Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 22 april 2013

Simma med sköldpaddor / Swim with turtles

Måndag  22 april, 2013                             Maho Bay, St John, US Virgin Islands  
Trip:   5                                                      Totalt:   8790 nm                          


Maho Bay, St John

Francis Bay, St John

Här i Maho Bay har vi flera sköldpaddor simmandes mellan båtarna. Vi lyckas simma bredvid dem när de sakta dyker ner till botten för att äta sjögräs. Med jämna mellanrum går de upp till ytan för att hämta luft. Några har lotsfiskar som har sugit sig fast på ryggskölden. Blåa rockor svävar som flygplan över sandbotten. Känner de sig hotade, virvlar de upp sand med vingarna. Sanden lägger sig över och döljer dem så bara kroppens konturer kan anas. Lila och gula fjäderkoraller vajar i strömdraget och randiga småfiskar pilar omkring bland hjärnkorallen.

 

Sköldpadda / Turtle
 

 
 
Sköldpadda med lotsfiskar på ryggen
Turtle with  pilotfish on her back
 
Blå rocka knappast synlig / Blue stingray hardly visible

Iland strövar halvtama hjortar och åsnor omkring. Här finns också en sorts termiter som bygger sina jättebon  i en trädklyka. Normalt bygger termiter sina bon på marken.  Täckta gångar slingrar sig från marken utmed stammar och grenar upp till boet.


Hjort / Deer
 

 


Termitbo med täckta gångar (de bruna ränderna på grenarna)
Termite nest with covered paths (the brown stripes on the branches)

Det märks tydligt att stora delar av Saint John är naturreservat, vilket alla förbudsskyltar noggrant påminner oss om. Alla amerikanska öar är nedlusade av varnings- och förbudsskyltar. Dessutom har man en otrolig byråkrati. Tillstånd ska sökas flera dagar i förväg för att besöka skyddade områden. Seglare har det lite lättare. Vi trodde tidigare att Spanien var värst, men USA har kommit betydligt längre med att krångla till livet för vanliga besökare. 

 
Sula / Brown Booby
 

Varje morgon lyssnar vi till en utmärkt väderprognos på kortvågsradion 8137 kHz. Chris Parker beskriver i detalj vindar och vågor för den kommande veckan. Man kan även få råd om lämplig tidpunkt för att gå en viss sträcka. Gribfilerna ger däremot en mycket grövre prognos eftersom de är gjorda av en dator och ej kontrollerade av någon meteorolog.  

Solen och saltet tar hårt på allting. Överbyggnaden och sittbrunnen vaxas varannan månad för att stå emot solen. Teakdäcket får mycket stryk och är svårt att skydda. Det blir nog dags för omläggning när vi kommer hem, ett stort, svårt och dyrt jobb. Däcket har ändå klarat sig över 30 år. På den tiden var det hög kvalitet på teaken och man snålade inte på tjockleken.


Ett evigt båtunderhåll / Ever lasting maintenance
 

 
De amerikanska båtarna har lustiga namn. Somliga är inspirerade av gamla poplåtar som ”Wild Thing”, ”Hotel California”, ”Here comes the sun”. Häromdagen hörde vi på radion att ”Gone with the wind” ropade på ”Windswept”! Det vållar nog en del huvudbry när ”What if” kallar på radion.

En hel svensk flottilj har samlats här i bukten. Fem svenska långseglare ligger här och väntar på att den envisa friska vinden ska mojna. Osophine, Vagabond och Loupan från Stockholmsområdet samt  Emma och vi från Västkusten har, utan någon planering, strålat samman här. Några ska frakta sina båtar över Atlanten på däcket på fraktfartyg och andra ska segla själva över Atlanten. Bara vi blir kvar här för ytterligare en säsong i den underbara naturen, djurlivet och värmen.
Svensksamling i ”Loupan” / Swedish yachties in Loupan’s cockpit

 
 
Monday  22 April, 2013                           Maho Bay, St John, US Virgin Islands                 
Trip:  5                                                      Total:  8790 nm

Here in Maho Bay we have several turtles swimming between the yachts. We manage to swim beside them when they slowly dive to the bottom to feed. They surface regularly to breath. Some have pilotfishes on their backs. Blue stingrays fly like aircrafts over the sandy bottom. When they are in danger, they whirl up some dust with the wings.  The dust covers them and only the contour is visible. Purple and yellow fan corals sway in the current and small striped fish swim among the brain corals.

Half tame deer and donkeys walk around ashore. There is also a sort of termites that build their nests in trees. Normally termites have their nests on the ground. Covered paths wind around the trunk and branches from the ground up to the nest.   

You can easily see that a large part of the island is a nature reserve, a fact that all signs are reminding us .  All American islands are full of warning signs and “no-signs”.  Besides there is a hugh burocracy. Permission to visit reserves shall be applied for several days in advance. It is somewhat easier for yachties.  Earlier we believed Spain to be the most burocratic country, but US is several miles ahead by making life difficult for normal visitors.

Every morning we listen to a superb weather forecast on the shortwave on 8137 kHz. Chris Parker describes in detail the winds and waves for the coming week. You can also ask for advise when to go a certain route. The grib files are less accurate as they are computer made and not controlled by an meteorologist. 

The sun and salt is taking its toll. The superstructure and cockpit needs a new layer of wax every second month to withstand the sun. The teak deck is under hard attack and is difficult to protect. Probably it needs a total makeover when we are back home a large, difficult and expensive task. The teak has survived for more than 30 years. In the old days the teak quality was higher  and the planking thicker.

The American yachts have funny names. Some are inspired of old pop songs like “Wild Thing”, “Hotel California”, “ Here comes the sun”. The other day we heard on the radio that “Gone with the wind” called “Windswept”! Probably some confusion when “What if” is hailing.

A whole Swedish flotilla has gathered here in the bay. Five Swedish blue water sailors are waiting for the fresh winds to ease. Osophine, Vagabond and Loupan from the Stockholm area and Emma and we from the Swedish west coast, have without any planning gathered here. Some will put their yachts onboard a freighter bound for Europe and others will cross the Atlantic by themselves. Only we will stay for another season in the wonderful nature, wildlife and warm weather.

söndag 14 april 2013

Stridsvagnar i paradiset / Tanks in paradise

Lördag 13 april, 2013                     Saint John, US Virgin Islands
Trip: 45 nm                                    Totalt: 8785 nm

Den underbara stranden Bahia de Flamenco på Culebra har Amerikanska flottan använt för landstigningsövningar och artilleribeskjutning ända fram till 1975. Några kvarlämnade rostiga stridsvagnar minner om den tiden. På avstånd hörs hur militären spränger blindgångare.

Stridsvagn på stranden / Tank on the beach
 
Ett rev skyddar stranden mot havsvågorna. Sanden är så mjuk och fin att det känns som att trampa i potatismjöl.

Bahia de Flamenco, Culebra
 
 

Orkanen Hugo drabbade Culebra hårt 1989 och raserade bl. a. sjukhuset. Idag är allt återuppbyggt, förhoppningsvis till en högre standard. 
Mataffären på Culebra / Culebra supermarket
   
 
Den envisa friska ostliga vinden gör att vi beslutar att redan nu vända stäven österut och sakta ta oss tillbaka till de Små Antillerna mot vinden. Orsaken är att vi har bokat plats för sommaruppehåll på Jolly Harbour Marina på Antigua. Där ska Xavita få stå tryggt på land och vila under orkansäsongen. Även om det är större risk för orkaner i denna del av Karibien har vi fått klartecken från vårt försäkringsbolag.

Jolly Harbour Marina, platsen för Xavitas sommarvila
Jolly Harbour Marina, the place for Xavita’s summer rest
 
Vi är nu tillbaka i Saint John och Caneel Bay, där vi gör allt för att inte bli på kanelen. Xavita rullar och gungar i svallet från färjorna som pilar mellan öarna. Men vad gör man inte för att få tillgång till internet och uppdatering av hemsidan för våra kära läsare.

 


 
Magens Bay, på Saint Thomas nordsida och en av de finaste bukterna här på Virgin Islands, lämnade vi med visst vemod. En lång fin sandstrand som på dagarna fylls med turister från kryssningsfartygen. Härliga bad, men konstigt nog få ankarliggare trots den fina läiga bukten.

 
Charterturister på stranden i Magens Bay
Charter tourists on the beach in Magens Bay

Utmed de branta bergssidorna ligger många stora hus som vi först trodde var hotell och pensionat. Nu förstår vi att det är de rikas sommarstugor. Otroligt att de kan bygga i så brant sluttande terräng för att inte nämna vägarna. Byggar-Johan är imponerad. Bill och Hillary Clinton har också hittat hit och tillbringat semestrar här.  
Hus i Magens Bay, St Thomas / Houses in Magens Bay, St Thomas

Amerikansk ledningsdragning
The American way of overhead lines
 
 
Saturday 13 April, 2013                 Saint John, US Virgin Islands
Trip: 45 nm                                    Total: 8785nm

The American Navy has used the wonderful beach Bahia de Flamenco in Culebra for landing training and artillery shooting until 1975. Some rusty left behind tanks reminds of those days. In the distance you can hear the military blowing some unexploded ordnance.

A reef gives shelter to the beach. The sand is as smooth as fine graded so you feel like walking in soft powder.

The hurricane Hugo hit Culebra badly in 1989 and demolished among others the hospital. All is rebuilt today and hopefully to a higher standard.  

The persistent strong easterly wind makes us decide to go eastwards already now and slowly work our way towards the wind to the Lesser Antilles. The reason is that we have made a booking for the summer break in Jolly Harbour Marina in Antigua. Xavita will have a safe rest on the hard during the hurricane season. Although the risk for hurricanes is greater in this part of the Caribbean our insurance company has given us a green light.

We are now back in Saint John and Caneel Bay. Xavita is rolling in the swell from the ferries going between the islands. But that’s OK when we have access to internet and can update our homepage for our dear followers.

We left Magens Bay on the north side of Saint Thomas with sadness. One of the nicest bays in the Virgin Islands. A long beautiful sandy beach during daytime filled with tourists from cruise ships. Lovely swimming, but few yachts at anchor in the nice and sheltered bay.

Many large houses on the steep hillsides. In the beginning we thought they were hotels, but now we understand that they are bungalows of the wealthy. Unbelievable to build in such locations not to mention the roads. The captain, the former construction manager, is impressed. Bill and Hillary Clinton have also found this place and spent several holidays here.

tisdag 2 april 2013

Regn, regn, regn / Rain, rain, rain

Tisdag 2 april 2013                 Culebra, Puerto Rico
Trip:  35 nm                                 Totalt: 8740 nm

Charlotte Amalie har fått besök. Det är ingen fin dam utan namnet på staden på Saint Thomas uppkallad efter den danska drottningen Charlotte Amalie. Staden grundlades 1685 och är den äldsta i Karibien. Även den här ön upptäckte Columbus 1493 på sin andra resa. Danskarna kom hit 1665 för att söka rikedomar och besatte den för tillfället obebodda ön. Sockerodling och romframställning startades och ön blev även en omlastningsstation för både socker och slavar. Flera pirater hade ön som sin bas och verkade i samförstånd med den danske guvernören.
 
Andelslägenheter vid havet / Condos at the beach

 
 
Idag är allt annorlunda. De gamla danska husen inrymmer idag juvelerarbutiker. Utmed huvudgatan ligger de vägg i vägg så långt ögat når. Fullt av amerikanska turister överallt. Fem jättelika kryssningsfartyg har släppt iland sina köpglada passagerare. Det blir många eftersom varje fartyg kan ha upp till 3000 resenärer.

Juvelaffärer överallt / Jewelry shops everywhere

 
 

V i har ankrat mitt i hamnbukten bland andra segelbåtar och sitter på första parkett när kryssningsfartygen lämnar hamnen på rad klockan sju på kvällen.  Varje morgon när vi vaknar ligger nya monster förtöjda vid piren.

Charlotte Amalie med 3 kryssningsfartyg i bakgrunden
Charlotte Amalie with 3 cruise ships in the background
 
 

 
 
 
 
Vi klättrar i de gamla trapporna, de 99 trappstegen, som har gjorts av de gamla segelskeppens ballast och pustar i de branta backarna när vi besöker västra halvklotets äldsta synagoga. Golvet är täckt av fin, vit sand för att påminna om vandringen i öknen.

99 trappsteg  gjorda av skeppsballast
 99 steps made of ballast from ships
 
 
Synagogan / The synagogue
 


 
Motorgång i svaga vindar till den lilla ön Culebra mitt emellan US Virgin och Puerto Rico. Vi har nu kommit till Spanska Jungfruöarna. Puerto Rico och öarna runt omkring är numera ”associerade” med (inte del av) USA men har länge varit spanska och det spanska inflytandet har inte försvunnit. Alla talar spanska, engelska hörs inte, alla skyltar är på spanska och befolkningen är inte svart utan liknar mer mexikanare.

Culebra
 
Kanalen i Culebra / The Canal in Culebra
  

Gästflagga för Puerto Rico sys
Courtesy flag for Puerto Rico is made
 

Den lilla autopiloten monteras på vindrodret. Hur är det med könsrollerna ombord?
The small autopilot is mounted on the wind vane. How about the gender roles?
 
Fortfarande finns det prylar ombord som inte har monterats. De köptes i Sverige före avfärden, för sådana måste man ha. En sådan är en liten autopilot avsett för rorkult. Den har nu fått sin egentillverkade hållare så den kan styra båten med hjälp av vindrodret utifall den stora autopiloten inte skulle vilja längre. Autopilot och /eller vindroder är ett måste under långfärd. Ingen orkar sitta timmar till rors. Vi handstyr bara när vi går in och ut ur en hamn eller ankarvik. Alltid annars är autopiloten eller vindrodret inkopplad.

Regniga dagar / Rainy days
 
Många motorbåtar från Puerto Rico kommer hit för att fira påsk. Firandet går förvånansvärt lugnt. Vi  firar påsken i stillhet ombord. Utanför råder allt annat än stillhet. Snurriga vindbyar vrider Xavita från sida till sida. Regnskurar med hårda vindbyar hela veckan. Orsaken är ett högtryck som kommit in norrifrån. Högtryck brukar ju föra med sig vackert väder hemma, men här är det tvärt om. Vi har aldrig tidigare haft så dåligt väder så länge här i Karibien.

 
Tuesday 2 April, 2013               Culebra, Puerto Rico
Trip: 35 nm                                 Total:  8740 nm

Charlotte Amalie has been visited. It is not a noble lady but the name of the town on Saint Thomas named after the Danish queen Charlotte Amalie. The town was established in 1685 and is the oldest in the Caribbean. Also this island is discovered by Columbus in 1493 during his second journey. The Danes arrived here 1665 in search of wealth and annexed the island which was uninhabited for the time being. Sugar and rhum was produced and the island became a transit port for both sugar and slaves. Several pirates made the island as their base and acted in consensus with the Danish governor.

Today it is all different. The old Danish houses are converted to jewelry shops. They are next to each other along the main street as far as you can see. American tourists everywhere. Five giant cruise ships have offloaded their “happy to shop” passengers. They are plenty as every ship can accommodate up to 3000 tourists.

We have laid our anchor in the middle of the harbor bay among other yachties and have the best place to see the cruise ships leave the harbor in a row at seven in the evening. Every morning when we wake up there are new giant ships tied up at the dock.

We climb the old stairs, 99 steps made of ballast stones from the old sail ships and puffing in the steep hills when visiting the oldest synagogue in the western hemisphere. The floor is covered by smooth white sand to remember of the wandering in the desert.

In weak winds with help of the engine we arrive at the little island Culebra just between US Virgin and Puerto Rico. We have now come to the Spanish Virgin Islands. Puerto Rico and the surrounding islands are today associated with (not part of) US but have been Spanish for a long time and the Spanish influence remains. Everybody speaks Spanish, hardly a word of English is heard, all signs are in Spanish and the inhabitants are not black but more like Mexicans.

There is still equipment aboard that is not mounted. They were bought in Sweden before departure as they were a must. A small autopilot for tiller steering is one. Finally it has got its home made bracket to make it steer our yacht via the wind vane in case the big autopilot is not willing anymore. Autopilot and/or wind vane is a must during blue water cruising. Nobody can steer for hours. We are only steering when entering and leaving harbours and anchor bays. All other time the autopilot or wind vane is engaged.

Many power boats from Puerto Rico come here to spend the Easter holidays. The celebration is surprisingly quiet. Ourselves we celebrate the holidays quietly onboard. Outside is no quietness. Wind gusts are turning Xavita from side to side. Squalls with rain and hard wind gusts the whole week. The reason is a high pressure arriving from north. High pressures bring normally nice weather at home, but here is the opposite.  We have never before had such bad weather for such a long period here in the Caribbean.