mini carnival. Many yachts are moored at buoys. It is forbidden to lay anchor, just for protection of the bottoms. As many as 4 Swedish yachts are here, among them Bengt and Ritva with “Miss Blue” from Gothenburg and the beautiful “Ellinor” from Stockholm with Chatrin on board.
         April 12, 1782 there was a sea battle here between a French flotilla under the command of count Grasse and an English lead by admiral Rodney. The English demolished the French fleet and became the ruler of the Caribbean Sea. However, The French kept the isles and fortified them with two strongholds, Fort Napoleon and Fort Josephine (Napoleon’s maitresse), which guard the bay from the top of each island. Nowadays it is only the day visitors that attack the islands.
         Cruise ships lay anchor and bring their guests ashore. Then you can hardly walk in the alleys. The superyacht “Odessa” even has their own lifeguards stand by in a little tender to keep unauthorized at distance. Could it be an arms dealer or a drug smuggler onboard, or is it just a Russian oil oligark?
         Strong wind gusts rushes down the mountain sloops and blow across the anchor bays. They are turning and twisting Xavita and pulling the anchor chain. Not all can be perfect in the paradise. Short rain showers are followed by sunshine. Pelicans and frigatebirds are seen so often that the ex birdwatcher (Johan) hardly makes a note.
        Strong easterlies make us go with 7 knots with reefed sails the short distance to Guadeloupe’s south point. Short daytrips from one anchorage to another lead us northwards along the west side of Basse Terre, the left wing of Guadeloupe. Passing Cousteau’s underwater park at Pigeon Island we had sea turtles just beside our yacht.