Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

tisdag 11 juni 2013

Hemåt / Homeward bound

Tisdag  11juni 2013                Jolly Harbour, Antigua  
Trip:   0 nm                             Totalt:   9050 nm                           

Efter upptagningen fortsätter städningen och klargöringen av Xavita för det långa sommaruppehållet. Båtens botten är ovanligt ren vid upptagningen. Faktiskt renare än hemma! Bottenfärgerna som säljs här är betydligt giftigare än i Sverige.

Upptagning / Haul out
 

 
 

Allt löst plockas ner och stuvas inne i båten för att minska vindfånget. Antigua ligger mitt i orkanområdet, men vi har fått klartecken från försäkringsbolaget. Det var åtta år sedan en orkan drabbade ön sist. September är den orkanintensivaste månaden. Atlanten är som varmast då och orkanerna startar som djupa lågtryck vid Cap Verde och växer i styrka under färden tvärs över Atlanten. Även om inga orkaner har drabbat Antigua på länge, så har man varje höst tre-fyra rejäla stormar.

 


 

Återigen har vi hyrt ett hus för att slippa bo ombord efter upptagningen. Skönt att slippa den tryckande fuktiga värmen och kunna sova ostört på natten utan mygg. Eftersom det är lågsäsong kan vi hyra ett litet radhus som passar vår budget. De flesta husen i resorten står tomma och det är väldigt lugnt. Cyklarna kommer väl till pass som transportmedel mellan huset och båtvarvet

”Vår” gata i resorten / ”Our” street in the resort
 

Huset längst bort hyr vi
We rent the last house in the background

 
Efter allt båtjobb hyr vi bil och åker till huvudstaden Saintt John. En bedagad gammal stad som har sett sina bästa dagar. Staden har inget direkt centrum, utan man får gå gata upp och ner för att hitta det man söker. Låga sten och trähus i alla stadier från målade i glada färger till fallfärdiga ruckel. Marknaden är som överallt i Karibien en kaskad av färger och med ett folkmyller. 
Saint John

  

 
 

Nästa dag görs en upptäcktsresa runt ön.  Vi besöker gamla fort från den engelska tiden, ser ananasodlingar och till och med en plöjd åker. Något vi inte sett någonstans i Karibien. Hästar betar på ängarna och ön ståtar även med en hästkapplöpningsbana. När vi kör vilse, visar en polisbil den rätta vägen genom att köra före med påslagna blåljus.
Ananasodling / PineappleEn sällan sedd plöjd åker / A seldom seen plowed field
Polisen visar oss vägen när vi kört vilse
The police guides us when we got lost

Turen avslutas med steelband och barbecue på Shirley Heights. Samma restaurang som vi besökte förra året. Den ligger högt över den gamla brittiska flottbasen Nelsons Dockyard, där Horatio Nelson började sin lyckosamma karriär och senare blev adlad till Lord Nelson. Från restaurangen ser man även bort till den stora bukten Falmouth Harbour som nu ligger öde till skillnad mot högsäsongens myller av båtar.

 


Nelson Dockyard, Falmouth Harbour
 
Detta är det sista inlägget för denna säsong. I kväll flyger British Airways hem oss till Sverige för att njuta av den svenska sommaren och träffa barn, barnbarn, släkt och vänner. Vi återkommer i november med nya resebrev från ytterligare en säsong i Karibien.
Antiguas östsida mot Atlanten
Antigua’s east shore exposed to the Atlantic

 
Tuesday 11 June, 2013                Jolly Harbour, Antigua  
Trip:   0 nm                                 Total:   9050 nm 

The cleaning and preparing for the long summer brake continues after the haul up. The bottom is surprisingly clean. In fact cleaner than at home! The antifouling sold here is more poisonous than in Sweden.

All loose items are stored inboard to minimize the windbreak. Antigua is in the middle of the hurricane area, but our insurance company has given green light. The last hurricane hit the island eight years ago. Most hurricanes come in September. The Atlantic Ocean has then its highest temperature and the hurricanes start as deep depressions outside The Cap Verdes and build up strength on their way across The Atlantic. Although no hurricanes have hit Antigua during last years, there are always three or four violent storms every autumn.

Again we have rented a house not to have to live onboard after haul out. Nice not to have the heat and dampness and to be able to sleep undisturbed without mosquitoes. Thanks to low season we are able to rent a small house that fits our budget.  Most of the houses in the resort are empty and it is very quiet. Our bikes are very convenient for the transport between the house and the boat yard.

After finalizing all work on the yacht we rent a car and drive to the capital Saint John. It has seen its haydays. The city has no centre, so you have to walk every street to find what you are looking for. Low stone and wooden houses in all stages from painted in bright colours to almost ruins. The outdoor market is a cascade of colours and as crowded as everywhere in the Caribbean.

Next day we explore the island. We visit old forts from the English colonial era, fields of pineapple  and see even a plowed field. Something we have never seen in the Caribbean. Horses on meadows and the island has even a horse race track. When we are lost, a police car with flashing blue lights drives in front of us and guides us in the right direction. 

The round tour comes to an end with steelband and barbeque on Shirley Heights. The same restaurant we visited last year. It is located high above the old English naval base Nelsons Dockyard, where Horatio Nelson started his successful career and later was knighted Lord Nelson. From the restaurant you can also overlook the large bay Falmouth Harbour which is almost empty now as opposite to the crowds of yachts in the high season.

This is the last contribution of this season. Tonight British Airways brings us back to Sweden to enjoy the Swedish summer and meet children, grandchildren, relatives and friends. We will be back in November with new letters from one more season in the Caribbean.