Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 27 juni 2011

Vackra Korsika / Beautiful Corsica

Måndag 27 juni                                       Bonifacio, Korsika
Totalt: 1800 nm
Varmt, varmt! Den hemsydda biminin (solskydd över sittbrunnen) blev lyckad och ger behaglig skugga. Ett dopp i havet eller en dusch ombord svalkar gott under heta timmar i stiltje.


Den nya biminin ger behaglig skugga
The new bimini gives good shade 

Dopp i havet
Refreshing swim

 På Korsikas västkust ligger ett naturskyddsområde, La Scandola, med en röd bergart som bildar otroliga bergsformationer med djupa klyftor som störtar i havet. Hit går det inga vägar. Endast båtvägen kan man bese det märkliga landskapet.

Naturreservatet La Scandola
Nature reserve La Scandola

Förtöjde i Cargese, som är en liten hamn med ett litet samhälle högt på berget ovanför hamnen. En svettig promenad upp till bebyggelsen och de två kyrkorna.Den ena romersk-katolsk och den andra grekisk-ortodox, eftersom det bor en stor del greker i byn.Då de bägge församlingarna var små fick man tillstånd från Rom att ha en gemensam präst som predikade i bägge kyrkorna. Praktisk ekumenik!

Cargese

Cargese
Midsommar firades med sill, nubbe och jordgubbar med grädde.

Motorgång på ett blankt hav till Korsikas huvudstad Ajaccio, där den täta biltrafiken blev en chock efter stilla tysta dagar i småhamnar och på havet. Vår dotter Ellinor tog flyget till Danmark och återvände hem till man, ”papp”barn, häst och hundar.

Pensionärerna fortsatte ännu en dag i stiltje till Bonifacio på Korsikas sydspets, som också ståtar med en borg på berget och med den gamla bebyggelsen innanför borgens murar. Berggrunden, som staden vilar på, består av krita där havet har gröpt ur stora grottor och ovanför ligger staden direkt på bergskanten och nästan trillar i havet. Den naturliga hamnen består av en djup vik helt skyddad innanför den höga kustlinjen. Dess smala inlopp är svår att hitta, man måste komma alldeles intill innan man upptäcker den.

Var är hamninloppet?
Where is the harbor entrance?
Bonifacio

Bonifacio på kvällen
Bonifacio at night
Ska vi segla vidare söderut till Sardinien eller ta 2- dagars hoppet över till Menorca?


Monday 27 June                           Bonifacio, Corsica
Total: 1800 nm
Hot, hot! The home made bimini (sunshade over cockpit) is a success and gives a good shade.

A dive into the sea or a shower on board cools you down under the hot hours in the calm. On the west coast of Corsica is a nature reserve, La Scandola, with a red rock stuff that forms unbelievable rock formations with deep creeks. No roads give access here. You can only see this strange landscape by boat.

Moored in Cargese, a small harbor with a village high up on the mountain above the harbor. A warm walk took us up to the village with two churches, one Roman-catholic and the other Greek-orthodox, as many Greeks live in the village. The two communities are too small to have their own priests, so Rome approved to share the same priest. Ecumenism in real life. Midsummer Eve was celebrated with herring, aquavit, strawberries and whipped cream, all according to the Swedish tradition.

By engine on a mirrored sea to the capital of Corsica, Ajaccio, where the heavy traffic was a chock after quiet days in small harbors and on smooth seas. Our daughter Ellinor returned to Denmark by air to husband, step-children, horse and dogs.

The retired couple continued one more day on a mirrored sea to Bonifacio on the southernmost end of Corsica. Also Bonifacio has a citadel on the rock and the old town is inside the fortress walls. The rock under the town consists of chalk and the sea has cut out large caves. The town lies right at the edge and is almost falling into the sea. The harbor is a deep creek completely protected inside the high coastline. It is hard to identify the entrance, you have to be very close.

Shall we sail further south to Sardinia or make the two day jump to Menorca?

onsdag 22 juni 2011

Elba - Korsika

Tisdag 21 juni                                  Calvi, Korsika
Totalt: 1690 nm
Korsika är fantastiskt! Höga berg med t.o.m. några snöfläckar. Djupa dalar som ute i kusten övergår i djupa vikar. Klart turkosblått vatten. Botten syns på 10 meters djup. På varje udde står ruinerna av ett bevakningstorn från den genuanska tiden. Fransmän och italienare har stridit om denna ö i århundraden, varför varje stad är byggd som en borg på en klippa med höga försvarsmurar.   Calvi, där vi ligger nu, var belägrad av självaste lord Nelson. Han insåg att staden inte kunde intas från havet p.g.a. murarna, utan han lät släpa upp skeppskanonerna på ett berg bredvid och besköt staden därifrån under 4 veckor innan den besegrades. Det var här han fick splitter i högra ögat och blev blind. Calvi har smala branta gränder som vimlar av turister, boutiquer och restauranger. Hamnen är full med båtar från 3-vånings ned till vår storlek. Vi hade en kort motorgång hit från den förra hamnen, var redan framme vid lunchtid, så det gick att få plats. Hamnarna blir snabbt fyllda. Vi var varnade för att Calvi skulle ha höga hamnavgifter. 39 EUR är väl överkomligt! I juli – augusti dubblas priserna.
Innan Calvi låg vi ankrade utanför Ile Rousse i 3 nätter, varav 2 med Mistral, som medförde kraftigt rullning. Ingen ramlade dock ut ur kojen. Sjögången var så kraftig att två gånger la vi ut mer kätting för att inte ankaret skulle tappa fästet. Till slut hade vi lagt ut kätting 5 ggr djupet.           
Förra veckan låg vi några dagar på Elba i den fantastiska staden Portoferraio, som också består av ett citadell uppe på ett berg. Hamnbassängen omges av befästningsmurar som numera har byggts på med bostäder. Besåg naturligtvis Napoleons hus, där han bodde under sin landsförvisning. Hyrde bil och körde på smala vägar utmed kusten, slingrande ut och in i alla vikar och runt alla uddar. Körde även upp till en av bergstopparna med en vidunderlig utsikt. Badade i en havsvik och åt middag på en restaurang vid strandkanten till vågornas brus. Elba är verkligen värd en resa!


Napoleons hus, Elba
Napoleon's house, Elba

Elba

Calvi, citadellet och gamla stan
Calvi, the citadel and old town


Calvis hamn / Port of Calvi

Calvi Tuesday 21 June                                  Calvi, Korsika
Total: 1690 nm
Corsika is fantastic! High mountains even with some patches of snow. Deep valleys that becomes deep creeks at the coastline. Clear turquoise water. The bottom is visible at 10 meters depth. There is a watch tower from the Genoese time on every cape. The French and the Italians have been fighting about this island for centuries, why every town is built as a fortress on a rock with high walls. Calvi, where we are now, has been besieged by lord Nelson . He understood that the town could not be taken from the sea due to the high walls, so he had the ships canons hauled up to a hilltop nearby and had the town under fire for 4 weeks before it surrendered. Here he lost his right eye when he got a splinter in his eye. Calvi has narrow steep streets full of tourists, boutiques and restaurants. The harbor is full of yachts from 3 decks high down to our size. We had a short trip from our last harbor to Calvi, were here already at noon so it was possible to have a berth, The marinas are quickly filled up with yachts. We were told that Calvi has high harbor fees. 39 EUR is OK in our opinion! The fees are doubled in July – August.
Before Calvi we were laying for anchor 3 nights at Ile Rousse, 2 of these with a Mistral, which gave us a great roll. However nobody fell out of the bunk. The swell made us give more scoop twice not to make the anchor loose its grip.  Finally we had a scoop of 5 times the depth.
Last week we were some days at Elba in the marvelous town of Portoferraio, which also consists of a citadel on a rock. The harbor basin is surrounded by fortress walls, nowadays topped by dwellings. Of course we visited the house where Napoleon lived under his exile. A rental car took us along narrow roads along the coast winding in and out in all creeks and round all capes. Drove also up to one of the mountain tops with a breathtaking view. Took a swim in a bay and had dinner in a restaurant at the shore with the sound of waves. Elba is really worth travelling!  

torsdag 16 juni 2011

Cote d’Azur – Elba

Onsdag 15 juni                                                   Portoferraio, Elba
Trip: 150 nm                 Totalt: 1600 nm
Autopiloten styr i natten medan detta inlägg skrivs. Fullmånen lyser upp vägen mot Elba. Inga ljus på havet, förutom våra lanternors reflexer i vattnet. Fullt av små ljuspunkter på himlen, både fasta i form av stjärnor och rörliga i form av flygplan. VHF-en har tystnat för natten, slut med snabbpratande italienare och mångordiga fransmän.
I Nice kom vår dotter Ellinor ombord för att få några veckors miljöombyte medan hon går i väntans tider. I slutet av augusti ska vi hem och se på resultatet, vårt tredje barnbarn!
Svindlande känsla att bada på 2500 meter djupt vatten mitt ute i Medelhavet på väg mellan Nice och Korsika. Spegelblankt vatten, 23 grader varmt, som svalkade skönt i hettan. Inga nöjesbåtar på havet, bara färjorna som kilar mellan Rivieran och Korsika. Stor skillnad mot kusten utmed Saint-Tropez, Cannes, Antibes och Nice där man tävlar om att ha den största och vräkigaste lyxkryssaren. Ibland är det svårt att veta om det är en privatägd båt eller ett passagerarfartyg man möter. I luften surrar helikoptrarna med folk som har bråttom till sitt chatelet eller sin båt.
 I en ankarvik bredvid Nice, Rade de Villefranche, tittade vi storögt på superyachterna med besättningsmän som drog upp rib-båten i garaget på akterdäck, putsade och fejade medan ägaren låg lojt tillbakalutad i solen och drack något svalt. När vi vaknade och tittade ut i ankarviken på morgonen, trodde vi inte våra ögon, två jättelika kryssningsfartyg hade ankrat i viken i gryningen. Snart började tenderbåtarna köra in passagerarna till land och sedan vidare till Monte Carlo för att pröva lyckan i kasinot.
Sedan förra inlägget här på hemsidan har vi bl.a. besökt den vackra ön Ile de Porquerolle, en av öarna i gruppen Ile d’Hyeres, dit vi kom efter en frisk seglats i medvind. Där stannade vi en extra dag p.g.a. Mistralvind och cyklarna kom väl till pass för en tur bland olivdungar och pinjeskogar.

Strippad racer Wally design

Fransmännens favoritsysselsättning
The favorit game of the French

Ile de Porquerolles
Ile de PorquerollesPrivatägd superyacht
Privat owned super yacht
Morgonvy med kryssningsfartyg
Morning view with cruising ships

Sista handen vid biminin
Last hand(s) with the bimini

Fyr och borg vid infarten till Portoferraio, Elba
Lighthouse and castle at the entrance to Portoferraio, Elba

Xavita i Portoferraio, Elba

Portoferraio

Wednesday 15 June                                        Portoferraio, Elba
Trip: 150 nm                                              Total: 1600 nm
The autopilot steers in the dark while this contribution to the homepage is written. The full moon lights the way to Elba. No lights on the sea, except the reflection of our navigationlights in the water. Many small dots of light in the sky, both fixed from stars and moving from aircrafts. The radio is silent, no quick speaking Italians or Frenchmen with many words.
Our daughter Ellinor embarked in Nice to spend some weeks as a change to her waiting times. At the end August we will fly home to check the result, our third grandchild!
Thrilling feeling to swim in 2500 meter deep water in the middle of the Med underway from Nice to Corsika. Glassy water, 23 degrees Celsius, which was refreshing in the heat. No pleasure boats on the sea, only ferries sprinting between the Riviera and Corsica. It´s a great difference compared to  the coast of Saint-Tropez, Cannes, Antibes and Nice where there is a competition of size and luxury among the yachts. Sometimes it is hard to tell if you meet a private owned yacht or a passenger ship. Helicopters are buzzing in the air with people in a hurry to their chatelet or yacht.
In an anchor bay close to Nice, Rade de Villefranche, we made great eyes looking at the super yachts with crew pulling up the rib into the garage on aft deck, polishing and cleaning while the owner was laying in the sun with a chilled drink in his hand. When we woke up in the morning and looked out in the bay, we did not believe our eyes, two huge cruising ships had anchored in the bay in the morning.  Soon the tender boats began to bring the passengers ashore and further on with busses to Monte Carlo and the casino.
Since the last contribution on this homepage we have visited among other places the beautiful island Ile de Porquerolles, one of the islands in the group Ile d’Hyeres, where we arrived after a fresh reach. We stayed there for another day because of the Mistral and our bikes were used for a trip among olive trees and pine forests. 

tisdag 7 juni 2011

På väg / Underway

Nu har vi varit på väg i några dagar. Till slut tog regnandet och åskvädren slut. Söndag morgon kastades förtöjningarna loss i disigt och svalt väder. Stiltje, typiskt, 4 timmars motorgång till Isle de Frioul, som ligger inom synhåll till Marseille. Ön består helt av vit kalksten och har flera djupa ankarvikar. Den var tidigare örlogshamn och karantänstation, men numera marina med lägenheter och restauranger på rad utmed kajen. Utanför ligger fängelseön d’If där Alexandre Dumas litterära figur Greven av Monte Cristo satt fängslad.
Fortsatt motorgång nästa dag utmed den fantastiska kusten öster om Marseille. Flera hundra meter höga kalkstensklippor stupar rakt ner i havet och smala djupa fjordar, Calanque, skär in som knivhugg. Längst in i fjordarna finns oftast en sandstrand. Höga kalkstenspelare och grottor bidrar till skönheten. Här ankrar man i fören och tar en lång lina iland från aktern så man inte svajar i det trånga utrymmet.
Idag har vi anlänt till den stora örlogshamnen Toulon, som ligger väl skyddad omgiven av flera halvöar. Enda anledningen att komma hit var att fylla på vårt kontantkort till det mobila bredbandet. Naturligtvis gick det inte att fylla på via internet, som utlovats. Hur det gick i Orange affären ska vi inte tala om, så vi får fortsätta att besöka McDonalds för att uppdatera hemsidan.

Fängelseön d'If / The prison island d'If

Port Frioul

Ankarvik på Isle Frioul
Anchor bay at Isle Frioul

Port Frioul med Marseille i bakgrunden
Port Frioul with Marseille in the background

Kalkstensklippa / Limestone rock

Brant kalkstenskust / Steep limestone shoreline

Fiskare lägger ut nät / Fishing men laying out net

Kalkstenspelare / Limestone columns

Calanque d'En Vau

We have now been underway for some days. The rain and thunderstorms came to an end. Sunday morning we let go all lines in dizzy and cool weather. Dead calm, typically, 4 hours by engine to Isle Frioul within eyesight from Marseille. The island consists of white limestone and has several deep creeks. Earlier here was a naval station and a quarantine station, but nowadays a marina with apartments and restaurants along the quay. Next lays the prison island d’If, where Alexandre Dumas placed his literal figure Count of Monte Cristo.
Continuing by engine the next day along the fantastic shoreline east of Marseille. Lime stone cliffs, several hundred meters high, rise up from the sea and narrow fjords, Calanque, cut inland.  At the bottom of the fjords there are often sandy beaches. High limestone columns and caves contribute to the beauty. The method of mooring is anchor at the bow and long lines ashore from the stern to avoid swinging in the narrow space.
Today we arrived in the great naval harbor Toulon well sheltered by several peninsulas. The only reason of coming here was to refill our cash card for mobile internet. Of course it was impossible to refill via internet as promised. I will not tell you how they succeeded in the Orange shop, so we have to continue to visit McDonalds to update our homepage. 

onsdag 1 juni 2011

Tillbaka i drickat / Back in the drink

Äntligen har vi sjösatt. Fortsätter med en del arbeten vid kajen för att bli seglingsklara. Syr en s.k. bimini, solskydd som monteras på bågar över sittbrunnen för att ge skugga. Motor- och riggöversyn. Den italienska extrastarka ankarkättingen dök aldrig upp. Så vi köpte en vanlig kalibrerad kätting i båtaffären. T.o.m. pulpiten är färdig och tillbaka på plats. Bra med ”egen” bil när det är långt till macken och man ska släpa på dieseldunkar. I värmen går kylkompressorn alltför ofta och drar mycket ström, som alltid är en bristvara i en segelbåt. Har därför tilläggsisolerat kylboxen med 20 mm frigolit. Hittar inget bättre isoleringsmaterial här, så det får duga tills vidare. Sätter isoleringen på insidan av boxen för det finns inte plats på utsidan. Därför blir det bara 20 mm för att inte inkräkta för mycket på volymen.
 Igår hade vi faktiskt planerat avsegling, men vädret ville annorlunda. Ett djupt lågtryck passerar och ger oss kraftiga Mistralvindar. Det stämmer som det sägs att i Medelhavet blåser det antingen för hårt eller inget alls. Den hårda vinden har fortsatt idag med över 20 m/sek i byarna och därtill förväntas några regniga och kyliga dagar. Det fina vädret vi har haft i flera veckor tar paus ett par dagar. Men det går ingen nöd på oss så länge Boulangerie (bröd) bilen dyker upp varje dag med färskt bröd.
Nu är det full aktivitet här på varvet. Många båtar sjösätts dagligen med travelliften. Samtidigt är det många båtar som kommer hit för att sätta upp masten efter kanalfärd genom Europa. En del båtar tas upp på land också. Tydligen har de ingen båtplats utan tar upp efter en tidig säsong och undviker den dyra högsäsongen.

Bimini sys med medhavd symaskin
Bimini is made on our sewing machine

Motorunderhåll / Engine maintenance

Riggen kollas / Checking the rigging

Bra att ha ett transportmedel
Luckily we have transport facility

Dagligt brödköp från brödbilen
Daily fresh bread from the bread car
Finally we are back in the water. Continuing at the quay with some works to be ready for sailing. Making a so called bimini, a sunshade on metal arches over the cockpit.  Control of the engine and rigging. The Italian extra strong anchor chain never turned up. Instead we bought a normal calibrated chain at a chandlery. Even our pulpit is ready and in place. We are happy to have a car of our own, which is very helpful when we haul diesel in jerry cans from a petrol station far away. The refrigerator runs too often and consumes a lot of power, which always is scarce on a sailing yacht. That’s why we now have placed additional 20 mm insulation in the box. Could not find the right stuff here, so we put the second best. The extra insulation is glued inside the box as there is no place on the outside. That’s also the reason why it’s only 20 mm, not to take away too much of the volume.
Yesterday we had planned to go sailing, but the weather did not allow. A deep depression is passing and giving us strong Mistral winds. It is true as they say that the Med has either gale or no wind at all. The strong wind has continued today with gusts of Beaufort 9. Besides there will come some rainy and chilly days. Gone is the fine and warm weather we had for several weeks. But we are not sad as long as the Boulangerie (bread) car shows up every day with fresh bread.
Now there is a lot of action at the marina. Several boats are going daily with the travellift into the water.  At the same time there are several boats coming down the European canals and stepping their masts. Also some boats are put on the hard. Probably they do not have a berth but go on the hard after an early season and thus avoiding the expensive high season.