Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

torsdag 21 augusti 2014

Hemma / Back home

Torsdag 21 augusti 2014     Göteborg
Tripp: 130 nm                     Totalt: 17870 nm

Igår återvände vi till vår hemmahamn Näsets Marina i Göteborg. Med 31 gästflaggor smattrande i den friska vinden styrde vi in till kajen där släkt och vänner gav oss ett varmt mottagande. Roligt att återse alla.

Anländer till vår hemmahamn
Arriving at our homeport

Detta är det sista brevet från vår resa. Vi hoppas att vår blogg kan inspirera andra att ge sig iväg på en längre seglats. Det är oerhört fascinerande att möta människor från andra kulturer. Att vidga sitt sinne. Att få en ny syn på hur man kan leva. Att smaka annorlunda kök. Att uppleva vacker natur. Att möta exotiska djur.

Den som är intresserad av våra erfarenheter av båt och utrustning kan läsa under rubriken "Tips och erfarenheter", som nu är kompletterad och uppdaterad.


Thursday 21 August, 2014                  Göteborg, Sweden
Trip: 130 nm                                       Total: 17870 nm

Yesterday we returned to our homeport Näsets Marina in Gothenburg. We arrived with 31 courtesy flags flying in the wind to the quay where family and friends gave us a warm welcome. It was very heartwarming to meet all of them.

This is the last letter from our journey. We hope our blog can inspire others to go for blue water cruising. It is fantastic to meet people from other cultures. To broden your mind. To have new views about the way of living. To taste other food cultures. To see nice nature. To meet exotic animals.


If you are interested in our experiences about our yacht and equipment you are welcome to read under the headline "Tips and experiences" which is now completed and updated.

lördag 16 augusti 2014

Fel datum / Wrong date

Tyvärr blev det fel datum i resebrevet för mottagningen i Näsets Marina i Göteborg.  Korrekt är onsdagen 20 augusti kl 1800. VÄLKOMNA!

Sorry, wrong date in last letter for the reception at Näsets Marina in Gothenburg. Correct date is Wednesday 20 August at 1800.
WELCOME!

fredag 15 augusti 2014

Nästan hemma / Almost at home

Onsdag 13 augusti 2014     Tunö, Danmark
Tripp: 410 nm                    Totalt: 17740 nm

Efter Dover passeras Goodwins fyrskepp i platt läns i 8 knop tack vare medström. Seglar utanför fartygslederna som har en intensiv trafik.

Goodwins fyrskepp / Goodwin's light vessel
Intensiv fartygstrafik / Intensive traffic

Ett fartyg från engelska Coast Guards Border Control passerar nära och anropar oss på radion. Frågar om våra senaste hamnar och om vi varit på Cap Verde och Karibien och vart vi är på väg.

Märkliga fartyg passerar / Strange vessels passing

Nästa dag utanför Ijmuiden i Holland kommer ett propellerplan från Holländska kustbevakningen. Efter flera varv runt oss på låg höjd anropas vi på radion. De påstår att vi går i en fartygsled som är förbjuden för nöjesbåtar och att vi kommer att förhöras av polisen när vi kommer iland. Enligt våra instrument går vi strax utanför leden. När vi har förtöjt i Ijmuidens marina kommer 5 beväpnade män ombord. Nu är det kört tänker vi, som hört talas om höga böter. Men nej, det är tullare och passpolis som gör en slumpvis kontroll. Det blir en detaljerad utfrågning om var vi har varit och när. Xavita genomletas också. Misstänker de att vi smugglar narkotika? Förmodligen har de fått info från den engelska kustbevakningen och de vet redan allt om oss, t.o.m. att vi bott i Holland för 35 år sedan. Inget går att dölja i dagens datoriserade samhälle! Efter att alla papper är ifyllda tar de avsked och önskar oss god tur. Inga poliser dyker upp och förmodligen är vårt påstådda brott inte så allvarligt.

Kustbevakningen kollar oss / Coast Guard checking us

Skymningen faller under seglingen mot Elbe. Eftersom det snart blir ingående ström beslutar vi fortsätta trots mörkret. Leden in i Elbe är välutprickad med lysbojar i täta rader. Det gäller bara att upptäcka fartygen i tid och hålla undan. Strömmen skjutsar oss förbi Cuxhaven i hög fart. Lagom till gryningen anländer vi till Brunsbüttel och slussar in i Kielkanalen.Efter att ha gått genom Kielkanalen några gånger tidigare upplevs den nu som ett långtråkigt dike. Möter både stora och små flytetyg, både nya och gamla.

Både stora och små flytetyg på Kielkanalen
Small and big vessels on the Nord-Oostsee Kanal
I Olympiahafen utanför Kiel, byggd till Münchenolympiaden 1972, hamnar vi som en katt bland hermelinerna bland en mängd kappseglingsbåtar som tävlar om VM.Det leende danska öhavet bjuder på skyddade vatten där slott och herrgårdar speglar sig. Ankrar i en lävik och njuter av tystnaden medan månen klättrar allt högre på natthimlen.

Dotter med familj bosatt i Danmark får välkommet besök efter nära ett års bortovaro.

 Dotterson vid ratten / Grandson at the helm

Vadå, skyddade vatten! Inför sista etappen hem till Göteborg radar lågtrycken upp sig och blåser in kuling, regn och åska över Kattegatt i fyra dagar. Vi klagar inte utan ligger väl förtöjda i den lilla hamnen på mysiga Tunö.


Tunö hamn / Tunö in Denmark


Potatisköp / Buying potatoes

Onsdag 13 augusti kommer vi till vår hemmahamn Näsets Marina i Göteborg. Vi beräknar anlända kl 18 då vi ska ha mottagning vid mastkranen för alla som följt oss på vår hemsida och alla övriga intresserade. Roligt om du kommer.
VÄLKOMNA!


Wednesday 13 August, 2014 Tunö, Denmark
Trip: 410 nm Total: 17740 nm

After Dover Goodwin's light vessel is passed running in 8 knots thanks to the following current. Sailing outside the ship lanes which have an intensive traffic.

A ship from UK Coast Guard's Border Control is passing close and calls us on the radio. Asking about our latest harbours and if we have visited Cape Verde and the Caribbean and where we are bound to.

Next day outside Ijmuiden in The Netherlands we are approached by a small aircraft from the Dutch Coast Guard. After circling us several times on a low altitude we are called on the radio. They claim we are going in a ship's lane forbidden for yachts and that we are going to be interrogated by the police upon arrival ashore. According to our instruments we are going just outside the fairway. When moored in Ijmuiden marina 5 armed officers board our yacht. Now we believe the bell has sound and remind us of high fines. But no, it is custom and immigration officers making random checking. A detailed questioning follows of our stops and when. Xavita is searched. Do they suspect we are smuggling drugs? Obviously they have got information from the English Coast Guard and they already know all about us, even that we have been residing in The Netherlands 35 years ago. Nothing can be hidden in the digitalized world of today! When all papers are completed they wish us good luck and leave. No police officers arrive and obviously is our said crime not that serious.

Twilight arrives while sailing towards Elbe in Germany. As the current will soon be favourable, we decide to continue despite the darkness. The fairway into Elbe is well marked with light buoys in long rows. You just have to identify the ships in time and keep away. The current pushes us past Cuxhaven in a high speed. At time for daybreak we arrive in Brunsbüttel and lock in to the Nord- Oostsee Kanal.

After previously have made the Nord-Ostsee Kanal a couple of times, it is now like a long boring ditch. Meeting both large and small vessels, both new and old.

In Olympiahafen outside Kiel, built to the Olympic games in München 1972, Xavita is very different to the many racers participating in the World Championship.

The smiling Danish archipelago invites with sheltered waters where castles and mansions lie around the shores. We drop anchor in a bay and enjoy the silence while the moon climbs up on the night sky.

Our daughter and her family living in Denmark gets a visit after almost one year of absence.

So what about sheltered waters! In time for the last leg home to Göteborg the lows line up and blow gales, rain and thunder into Kattegatt Sea during four days. We do not complain, but are moored in the little harbour on the cosy Danish island Tunö.

We will arrive to our home port Näsets Marina in Gothenburg Wednesday 13 August. At 18.00 there will be a reception at the mast crane for everybody that has followed us on our homepage and for all other interested persons.
WELCOME!  

fredag 1 augusti 2014

Engelska Kanalen / The Channel

Fredag 1 augusti 2014            Ijmuiden, Nederländerna
Tripp: 440 nm                         Totalt: 17330 nm

Falmouth har i alla tider varit avstampen för Atlantseglingar. Härifrån påbörjade berömdheter som Francis Chichester och Alec Rose sina ensamseglingar jorden runt. Motorgång i stitje till Dartmouth, en idyllisk stad en bit upp i floden Dart där husen klättrar uppför kullarna. Dartmouth är en turiststad med både hjulångare och ånglok. Vi förtöjer vid en pontonbrygga utan landförbindelse. Vill man iland är det jollen eller vattentaxi som gäller. Floden är full av båtar som är förtöjda i bojar.

Eddystones fyr / Eddystone lighthouse Dartmouth
Fortsatt stiltje och motorgång och dessutom dis när vi fortsätter mot Solent. Gör tidvattensberäkningar och studerar strömkartor. Passerar Portland Bill med 2 knops medström, håller långt ut för att undvika strömvirvlarna. Engelska flottan har skjutövningar på havet, kanondundret hörs lång väg. Under natten driver vi sakta med strömmen för att anlända lagom i gryningen till de vackra kalkklipporna The Needles vid inloppet till Solent.The Needles i gryningen / The Needles at sunrise

Hela Solent är engelsmännens seglarmecka. Som Marstrand och Sandhamn ihopslaget och sedan fördubblat och mer därtill. Vi väljer att gå upp i den idylliska floden Beaulieu på fastlandssidan strax före Southampton. Hittar det trånga inloppet och tar oss försiktigt in på högvatten över den grunda banken med strömmen i sidan. Floden slingrar sig fram mellan ängar och ekskogar. Gäss, svanar och änder söker föda på de översvämmade strandängarna. Efter 3 nm når vi Bucklers Hard och förtöjer vid en av pontonbryggorna.
Bucklers Hard

Detta är historisk mark. Här byggdes fartyg åt amiral Nelson, bland annat flera av de fartyg som deltog i slaget vid Trafalgar. Ekskogarna häromkring var viktiga för varvsverksamheten då varje fartygsbygge krävde virke från 2.000 ekar. Ett intressant museum beskriver fartygsbygge i detalj.

Rester av stapelbäddar där Nelsons fartyg byggde
Remains of launchways where Nelson's ships were built

Varvsarbetarnas hus i Bucklers Hard
The house of the shipwrights in Bucklers Hard

En cykeltur tar oss till den lilla staden Beaulieu uppströms floden. Franska munkar byggde ett kloster här på 1200-talet. Därav stadens och flodens namn "vacker plats". Vid reformationen på 1500-talet revs stora delar av klostret inklusive den stora kyrkan. Den nya ägaren Lord Montagu byggde ett vackert slott av stenen från klostret. Släkten Montagu bor fortfarande på slottet och har skapat ett nöjesfält i parken och ett välkänt bilmuseum "National Motor Museum" med hundratals bilar och motorcyklar från bilismens barndom fram till våra dagar.


Beaulieu

Gamla klostermatsalen, numera kyrka
The old 
monastery refectory, today a church
Bilmuseet / The car museum

Cowes på Isle of Wight blir vår nästa anhalt efter att ha kämpat oss fram i 3 knops motström. Även här går vi upp en bit i floden mellan färjor och marinor och förtöjer i East Cowes Marina. Staden förbereder sig för Cowes Week, en hel vecka med kappseglingar. Även här tas cyklarna fram för en tur utmed floden Medina till Newport som är en typisk engelsk stad med låga hus och trånga gator.

Cowes

Medina River
Newport

No Mans Land Fort i Solent, befästning från kriget
No Mans Land Fort in Solent, stronghold from the war

Drottning Victoria ville fly London med man och nio barn och lät bygga Osborne House 1850 utanför Cowes. Idag är slottet ett museum och man kan beundra dåtidens prakt och överdåd. Slottet var det första huset i England, kanske hela världen, med centralvärme, rinnande kallt och varmt vatten, vattentoaletter och senare också elektricitet. Genom ingifte av sina barn i de flesta kungahusen i Europa, är drottning Victoria anmoder även till den svenska genom barnbarnbarn.... drottning Louise.

Drottning Victorias sommarstuga
Queen Victoria's summer cottage

Seglingen fortsätter till Dover och dess kritklippor. Här måste man få tillstånd innan man går in mellan de höga vågbrytarna, eftersom färjetrafiken till Calais är mycket livlig. Vi anländer vid lågvatten och anropar hamnen och förtöjer i tidvattenbassängen utanför slussportarna till de inre bassängerna. Efter några timmar har tidvattnet lyft oss 5 meter.

Dovers kritklippor / White cliffs of Dover

Dovers hamninlopp / Dovers harbour entrance


Högvatten / High water

Lågvatten, skillnaden är 5 m
 Low water, 5 m difference


Friday 1 August, 2014 Ijmuiden, The Netherlands
Trip: 440 nm Total: 17330 nm

Falmouth has always been the departure port for Atlantic crossings. Celebrities as Francis Chichester and Alec Rose started their single handed circumnavigations from here. Motoring in calms to Dartmouth, an idyllic town up in river Dart where the houses climb up on the hillsides. Dartmouth is a very touristic town with both steam boat and steam railway. We more along a pontoon without land connection. If you want to go ashore you need a dinghy or a water taxi. The river is crowded with yachts at mooring buoys.

More calms and motoring and also haze when continuing to Solent. Tide calculations are made and tide Atlases are studied. Passing Portland Bill with 2 knots of following current, keeping far out to avoid eddies. The English Navy has shooting exercises, the noise is heard from far. During the night we are drifting slowly to arrive just at surise to the beautiful white chalk cliffs at The Needles at the entrance to Solent.

Solent is the Mecca of sailing in England. We choose to go up in the Beaulieu river on the mainland just before Southampton. We find the narrow entrance and proceed gently over the bar at high tide with the current on the beam. The river is meandering between meadows and oak forests. Gees, swans and ducks are searching for food on the flooded meadows. After 3 nm we arrtive at Bucklers Hard and moor at one of the pontoons.

This is a historical place. Ships were built here for Admiral Nelson, among others several ships participating in the battle at Trafalgar. The oak forests here were important for the ship yards, as every ship needed timber from 2,000 oaks. An interesting museum describes ship building in detail.

A bicycle tour takes us upriver to the small town Beaulieu. Here French monks built an abbey in the 13th century. That is the reason of the name of the town and the river "beautiful place". In the 16th centuary, when the Catholic church was banned, most of the abbey was demolished including the large church. The new owner, Lord Montagu, built a beautiful palace of the stone from the abbey. The Montagus still live in the palace and have created a big amusement park in their garden and a famous car museum " National Motor Museum" with hundreds of cars and motorcycles on display from the start of motoring to our days.

Cowes on Isle of Wight is our next stop after negociating a 3 knots foul tide. Also here we go upriver between ferries and marinas and moore in East Cowes Marina. The town is preparing for Cowes Week, a whole week of racing. Once more our bicycles take us for a tour along the Medina River to Newport, a typical English town with low houses and narrow streets.

Queen Victoria wanted to leave London during somertime with husband and nine children. She had Osbone House built outside Cowes in 1850. Today the palace is a museum and you can admire the splendour and extravagansa of the time. The palace was the first house in England, maybe in the whole world, to have central heating, warm and cold water, water toilets and later also electricity. Through marrying her children into most of the European monarchies, Queen Victoria also is the "mother" of the Swedish royal family through her grand, grand grand....


The sailing continues to Dover and its white cliffs. Here we need permission to enter between the high breakwaters as there is intensive ferry traffic to Calais. We arrive at low water and call the harbourmaster and moor in the tidal bassin outside the gates to the inner bassins. After some hours the tide has lifted us 5 meters.