Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

tisdag 26 mars 2013

Ny karta / New map

I kolumnen till höger under "Karta / Map 2012-2013" finns en ny karta med vår färdväg under säsongen 2012-2013.
Om man klickar på "Aktuell position / Current position" i högerkolumnen så ser man var vi befinner oss just nu. Klickar man på den blåa pluppen på kartan, ser man ofta en kort kommentar.
Vi ska göra vårt bästa med att hålla dessa uppgifter aktuella.

There is a new map in the right hand column "Karta / Map 2012-2013" showing our trip during the season 2012-2013.
If you click on "Aktuell position / Current position" in the right hand column you will see where we are just now. Click on the blue dot on the map and you will often find a short comment.
We will do our best to keep the info updated.

söndag 24 mars 2013

Johans ö / The skippers island

Söndag 24 mars 2013        Caneel Bay, St John, Amerikanska Jungfruöarna
Trip:  25 nm                                 Totalt: 8705 nm

Efter en dags segling från Saint Croix har skepparen äntligen kommit till sin namne, Johans ö eller Saint John som den heter officiellt. Större delen av ön är naturreservat och man får endast förtöja i utlagda bojar, ankring är strängt förbjudet. Men vad gör man när man anländer strax före skymningen, alla 14 bojar i viken är upptagna och likaså i grannviken? Jo, man ankrar längst ut på sandbotten så man inte skadar korallreven eller sjögräset. Tidigt nästa morgon väcks vi av en båt med blinkande blåljus, två uniformerade och beväpnade Park Rangers frågar om vi inte känner till reglerna i reservatet. Inga förklaringar hjälper, utan de hotar oss med 250 dollar i böter om vi inte omedelbart tar upp ankaret! Tydligen har vi begått ett fruktansvärt brott av deras tuffa attityd att döma. Senare gör även tullen en runda i viken.

 Lameshur Bays, St John
 
Tullinspektion. Notera 4 x 220 hk utbordare!
Customs inspection. Note 4 x 220 hp outborders!

Efter någon timmes cirklande blir en boj ledig och lugnet lägrar sig igen. Great Lameshur Bay är en underbar vik omgiven av höga grönklädda berg, ingen bebyggelse, klart vatten och några sköldpaddor,  som kollar in oss. Här blir vi liggande i flera dagar och umgås med de andra bojliggarna. Håkan på Unicorn hjälper oss med navigationsprogram och Pactormodem som inte vill fungera normalt sedan vi bytte dator. Underbart med datorkunniga personer, de är mycket uppskattade.

Great Lameshur Bay, St John
 
Solnedgång / Sunset
 
Iland finns det vandringsleder upp och ner i bergen, stigarna är utgrävda ur de branta sluttningarna
och snårskogen står tät. Här behövs machete om man vill gå utanför stigarna. Några rådjur tittar nyfiket fram.

Vandring med Kjell och Margaretha
Hike with Kjell and Margaretha
 

 
Vikarna ligger tätt runt Saint John, bara en timmas segling emellan. Idealiska skyddade seglingsvatten i hela området, både i de Amerikanska och de Engelska Jungfruöarna, som ligger tätt samlade. Många charterbåtar rör sig i området och ovanligt mycket motorbåtar.

 

 

Efter några dagar flyttar vi oss till Coral Harbor, en lugn och stilla by där husen klättrar på de branta bergssluttningarna, inte undra på att alla kör omkring i jeepar för att kunna ta sig hem. Vi blir bjudna på middag hos Ken och Sandy, som bor i en husbåt strax intill oss. Ken såg att det stod Göteborg på vår akter och blev mycket intresserad då han på sin mors sida stammar från Göteborg. En trevlig kväll ombord på den minimala husbåten, förlåt ateljen. Eftersom det är förbjudet med husbåtar och Sandy är konstnär så är husbåten följaktligen en ateljé.  De har målat ”Art studio” i stora bokstäver på utsidan.

Coral Harbor, St John
 
 Skinny Legs Bar & Grill

Ken & Sandys Art Studio
Francis Bay på nordsidan av Saint John blir nästa stopp. En stor bukt med massor av bojar och finfina sandstränder. 15 dollar natten kostar det att ligga vid bojarna. Avgiften läggs i ett kuvert i en låda på en flotte uppankrad i viken. Glöm inte att riva av talongen att visa upp om Park Rangers kommer på raid igen. 

 

 

Vikhoppandet leder oss ytterligare en kort sträcka till Caneel Bay. Hotellet på stranden har ett snabbt gratis wifi, som vi kan fånga upp med vår speciella antenn. Annars är det dåligt med bra wifi här. Där ligger amerikanarna långt efter oss.

Caneel Bay St John
 
Sunday 24 March, 2013           Caneel Bay, St John, American Virgin Islands
Trip: 25 nm                                 Total: 8705 nm

After a daysail from Saint Croix the skipper finally finds his own island, Johan’s island, or as the name is officially Saint John. The major part of the island is a nature reserve and you are only allowed to moor at the set out buoys, anchoring is forbidden. But what to do when arriving late afternoon, all 14 buoys are occupied and same in the next bay? Well, you drop anchor far out on the sand bottom not to damage the corals and sea grass beds. Early next morning we are awakened by a boat with flashing blue lights, two armed Park Rangers in uniform ask if we know the rules of the reserve. No explanations are accepted, we are threatened with a fine of 250 dollars if we do not immediately weigh anchor! Obviously a terrible crime is made according to their hard attitude. Later on also the customs make an inspection tour in the bay.

After circling the bay for an hour a yacht is leaving and we can take the mooring and the bay is at ease again. Great Lameshur Bay is a wonderful place surrounded by high lush mountains, no houses, clear water and some turtles checking us. We stay here for several days and visit the other yachties in the bay. Håkan from Unicorn helps us with our navigation programs and the Pactor modem which do not work normally after we upgraded to a new laptop. Persons with computer skills are very appreciated.

Ashore are hiking treks up and down the mountains, the footpaths are digged into the steep mountain sides and the forest is dense. You need a machete if going out of the paths. Some deers look at us curiously.

The bays are all around Saint John, just an hour’s sail to the next one. Ideal protected waters in the whole area, both in the US and the British Virgin Islands which lies close. Many bareboat charter yachts are moving around in the archipelago and lots of power yachts. 

After some days we continue to Coral Harbor, a quiet and laid back village with houses climbing up the steep hill sides. No wonder everybody has a jeep to get them home. We are invited to dinner at Ken and Sandy’s house boat, lying next to us. Ken saw Gothenburg stated on our transom and was very interested to learn more as his mothers ancestors come from Gothenburg. A nice evening on the small house boat, sorry studio. As house boats are forbidden and Sandy is an artist the boat is consequently a studio. They have painted “Art Studio” in big letters on the outside.    

Next stop is Francis Bay on the north side of Saint John. A large bay with lots of moorings and very nice sand beaches. There is a 15 dollar mooring fee. The amount is placed in an envelope into a box on a raft anchored in the middle of the bay. Don’t forget to tear off the talon as evidence of fulfilled payment if the Rangers make a raid.

The bay hopping takes us a few miles to Caneel Bay. The hotel on the shore has a high speed wifi free of charge, which we can pick up with our special antenna. Normally there are no good wifi connections in the US Virgins. US is lagging behind Europe when it comes to wifi.

lördag 16 mars 2013

Danska Västindien / Danish Virgin Islands

Lördag 16 mars 2013                     St John, Amerikanska Jungfruöarna
Trip:  35 nm                                 Totalt: 8680 nm

Columbus upptäckte Saint Croix 1493 när han kom med 17 fartyg på sin andra resa till Karibien.
1666 besatte Danmark Saint Thomas och köpte senare Saint Croix från Frankrike. Öarna kallas därför  Danska Västindien. Under 250 år tillhörde öarna Danmark med några korta perioder av andra härskare. Danskarna utnämnde öarna till frihamn och bildade Dansk Vestindisk Guinesisk Kompagni som startade en triangelrutt med vapen och verktyg till Afrika, slavar från Afrika till Karibien, socker och rom tillbaka till Europa. Slavhandeln hade startat. Kompaniet tjänade stora pengar och guvernören samarbetade med piraterna. Efter några slavuppror avskaffades slaveriet i mitten på 1800-talet. Den billiga arbetskraften på plantagerna försvann och sockerrörsodlingen blev med ens olönsam.  Under första världskriget blev USA orolig för att fartygstrafiken till Panamakanalen skulle störas av krigsaktiviteterna och köpte öarna 1917. Saint Croix, Saint John och Saint Thomas utgör idag Amerikanska Jungfruöarna.

US Virgin har egen flagga. Den amerikanska örnen håller 3 pilar i klon, en för varje ö
The US Virgin flag. The American eagle holds 3 arrows, one for every island.

Registreringsskylt / License plate

Vi går in genom revöppningen och ankrar i det klara och grönskimrande vattnet utanför Christiansted som är öns huvudstad. St Croix är ingen vulkanö som de flesta övriga öar i Karibien, utan uppbyggd av korall och kalksten och ståtar inte med några höga bergstoppar. Det danska inflytandet ses överallt, både i gamla stan, det gula fortet Christiansvärn och framförallt i gatu- och platsnamn.

Fortet Christiansvärn bevakar hamninloppet
The fort Christiansvärn guards the harbor entrance
Byggnader från den danska tiden / Houses from the Danish period

Skuggiga arkader / Arcades giving shadow

 
Guvernörshuset / The governor’s house

Annars är öarna helt amerikaniserade med amerikanska vans och pick-ups, stora supermarkets, amerikansk dialekt och amerikanska turister. Ibland hör vi danska talas av besökarna. Eftersom St Croix ligger vid sidan om allfartsvägarna är vi nästan den enda långseglaren här. Bara stars and stripes vajar på båtarna.Besökare som kommer med flyg eller fartyg behöver, som till USA, bara anmäla sig online för att få ett s.k. ESTA tillstånd. Kommer man hit med egen båt behövs ett visa som måste ordnas i förväg, helst hemma i Sverige. Har man inget visa hotas man av kännbara böter. Inklarering sker i vanlig ordning med fingeravtryck och fotografering. För att hålla arbetslösheten nere, arbetar majoriteten av befolkningen i den offentliga sektorn. Något som man snabbt inser med alla tulltjänstemän, Park Rangers, poliser etc.

Sjöflygplan upprätthåller förbindelsen till grannöana
Sea planes for connection with the other isles

Hyrbilen tar oss runt på den 4 mil långa ön. Oändliga sandstränder på sydvästsidan, regnskog inne i landet, annars är det mycket torrt. Till vår förvåning hr man vänstertrafik på de fina vägarna, fastän det är en del av USA!


Vägskylt / Road sign

I regnskogen med hyrbil / In the rain forest with a rental car


Torrt landskap / Arrid landscape
 
Besöker platsen där Columbus landsteg 1493 och blir vittne till en dopceremoni i havet. En baptistkyrka döper nya medlemmar genom doppning i havet innanför en ring av församlingsäldste.  Övriga församlingsmedlemmar står finklädda på stranden och sjunger psalmer. Mycket stämningsfullt.
Dopceremoni i havet / Baptizing ceremony in the sea

Församlingsmedlemmar på stranden / Church members on the beach
 
Skepparen anser sig vara sjövan. Men när han skulle kliva ner i den guppande jollen från kajen bar det sig inte bättre än att han tappade balansen och föll i vattnet mitt framför alla flanerande turister. Blöt från topp till tå lyckades han kravla sig upp i jollen för egen maskin.  Tyvärr hann inte kameran fram!
 

Saturday 16 March, 2013           St John, American Virgin Islands
Trip: 35 nm                                 Total: 8680 nm

Columbus discovered Saint Croix 1493 when coming with 17 ships on his second trip to the Caribbean.  1666 Denmark occupied Saint Thomas and later on bought Saint Croix from France. The islands are thus called the Danish West Indies. During 250 years the islands were part of Denmark  except some short periods under other powers. The Danes made the islands to free ports and established the Danish West Indies Guinea Company that started a triangular route with weapons and tools to Africa, slaves from Africa to the Caribbean, sugar and rhum back to Europe. The slave trade had started. The company made a lot of money  and the governor cooperated with pirates. After some slave uprises the slaves were set free in the middle of the 19th century. The cheap labor disappeared from the plantations and the sugar cane growing was not profitable any more. During World War I
United States was afraid that the ship traffic to the Panama Canal would be disturbed by war activities and bought the islands  1917. Today Saint Croix, Saint John and Saint Thomas form the US Virgin Islands.  

We enter through the opening in the surrounding reef in the clear and greenish sea outside Chrisitansted, the capital of the island. St Croix is not volcanic as most of the islands in the Caribbean, but built up from coral and limestone and does not have any high mountains. The Danish influence is seen everywhere, both in Old Town, the yellow fort Christiansted and most of all in names of streets and places. 

Otherwise the islands are fully americanized with American vans and pick-ups, large supermarkets, American dialect and American tourists. Sometimes there is some Danish spoken among the visitors. As St Croix is a bit off the normal routes, we are almost the only blue water cruisers. Only stars and stripes are flying from the yachts.

Visitors by air or ship need, as for mainland US, only register online to get a so called ESTA permission. If you enter by your own yacht, you need a visa that should be obtained beforehand,  preferably in your home country. If coming without visa you are subject to heavy fines. The clearance is as usual with finger prints and photos taken. To keep unemployment down the majority work in the public sector. What is easy to be seen with all custom officers, park rangers, policemen etc.

A round tour is made with a rented car on the 40 kilometer long island. Infinite sand beaches on the southwest side, rain forests in the middle, elsewhere very dry. To our surprise the driving is left hand on the good quality highways, although it is part of the US!

We visit the place where Columbus landed 1493 and witness a baptizing ceremony in the sea. A baptist church is baptizing new members by dipping them into the sea surrounded by the oldest of the parish. The other members of the church are standing on the beach nicely dressed and singing chorals. Very peaceful.
 
The skipper judge himself as a sea dog. But when stepping down from the jetty into the rolling dinghy he lost his balance and fell into the drink in front of all passersby. However wet from head to feet he managed to crawl up into the dinghy. Unfortunately the camera did not pop up in time!

måndag 11 mars 2013

Simma med delfiner / Swim with dolphins

Måndag 11 mars 2013                     St Croix, Amerikanska Jungfruöarna
Trip:  250 nm                                                     Totalt: 8645 nm

Två vilda delfiner har funnit sig tillrätta i ankringsviken på Les Saintes och simmar mellan båtarna.
Vi har en otrolig tur och lyckas hoppa i vattnet och simma bredvid dem när de passerar vår båt. En fantastisk känsla att komma så nära dessa charmiga och intelligenta djur. De tittar på oss med sitt leende innan de dyker ner till botten för att söka föda. Vad tänker de på när de ser oss? Efter en stund kommer de upp till ytan och tar tre andetag innan de dyker ner igen.

Birgitta simmar med delfiner / Birgitta swims with dolphins

Seglatsen fortsätter norrut utmed Guadeloupes läsida där vinden som vanligt leker med oss. Ibland behagar vinden blåsa förifrån, ibland akterifrån och ibland inte alls.Denna gång passerar vi ön Montserrat i dagsljus och ser vulkanens utströmmande ånga och gaser. Som vi skrivit i tidigare resebrev hade vulkanen ett stort utbrott 1997 då huvudstaden förstördes. Det började redan 2 år tidigare med att kratern byggdes upp i höjden av uppkommande lava. Till slut kollapsade kraterväggarna och lavan strömmade ner och dränkte staden. Nu kan vi på nära håll se förödelsen. Enstaka husskelett sticker upp ur den stelnade lavafloden. Lavan har även strömmat ut i havet och utökat öns areal med flera kvadratkilometer. Svaveldioxiden känns tydligt i luften när vi passerar.  Halva ön är utrymd och är en förbjuden zon. Endast i den nordligaste delen är det tillåtet att vistas och bo. Vi ankrar i en gungig bukt innanför nordudden och struntar i tull och inklarering eftersom det är söndag kväll och vi skall fortsätta nästa morgon.


Gaser och lavaström från vulkanen på Montserrat
Gases and lava streams of the Montserrat volcano


Husruiner i lavan / Ruins of houses in the lava

Den branta och ogästvänliga klippön Redonda har faktiskt varit bebodd av gruvarbetare som bröt fosfat fram till början av 1900-talet. En irländare bosatte sig där, annekterade ön och utropade sin son till kung av Redonda.

Redonda

Saint Kitts och Nevis blir nästa stopp. Vi har glömt att dessa är de Små Antillernas mest byråkratiska öar och en massa papper måste fyllas i. Tre olika kontor skall besökas i en bestämd ordning och avgifter betalas. De ser undrande på oss när vi har svårt att förklara var vi varit natten innan när vi struntade i inklareringen.

Modern version av en klassisk J-yacht
Modern version of a classic J-yacht

Pelikaner / Pelicans

Kohäger / Aigret
Stora kryssningsfartyg ligger vid kaj i Saint Kitts. Stan är översvämmad av passagerare. Turismen är den största inkomstkällan i Karibien.

Från Saint Kitts blir det en dygnslång segling till Saint Croix i Amerikanska Jungfruöarna.
Nu inträffar det ovanliga att passadvinden dör ut och vi får ta motorn till hjälp större delen av sträckan. Dyningen består dock och vi rullar fram under stjärnorna. Det jättelika kryssningsfartyget Independence of the Seas passerar i mörkret som ett upplyst tivoli. De besvarar vårt radioanrop och bekräftar att vi syns tydligt på deras radar.
 
Vår kortvågsradio fungerar igen efter att elkablarna bytts till grövre. Det var alltså spänningsfall som var felet. Varje morgon håller vi radiokontakt med andra svenska båtar via det svenska Karibiennätet. På eftermiddagen går det ofta att få kontakt med radioamatörer i Sverige både på amatörradiobandet och marinradiobandet. 

Kortvågsradion / The HAM radio
På morgonen syns Saint Croix på horisonten. Mer om den tidigare danska kolonin i nästa resebrev.


Monday 11 March, 2013           St Croix, American Virgin Islands
Trip: 250 nm                                 Total: 8645 nm

Two wild dolphins have made the anchorage at Les Saintes as their home and are swimming between the yachts. We have an incredible luck and manage to jump into the sea and swim alongside them as they pass us. A fantastic feeling to be so close to these charming and intelligent creatures. They are looking at us with their special smile before they dive to the bottom searching for food. What are they thinking of when seeing us? After a while they surface and take three breaths before diving again.

 The sail continous northwards on the leeside of Guadeloupe where the wind plays with us. sometimes dead ahead, sometimes from astern and sometimes not at all.

This time we pass the island Montserrat in daylight and see the steam and gases from the volcano. As we have mentioned in a previous letter the volcano had a great outflow in 1997 when the capital was destroyed. It began already two years earlier when the crater was built up higher and higher by the lava. Finally the crater walls collapsed and the lava flow buried the town. Now we can have a close look at the devastation. Some few house ruins pop up in the lava flow. The lava has also discharged into the sea and created some additional square kilometers of land. The sulphur oxide fumes can be smelled in the air when we pass. Half of the island is evacuated and is a forbidden zone. It is only in the northern part you may stay and reside. We drop anchor in a rolly bay just inside the northern point and do not bother about clearance as it is Sunday evening and we plan to continue next morning.

 The steep and unfriendly rock Redonda has, believe it or not, had miners living there, who mined phosphate until the beginning of the 20th century. An Irishman settled down, claimed the island and crowned his son King of Redonda.        

Saint Kitts and Nevis is our next stop. We have forgotten that these are the most burocratic islands of the Lesser Antilles and a lot of paperwork has to be done. Three different offices shall be visited in a certain order and fees to be paid. They are looking strange upon us when we have some difficulties explaining where we have been the last night when we did not make any clearance.

Huge cruise ships are docked at the pier in Saint Kitts. The town is drowned by passengers. Tourism is the most important source of income in the Caribbean.

A day and night sail takes us from Saint Kitts to Saint Croix in The American Virgin Islands. Now the trade wind stops and an unusual calm takes place. The engine has to help us most of the way. However the swell remains and we are rolling under the stars. The giant cruise ship Independence of the Seas passes in the dark illuminated as an amusement park. They are responding our radio call and confirm that we are visible on their radar.

Our shortwave radio (HAM radio) is functional again after getting wires with larger area. It was obviously voltage drop that caused the failure. We have radio contact every morning with other Swedish yachts on the Swedish Caribbean net. In the afternoons it is often possible to contact HAM operators in Sweden on both HAM and marine frequencies.  

In the morning Saint Croix rises over the horizon. More about the former Danish colony in our next letter.