Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 11 november 2013

Tillbaka hos Xavita / Back to Xavita

Måndag  11 november 2013                Jolly Harbour, Antigua  
Trip:   0 nm                                     Totalt:   9050 nm      

      Nu är vi tillbaka på internet igen. Ytterligare en säsong med fortsatta seglingar i Karibien. Var eller varannan vecka bör det dyka upp ett nytt resebrev, där vi berättar om våra äventyr och lite historia om de platser vi besöker.

       Värmen står som en vägg när vi kliver av flygplanet på Antigua, 31 grader! Tullaren bryr sig inte om att kolla vårt berg av väskor. Tur det, för vi har som vanligt med oss en massa båtutrustning som komplettering och ersättning för sådant som gått sönder.  Dessutom 2 nya försegel som vår segelmakare välvilligt bytt, då UV-skyddet börjat spricka.

        Vi hyr samma lilla radhus som i våras. Palmbladen rasslar i vinden. Cikadornas kör är mäktig om kvällarna. Nymånens skära ligger som en båt på det stjärnbeströdda himlavalvet. Vi lägger oss tidigt för att orka upp före soluppgången så vi kan utnyttja de svala morgnarna till båtjobb.

Resorten där vi hyr huset / The resort where we rent a house
 
 Utsikt från balkongen  /  View from our balcony

     Xavita har klarat sig väldigt fint under vår frånvaro, inga kackerlackor, inget mögel. Vackrare uppställningsplats än den här får man leta efter länge. 
Båtuppställning bland palmer
Yachts on the hard among palm trees


Fågelperspektiv över vår marina
Birds eye view of our marina

     Varken orkaner eller stormar har drabbat vår båt. Orkansäsongen har varit ovanligt lugn i Karibien i år. Många djupa lågtryck har bildats utanför Kap Verde öarna och startat sin vandring över Atlanten, men inte lyckats bygga upp sig till orkanstyrka.

     Nu vidtar ett intensivt arbete med vaxning och städning, återmontering av bommar, segel och all utrustning.
Kapten kollar masttoppen
The captain checks the mast head

och detta är hans utsikt   /   and this is his view 
Så här fin och ren botten har vi aldrig haft tidigare på några av våra båtar! Bottenfärgen Micron 66, som även säljs hemma, är mycket giftigare här. Men kapten, tidigare miljöchef, har dåligt samvete.
Ovanligt ren botten / Unusually clean bottom

Många västerlänningar har lagt stora summor i bankerna i detta skatteparadis. En av de större bankerna blev utsatt för svindleri och gick i konkurs, varför många förlorade allt. Flera ståtliga byggnader står tomma sedan dess, bl.a. kasinot i Jolly Harbour.

Det öde kasinot i bakgrunden
The abandoned casino in the background 
 

 Monday 11 November, 2013                Jolly Harbour, Antigua  
Trip:   0 nm                                           Total:   9050 nm 

     Now we are back on internet again. One more season of sailing in the Caribbean. Every, or every second week a new travel letter should be published, where we tell about our adventures and some history of places visited.

     The heat hits us like a wall when debarking the aircraft in Antigua, 31 degrees Celsius! The custom officer ignores our luggage mountain. Luckily, as we as usual bring a lot of yacht equipments  and replacement of items broken down. Above that 2 new headsails kindly exchanged by our sail maker as the UV protections have started to crack.  

     We are renting the same small detached house as last spring. The palms are razzling in the wind. The choir of cicadas at nighttime is impressive. The crescent of the new moon lies like a boat upon the starlit sky. We go to bed early, to be able to stand up before sunrise and work in the cool mornings.

     Xavita has managed very well during our absence, no cockroaches, .no mildew. A more beautiful “on the hard place” is difficult to find.  

     Neither hurricanes nor storms have hit our yacht. The hurricane activity has been unusually low in the Caribbean this season. Many depressions have developed around The Cape Verde islands and advanced westwards, but not succeeded to build up hurricane forces.

     An intense work period starts now with waxing and cleaning, refitting booms, sails and all equipment. 

     Never before on any of our yachts has the bottom been so clean. The antifouling Micron 66, the same as on sale in Sweden, is much more poisonous here. However the captain, a previous environmental manager, has a bad conscious.  
  
     Many westerners have set large sums in the banks in this tax haven. One of the major banks was target of fraud and went into liquidation, why many lost all their money. Several impressive buildings are empty since then, among others the casino in Jolly Harbour.