Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

torsdag 28 februari 2013

Barnbesök / Children visiting

Torsdag 28 februari, 2013            Les Saintes, Guadeloupe
Trip: 80 nm                                 Totalt: 8395 nm

Trötta men glada anlände vår son med familj för 2 veckor i Karibiens sol och värme. De bodde i samma hus som vi hyrt till vår dotter med sin familj ett år tidigare. Även om det var sent på kvällen skulle småpojkarna bada i poolen och pröva sina nyförvärvade simkunskaper.
 
Barn och barnbarn på besök
Children and grandchildren visiting us
Det hyrda huset / The rented house

Sedan blev det badande flera gånger varje dag, både i havet och poolen. Mellan baden hanns det med utflykter till vattenfall, regnskog och skattletning.

Tomma stränder / Empty beaches

Badpojkar med solskydds- och flytkläder
Boys in sun protective clothes and swim aids
 
Skattletning / Treasure hunting

På grund av den friska vinden och hög sjö blev det bara några kortare turer med vår båt. Småbarnen tyckte det var spännande att sova i båten. En av höjdpunkterna blev att snorkla över vraket av en passagerarbåt som låg på botten och syntes tydligt i det klara vattnet. Flera färggranna fiskstim hade gjort vraket till sin bostad. Pojkarna undrade vart passagerarna hade tagit vägen, men blev lugnade med att alla var i land när båten sjönk.

Blivande styrman / Coming mate
Barnbarn på djupt vatten / Grandchildren in deep water

Letar efter vrak / Looking for a wreck 
Man över bord övning / Man over board exercise
 
Middag ombord på Xavita / Dinner in Xavita’s cockpit
Karnevalstiden infaller i samband med fastan, då varje samhälle sätter upp en egen karneval. Vi valde att se den i Saint Francois. Fullt med folk på gatorna. Man tar med sig stolar och mat och sätter sig i god tid utmed karnevalsvägen. På avstånd hörs trummorna och de olika grupperna närmar sig dansande eller taktfast marscherande i sina färggranna kostymer.

Karnevalsdrottningen / Queen of the carnival


Vissa dagar tog farföräldrarna hand om barnbarnen så barnföräldrarna fick barnfritt.

Barnlediga föräldrar på scootertur / Parents on scooter tour

Glass är alltid gott / Ice cream is always a success

 
Thursday 28 February, 2013            Les Saintes, Guadeloupe
Trip: 80 nm                                 Total: 8395 nm

Our son and his family arrived tired but happy for 2 weeks in the sunny and warm Caribbean. They stayed in the same house as we had rented for our daughter and her family one year ago. Although it was late evening the grandchildren took a bath in the swimming pool and tested their newly acquired swimming skills.

The days went on with several swims every day both in the sea and the pool. Between the bathing there was time for excursions to waterfalls, rainforests and treasure hunting.

Due to hard wind and high seas, we just made some short sailing tours with our yacht. The small children found it exciting to sleep in the yacht. One of the highlights was to snorkel above a wreck of a passenger vessel lying on the sea bottom and well visible in the clear water.  Several schools of colourful fish had made the wreck to their habitat. The boys were wondering where the passengers had gone, but were relaxed when hearing that the passengers were ashore when it sank.

Fast time is carnival time. Every village sets up its own carnival. We chose the one in Saint Francois. Crowded streets, you bring your chair and food and take your place in good time along the carnival’s track. Distant drums and the different groups are approaching dancing or marching in their colorful costumes.

Certain days the grandparents took care of the grandchildren, giving the parents a day off.

måndag 11 februari 2013

Korta stopp på väg mot Guadeloupe / Short stops underway to Guadeloupe

Söndag 10 februari, 2013            Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Trip: 140 nm                                 Totalt: 8315 nm

I Saint Anne på franska Martinique låg en liten svenskflaggad katamaran  ”Fun Too” för ankar, Det visade sig vara  de vitala pensionärerna Gertrud och Gerhard, som varit ute på haven i många år.

 Le Marin ligger längre in i bukten och är ett seglarcentrum med bra tillgång till båtgodis och service. Massor med båtar ligger till ankars i bukten och charterfirmorna fyller bryggorna till bristningsgränsen.

Lokal segelbåt / Local sailing yacht

Vi ser förvånansvärt få båtar från USA, men desto fler kanadensiska. Kan det månne bero på att 11 september har gjort amerikanerna försiktigare.
 
Diamantklippan vid Martiniques sydvästudde
The Diamond Rock at Martinique's southwest point
 Martinique passerades med nattstopp i Petit Anse d’Arlet och Saint Pierre. Det sistnämnda är staden som försvann i ett vulkanutbrott i början av 1900-talet, se resebreven från förra året. Återigen bidevind med dubbelrevade segel i passagen till Dominica, där ankaret fälls i Prince Rubert Bay vid öns norra ände. I den lilla staden Portsmouth kan vi göra både inklarering och utklarering samtidigt. Väldigt smidigt! 
 
Les Saintes

Här i Guadeloupe  gör vi ett längre uppehåll, då vår son med familj kommer på besök. Båten städas och putsas inför besöket.

 
Sunday 10 February, 2013            Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Trip: 140 nm                                 Total: 8315 nm

A small catamaran “Fun Too” with Swedish flag is laying at anchor in Saint Anne on the French island Martinique. It showed up to be the vital Swedish retired couple Gertrud and Gerhard, who have been on the oceans for several years. Le Marin is situated further up the bay and is a centre for sailing sports with a rather good supply of yachting goodies and services. Lots of yachts at anchor in the bay and the charter companies makes the pontoons overcrowded.

There are surprisingly few yachts from the United States, but more from Canada. Could it be the aftermath of  9/11that has made US citizens more cautious.
 
Martinique was passed with nightstops at Petit Anse d’Arlet and Saint Pierre. The last place was the city that disappeared in the volcanic outburst in the beginning of the 20th century, se our travel letters of last year. Once more close hauled with double reefed sails in the passage to Dominica, where the anchor was laid in Prince Rupert Bay at the north end of the island. We can make both the clearing in and clearing out at the same time in the small town Portsmouth. Very convenient!

Here in Guadeloupe we will make a longer stop as our son will visit us together with his family.

söndag 3 februari 2013

Mer tips och erfarenheter

Under rubriken i högerspalten "Tips och erfarenheter" har fler positiva och negativa erfarenheter  lagts in i fetstil under följande rubriker: Ankarspel, Navigationsprogram, Satellittelefon, Wifi, Motor, Elbehov, Lampor och Lanternor, Solpanel, Vindgenerator, Watermaker, Gasolsystem.