Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 31 oktober 2011

Göteborg

Nattsegling tillbaks till Gran Canaria.  Det blev inte mycket till segling, utan motorgång under en stjärnklar natt. Ryan Air tog oss på snabbesök till Sverige och Danmark för dop av vårt senaste barnbarn.

Antons dop / Baptizing of Anton 

Höst i Danmark / Autumn in Denmark
Dimmig morgon / Misty morning

Göteborg, Sweden
A night sail back to Gran Canaria. Not much sailing, but motoring under a sky full of stars. Ryan Air brought us to Sweden and Denmark for a short visit to attend the baptizing of our latest grandchild.  

söndag 23 oktober 2011

Teneriffa / Tenerife


Fredag 21 okt 2011                 Las Galletas
Trip: 55 nm                              Totalt: 3795 nm
        Seglingen från Gran Canaria började som väldigt ofta med motorgång I helt bleke. När vi kom ut i ”sundet” mellan de två öarna fick vi mer och mer vind. Härlig segling som blev allt hårdare, så det blev revning av både storen och genuan. Vi fick känna på ”accelerationszonen”, som uppstår när vinden pressas mellan öarna och kan bli mycket kraftig. Detta gjorde att vi kom fram i dagljus i stället för mörker som vi räknat med.
       Vi hade bokat plats i en liten hamn på södra Teneriffa, Las Galletas. Där låg våra vänner på s/y Lärkan. Vilken överraskning och trevigt återseende! Eftersom vi haft en riktig ”landkrabbetid” på Gran Canaria hade vi bestämt att jobba på båten, men ändå unna oss lite sightseeing. Det passade bra med arbete för här fick vi mulet väder och t.o.m. regn. Riktigt skönt!


Las Galletas
     
Kaktusens blomstänglar lever bara ett år
The flower stands of the cacti survive only one year
    Med hyrbil åkte vi upp till vulkanen Tejde, som är 3817m hög. Molnen hade täckt bergen under flera dagar, men nu började de lätta. Det var fascinerande att köra upp mot toppen på slingrande vägar i moln, som helt plötsligt gav vika och vi var ovanför i solsken. Landskapet vid Tejdes fot är uppbyggt av olika magmabergarter. Här finns magma, som runnnit ut ur kratern under århundraden och stelnat i olika lavaformationer. Dessa formationer oxiderar på ytan och ändrar färg genom seklen från svart till mörkbrunt och ljusbrunt beroende på mineralinnehållet. Här finns också stora områden med vulkanaska som kastades ut med gasmolnen. Vi upplever det som sand, men tar man upp det i handen känner man hur lätt det är. Det är så enorma bergsformationer och flera gamla vulkaner i detta område så man känner sig ”liten” i denna annorlunda natur. Det är som att vandra i ett månlandskap. Här har ju också Stjärnornas Krig spelats in.


Bergstur / Mountain tour

Lavafält / Lava fields


Att grästuvorna kan överleva i den magra jorden
Surprising that the grass can survive in the dry soil

Klippor och bussar / Rocks and busses

Torr växtlighet / Dry grass

Lavasand och stenar / Lava sand and stones

Lågtflygande moln / Low flying clouds
Solen spräcker stenblocken / The sun cracks the rock to stones

      Tyvärr var kabinliften upp till toppen stängd på grund av regn och hårda vindar. Kanske lika bra, för däruppe var det bara en plusgrad. Vi hade klätt oss varmt, men några kom i shorts, flip-flop och insvepta i badhanddukar.

Så här högt kom vi med bil, högre än Kebnekaise
Top level by car

Teide 3.817 m 
      Från detta sterila, torra landskap fortsatte färden mot den nordvästra och västra sidan av Teneriffa. Det var som att komma till en annan värld. Grönt, grönt av olika barrträd högre upp i bergen. Ju längre ner vi slingrade oss på de vindlade ”alpvägarna”, desto mer lövträd och blommande buskar och blommor. Här odlas bananer i stora inhägnader. Det är också på denna sida av Teneriffa som de stora turistkomplexen med hotell kantar kusten. Vi avslutade turen med att ”turista” längs strandpromenaden i Los Christianos och äta en riktigt god paella.

Barrskog på mellannivå / Pine forests on medium level

En läcker paella / A delicious paella


Friday 21 Oct 2011                       Las Galletas  
Trip: 55 nm                              Total: 3795 nm
     The sail trip from Gran Canaria to Tenerife started as very often motoring in dead calm. Coming to the sound between the two islands the wind blew stronger and stronger. Lovely sailing that became quite hard, so all sails had to be reefed. It was the “acceleration zone”, which happens when the wind is forced between islands and can be very strong. This made our arrival in daylight instead of darkness, as we had calculated.
      We had booked a berth in a small harbor at the south coast of Tenerife, Las Galletas. Our friends from s/y Lärkan were also there. What a surprise and nice reunion! As we had had a real landlubber time in Gran Canaria, we had decided to work with our yacht, but still give some time for sightseeing. It was perfect to work because the weather was grey and also some rain.  What a relief!
     A rental car took us up to the volcano Teide, 3,817 m high. The mountains were hidden behind clouds for several days, but now they unveiled themselves. It was fascinating to drive up to the peak on winding roads in clouds that suddenly disappeared and we were above in sunshine. The nature around Teide consists of different sorts of magma rocks. Here you can see magma that has been flowing from the crater during hundreds of years and hardened into different formations of lava. The surfaces of these formations oxidize and change color through centuries from black to dark brown and light brown depending of the mineral content. There are also vast areas of volcanic ashes that were erupted together with clouds of gases. It feels like sand, but if you take a handful you will feel the low weight. So many impressive rock ridges and old volcanoes in this area, you really feel “tiny” in this outstanding nature. It’s like walking on the moon. Star Wars was filmed in this location.
     The cable car up to the summit was closed due to rain and hard winds. Maybe as good, because up on the top the temperature was at the freezing point. We were dressed in warm cloths, but some came in shorts, flip-flops and wrapped in towels.
       From this sterile nature the ride continued to the northwest and west parts of Tenerife. It was like coming to another world. Green, green with different kinds of pine trees up on the hills. When driving further down on the winding mountain roads, more and more trees and bushes and flowers. Bananas are grown here in large plantations. We finished the trip by walking like tourists along the beach in Los Christianos and eating a tasty paella.

måndag 17 oktober 2011

Gran Canaria

Lördag 15 okt 2011                       Arguineguin, Gran Canaria
Trip: 340 nm                              Totalt: 3740 nm
         Seglatsen från Madeira till Gran Canaria tog 2½ dygn, snabbare än beräknat tack vare mycket motorgång. Kl 21 seglade vi in i Las Palmas stora hamn, hittade den lilla öppningen till marinan i alla störande ljus ifrån land. Nästa morgon ropade någon på oss, det var Janne och Lisbeth på Daphne från vår segelklubb. De har övervintrat här och ska nu fortsätta västerut. Här fick vi bara stanna i 2 dagar p.g.a. att ARC (Atlantic Rally for Cruisers) med 250 deltagande båtar har bokat hela marinan. Nu var goda råd dyra. Var hitta en hamn där vi kan lägga båten för en längre tid? Våra goda vänner Ina och Alf, med hus på ön, kom och hämtade oss med bil och tillsammans letade vi efter en marina med lediga platser. Vi fann en i Anfi del Mar vid Arguineguin på södra kusten. En liten marina vid en stor norskägd time-share anläggning. Otrolig lyx, men båtplatsen kostar bara 16 euro/dag. Vi är den enda gästbåten, så personalen månar om oss på alla sätt. De övriga båtarna ägs av spanjorer och norrmän som köpt andelar i anläggningen. Här finns en privat badstrand, många restauranger och fina affärer med dyra varor.


Anfi del Mar
        Vi tillbringar flera dagar hos Ina och Alf i Taurodalen, badar i deras pool och njuter av deras gästfrihet. Provianteringsturer görs till jättelika varuhus, nya cyklar inhandlas och även IKEA får ett besök, där lingonsylt och glögg inhandlas.

Avbrott i seglandet / Break from sailing
Förstår inte vad de klagar på, maten var utmärkt!
Don't understand their complains, food was excellent! 
Hotellen klättrar uppför bergssidorna
Hotels climbing on the mountain sloops
       Större delen av Gran Canaria är mycket torr och ökenartad. På den regnigare nordsidan finns banan- och tomatodlingar under säckvävstak. Annars verkar turismen vara den stora inkomstkällan med hotell och lägenhetskomplex klättrande på de branta bergssidorna. Miljörörelsen stoppade utbyggnaden innan hela kusten var exploaterad. Sydvästkusten är därför orörd och svårtillgänglig.

Typiskt landskap med torra berg
Typical scenery with arid mountains
Biltur i bergen / Car ride in the mountains

      Ina kör en heldagstur med oss längs slingrande alpvägar upp i de torra bergen. Högre upp finns barrskogar, annars är det mest olika kaktussorter. Roque Nublo, öns näst högsta topp bestiges, 1.740m över havet, med en fantastisk utsikt och med två märkliga jättelika stenstoder, en av dem 80 m hög. Berget har eroderat under årmiljoner, men lämnat kvar dessa bergsformationer. Man förstår att Kanarieöarnas ursprungsbefolkning Guancherna hade detta som en kultplats.

Roque Nublo, 80 m hög / Roque Nublo 80 m high
Trötta vandrare / Tired trekkers
Förstora bilden så ser du grottmannen
Enlarge the picture and you will see the caveman

Kaktusfrukter / Cacti fruits

En annan kaktus / Another cactus

Vilka vägar! / What mountain roads!
Terassodlingar djupt nere i dalen
Terraces deep down in the valleyDen vilda oexploaterade västra kusten
The wild undeveloped west coast
       Guancherna var inte sjöfarare utan ett jordbruksfolk som levde i grottor och härstammande från Nordafrika. Runt Kristi födelse började européer besöka öarna och utöva handel. Först på 1400-talet besatte spanjorerna ögruppen efter hårda och långvariga strider med Guancherna, som gjorde hårt motstånd trots sina primitiva vapen. Columbus anlöpte Las Palmas år 1492 på väg till att upptäcka Amerika. Därpå blev öarna en viktig mellanlandning på vägen mellan Europa och Amerika. Engelsmän attackerade öarna flera gånger, Drake var här och förlorade sitt flaggskepp vid ett sjöslag och Nelson förlorade sin arm vid ett annat. Franco var guvernör här när han startade upproret som ledde till spanska inbördeskriget.
      Namnet Kanarieöarna kommer inte från fågeln utan från hundarna, hundarnas öar, på latin  Insulae Canium, vilket blev Kanarieöarna.


Saturday 15 Oct 2011                       Arguineguin, Gran Canaria  
Trip: 340 nm                              Total: 3740 nm
      The sail from Madeira to Gran Canaria lasted 2½ days and nights, quicker than calculated due to much motoring. 9 pm we entered the large harbor of Las Palmas, found the narrow entrance to the marina among all disturbing lights in the background. Next morning somebody shouted, it was friends from our yachting club who had stayed here over the winter and were now planning to continue westwards. We were only allowed to stay here for 2 days due to ARC (Atlantic Rally for Cruisers) with 250 participating yachts had booked the whole marina. What to do? Where to find a marina where we can leave our yacht for some weeks? Our dear friends Ina and Alf, with a bungalow on the island, took us in their car and we went for marina search. We found Anfi del Mar close to Arguineguin on the south coast. A small marina at a Norwegian owned huge time-share complex.
Incredible luxury but only 16 euro/day for a berth. We are the only visiting yacht, thus the staff is taking well care of us. The other yachts are owned by Spaniards and Norwegians who have bought shares in the complex. Here is also a private beach, many restaurants and nice shops with expensive goods.
        We spent several days with Ina and Alf in the Tauro valley, swam in their pool and enjoyed their hospitality. Provision tours were  made to giant shopping centers, new bikes were bought and also IKEA was visited, where typical Swedish food stuff was bought.
        Major part of Gran Canaria is very dry and looks like desert. On the rainier north side there are banana and tomato plantations under fabric roofs. Besides, the tourism seems to be the great source of income with hotels and apartment blocks climbing up steep mountain sides. The environmentalists stopped the expansion before all coastlines were developed. Thus the southwest coast is untouched and difficult to access.
      Ina gives us a full day trip by car along winding mountain roads in the dry nature. High in the mountains are pine forests, otherwise different sorts of cacti. Roque Nublo, the second highest peak on the island is climbed, 1,740 m high with fantastic view and two remarkable giant rock formations. The rock has eroded during millions of years, but left these formations, one of them 80 m high. It is easy to understand that this place was a place of worship for the Guanches, the native people of the Canaries.
     The Guanches were not seagoing but agricultural people living in caves and of north African origin. Around year 0 AD Europeans began to visit the islands for trading. Not until the 15th centuary the Spaniards occupied the islands after long and severe fights with the Guanches, who made stiff resistance although they had only primitive weapons. Columbus visited Las Palmas 1492 on his way to discover America. Thereafter the islands became an important stopover on the route Europe to America. The English attacked the islands at several occasions, Drake was here and lost his flagship,  Nelson lost his arm at another attack. Franco was governor here when he started the revolt which led to the Spanish civil war.
     The name Canary Islands does not origin from the bird but from the dogs, islands of dogs, in latin Insulae Canium, which became The Canary Islands.

fredag 7 oktober 2011

Madeira

        Vi tyckte Porto Santo var fantastiskt, men Madeira är det mest fantastiska vi upplevt hittills. Vilken otrolig natur och växtlighet! Vi har hyrt bil i några dagar och kört utmed kusten och uppe på högplatån på 1.000 m höjd, på slingrande smala alpvägar och på 4-filiga motorvägar, som löper runt ön över boar och genom tunnlar. Vandrat utmed levador och lyssnat på fadosång.

Funchal

Gamla stan i Funchal / Funchal's old town
Gränd i Funchal / Small alley in Funchal

En av många målade dörrar i Funchals gamla stad
One of many painted doors in Funchal's old town

Folkdans / Folk dance

Madeiralagret inspekteras / The madeira store is controlled
Typisk kustlinje / Typical coast line

Orkidé / Orchid
       De svaghjärtade tar linbanan upp till trädgårdarna, medan de modiga kör bil upp i branta backar som kräver körning på ettans växel. Är man ännu modigare gör man en slädfärd tillbaka till centrum nerför de branta backarna. De skickliga slädstyrarna ser till att man inte krockar med bilarna i gatukorsningarna.
       Levada är en bevattningskanal som leder vattnet från dammar högt uppe i bergen och flera kilometer ner till terrasserade odlingar nere i byarna. Framföralt leds vattnet från den regnrika västsidan till den torrare sydostsidan, där större delen av befolkningen bor. Redan vid den första bosättningen på 1500-talet började de byggas och har byggts fram till 1900-talet. Över 2.000 km levador finns idag. Kanalerna har murats upp eller huggits ut ur de branta bergsväggarna. Bredvid levadan löper en smal gångstig för underhållsarbeten, och det är mycket populärt att vandra utmed dessa. Byggaren Johan förstår inte hur man kunnat bygga levadorna och gångstigarna på lodräta bergsväggar för hundratals år sedan. Allt byggmaterial måste ha burits på plats, det finns inte ens utrymme för en åsna på de smala stigarna.

Dalgång  i det inre av Madeira / Valley in central Madeira 

Levadavandring / Levada walk

Smal gångstig bredvid vattenkanalen
Narrow path beside the water channel

Paus vid "25 vattenfall" / Break at the "25 water falls"
Levadan slingrar sig utmed bergsstupet
The levada runs along the steep mountain wall
Ovanför molnen / Above the clouds


Djupa dalar med bosättningar på botten
Deep valleys with settlements at the bottom
      Fadosången sjungs med en djup intensitet och handlar givetvis om kärlek, lidelse, svartsjuka och hat, därav de starka känslorna. På den restaurang vi besökte sjöng man fadosången växelvis mellan artisterna och personalen och alla matgästerna stämde in i refrängerna.

Vild kust vid ostudden / Wild coastline at the eastern point

Landnngsbanan är förlängd med ett pelardäck ut i havet
The landingstrip is extended with a concrete deck out in the sea

Motorvägen går över broar och genom tunnlar
The highway runs over bridges and passes through tunnels
      Eftersom marinan i Funchal är överfull och dessutom reserverad för deltagarna i Mini Transat, en galen segeltävling till Brasilien i små enmans 6,5 meters båtar, ligger vi i den nya marinan Quinta do Lorde vid Madeiras ostudde. Hela fyra svenska segelbåtar i marinan! Vi är t.o.m. fler än fransmännen, som annars dominerar stort i alla hamnar.
      Vår motor fungerar normalt igen. Elektronikboxen kom punktligt från Sverige och Volvo Pentas mekaniker monterade den snabbt. Ett nytt startbatteri har det också blivit.
      Till Madeira vill vi gärna återvända. Detta brev skrivs på väg mot Gran Canaria på ett gungande hav. Ett djupt lågtryck vid Azorerna har skapat stiltje och/eller motvindar i flera dagar och fördröjt vår avseglats. När vi nu är på väg är det mycket motorgång i svaga vindar under de 3 dygn som färden varar. Stjärnorna visar vägen över det ödsliga Atlanten.


      In our opinion Porto Santo was fantastic, but Madeira is the most fantastic place we have ever seen. What a nature and flora! We have rented a car for some days and driven along the coast and high up on a plateau at 1.000 m altitude, on winding narrow mountain roads and on 4-lane highways going around the island on bridges and through tunnels. Walking on levadas and listen to fado songs.
    Both Madeira and Porto Santo is created by many volcanos, rising up from the sea 6 million years ago. The lava poured out from the vulcanos and created the shape of the island. Movements in the earth caused cracks that created the deep narrow valleys. The high mountains force the humid Atlantic air to rise, vapor in the air condensates to clouds and rain.  This causes the haze and clouds
that crowns the island. Due to the rain the island is very green and has a favorable climate. There are several botanical gardens and also an orchid garden with most fantastic flowers.
       The faint hearted takes the cable car up to the gardens while the brave ones drive by car up the steep hills demanding driving on the lowest gear. If you are even more brave, you will make a sleigh ride down the steep hills to downtown. The skilled sleigh guides avoids collision with cars in the street crossings.
     Levada is an irrigation channel leading the water from dams high up in the mountains several kilometers down to the cultivated terraces in the villages. Mainly the water is channeled from west side with lot of rain to the drier southeast side were most of the inhabitants are living. The construction works started already at the first colonization in the 16th century and continued into the 20th century. There are more than 2,000 km of levadas today. The channels are built up or carved out of the steep mountain walls. Along the levada there is a walking path for maintenance work. This path is used for the famous levada walks and it is very popular to walk along these. The civil engineer Johan does not understand how it was possible to build the levadas and the paths on vertical mountain walls several hundred years ago. All construction material must have been carried in place, there is not even space for a donkey on the narrow paths.
        The fado songs are sung with great intensity and is of course about love, passion, jealousy and hate, that’s why the strong feelings. In the restaurant we visited the fado was sung between the artists and the servants and all guests took part in the refrains.
       As the marina in Funchal was crowded and also reserved for the Mini Transat, a crazy single handed sailing race to Brazil with small 6.5 meter yachts, we are berthed in the new marina Quinta do Lorde at Madeira’s east point. Totally four Swedish sailing yachts in the marina! That’s even more than the French who dominates in all harbors.
   Our engine works again. The electronic box came on schedule from Sweden and Volvo Penta´s mechanic installed it quickly. A new start battery is also installed.
       We would love to return to Madeira. This letter is written underway to Gran Canary on the rolling sea. A deep depression at the Azores has caused calm weather or winds on the nose in several days and delayed our departure. When finally underway we have a lot of engine hours in light breezes during the 3 days to Gran Canary. The stars guide us over the deserted Atlantic.