Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

fredag 26 november 2010

På land / On the hard

Fredag 26 november                                 Port Saint Louis
Nu står vi på land. Upptagningen gick smidigt med s.k. Travellift, som både tar upp båten, transporterar den och ställer den på plats i en stålvagga. Känns konstigt att bo i båten på land. Vinden viner i riggen, men båten gungar inte. Havsutsikt från sittbrunnen mot de blånande bergen i Provence. El, värme och varmvatten ombord gör livet behagligt, trådlöst bredband finns i puben och mat köper vi på 3 km cykelavstånd. Fransmännen förstår sig på ett bekvämt liv, brödbilen kommer varje morgon med färskt bröd ända fram till båten. 14 grader varmt, men blåsigt med mistral de sista dagarna. Hemresan till snö och kyla är bokad till nästa vecka och går med flyg från Marseille. Vi är oroliga för att jultomten inte hittar hit, bäst att vara i Göteborg på julafton.  

Friday 26 November                                 Port Saint Louis
Now we are standing on the hard. The hauling out was made in an efficient way with a so called Travellift, which hauls out the boat from the water, transports and puts it in a steel cradle. Strange feeling to live aboard on the hard. The wind blows in the rig, but the boat stands still. We have a view from the cockpit over the sea and the blue mountains of Provence. Electricity, heating and warm water makes living aboard comfortable, wireless network in the pub and food supplies within 3 km by bicycle. The French have a good life, the bread is delivered by car every morning to the boats. + 14 degrees centigrade, but very windy with mistral the last days. Our flight home from Marseille to snow and cold in Sweden is booked for next week. We are worried that Santa Claus will not find us here, better to be in Gothenburg during Christmas.

Upptagning med travellift
Hauling out with a travellift


Xavita görs fin inför vintern
Xavita is prepared for the winter

Solnedgång över båtvarvet
Sunset at the boatyard

lördag 20 november 2010

Medelhavet / Mediterranean

Lördag 20 november Port Saint Louis
Totalt: 1406 nm 257 slussar
Äntligen framme vid Medelhavet efter 2,5 månader och 257 slussar. Den sista dagen på Rhône bjöd på 4-5 knops medström. Medelhavet är faktiskt turkosblått och härligt friskt jämfört med Rhônes bruna flodvatten. Vi har t.o.m. sett en flock flamingos, fastän vi bara gick en kort sträcka i Medelhavet till en marina för att masta. Masten var ju nedskickad tidigare från Travemünde och låg och väntade på oss härnere. Mastningen gick snabbt med varvets skickliga personal. Man får inte masta själv. Mastkranar finns inte utan det görs med mobilkran. Solen strålade och varmt i luften, T-shirtväder. Nu ser Xavita ut som en segelbåt igen. Vi har kollat priser för vinteruppläggning på internet och dessutom cyklat runt till varven häromkring för att höra oss för. Det är stora prisskillnader. Vi har valt Navy Service som är ett stort vinteruppläggningsvarv med över 1000 båtar uppställda på land och med all behövlig service, restaurang och reparationsmöjligheter. På måndag tas båten upp. Vi gör som alla andra härnere och tar upp båten med masten på. Dessutom skall vi konservera motorn, tvätta skrov och inredning och stuva allt för vintern.

Saturday 20 November Port Saint Louis
Total: 1406 nm 257 locks
At last in the Mediterranean after 2.5 months and 257 locks. The last day on the Rhône gave us a following current of 4-5 knots. The Mediterranean is really turquoise and clean compared to the brown water of the Rhône. We have even seen a flock of flamingos when we went a short distance to a boatyard for stepping the mast. We have sent the mast with truck earlier from Travemünde in Germany and it laid here and waited for us. The stepping of the mast was quickly done by the skilled staff of the yard. You are not allowed to do the job yourself. There are no special mast cranes like in Sweden so mobile cranes are used. It was a sunny day and warm, T-shirt weather. Now Xavita looks like a sailing yacht again. We have checked prices for winter storage on internet and also visited several boatyards around by bicycle. There are great differences in prices. We have chosen Navy Service. It is a large boatyard for winter storage with more than 1000 boats on the hard, all types of services, restaurant and repair facilities. On Monday the yacht will be hauled out. We do as everybody does here and lay up with stepped mast. Besides we will winterize the engine, clean the yacht inside out and stow everything for the winter months.


Den kända bron i Avignon
The famous bridge in Avignon

Sista slussen
Last lock

Över 5 knops medström
More than 5 knots following current

Port Saint Louis

Masten sätts upp
Stepping the mast

Flamingos

tisdag 16 november 2010

Avignon

Tisdag 16 november              Avignon

Totalt: 1350 nm 255 slussar
Hårda vindar gör att vi stannar kvar här i Avignon. Kan det vara den berömda mistralen? Den skall ju blåsa från norr. Rhône rusar förbi vår båt i 3 knop och rycker i förtöjningarna. Vi ligger vid en stenkaj alldeles nedanför Palais des Papes, påvarnas palats – en stor försvarsborg högt uppe på en klippa. 7 påvar bodde och regerade härifrån på 1300-talet, eftersom det var en orolig tid i Rom. Gamla staden består av vindlande, trånga gränder omgiven av en hög mur. Här ligger också den mångomsjungna Pont d’Avignon, en bro byggd på 1100-talet och raserad av stormflod så bara halva bron står kvar.

Då vi nu kommer att skiljas åt, vi går till Port Napoleon och ”Kahiba” och ”Ocean Orchestra” mot Séte, hade vi en trevlig avskedsfest på en korsikansk restaurang. Vi tänkte att vi skulle få lite försmak av Medelhavet. Det kommer att kännas tomt, men kanske vi ses till sommaren igen på sydligare latituder.

Tuesday 16 November Avignon
Total: 1350 nm 255 locks
Hard winds make us stop here in Avignon. Could it be the famous mistral? It is supposed to blow from the north. The Rhône flows rapidly past our yacht with 3 knots pulling our lines. We are moored at a stone quay just in front of Palais de Papes, the Palace of Popes – a huge fortified castle high up on a cliff overlooking the Rhône. 7 popes lived and resided here in the 14th-century, as it was a time of unrest in Rome. The old town has narrow winding streets surrounded by high walls. Here is also the Pont d’Avignon, famous from the song. A bridge built in the 12th-century and demolished by floods, only half of the bridge remains.

As we are going in different directions, we to Port Napoleon and “Kahiba” and “Ocean Orchestra” to Séte, we had a pleasant farewell dinner in a Corsican restaurant. We intended to have an early taste of the Mediterranean. It will be sad to separate, but maybe we will meet again on southerly latitudes.


Påvepalatset
Palace of the popes

Påvepalatset
Palace of the popes

Trånga gränder
Narrow streets
Förtöjd i Avignon
Moored in Avignon

fredag 12 november 2010

Valence

Fredag 12 november                 Les Roches de Condrieu – Valence

Trip: 38 nm 3 slussar                 Totalt: 1280 nm 249 slussar
En stor hotellpråm full med turister väntade på slussning när vi kom ut ur en av de jättelika slusskamrarna. Annars är det förvånansvärt lite pråmar på Rhone. Vi har sluppit dom i slussarna och fått ha de 190 m långa slussarna för oss själva. Vid varje slussning går det åt 20 miljoner liter vatten! Det är gott om vatten i floden och även i dag har vi haft 1-3 knops medström. Den varierar beroende på hur bred floden är. Vid bropassager och utanför slussarna bildas virvlar i vattnet som vill vrida båten ur kurs, så man får vara på alerten med styrningen. Dagen avslutades med förtöjning i en riktig marina i Valence. Här ligger flera stora motorbåtar med folk som bor i sina båtar och övervintrar. Ju närmare Medelhavet vi kommer desto högre blir hamnavgifterna. Här är avgiften 20 Euro/natt inklusive el, vatten och dusch.
Nu skall vi gå till ett vandrarhem med internet i närheten och lägga in detta resebrev.

Friday 12 November                     Les Roches de Condrieu – Valence
Trip: 38 nm 3 locks                       Total: 1280 nm 249 locks
A large hotel boat loaded with tourists was waiting to enter the lock when we came out from one of the huge lock chambers. There are surprisingly few boats on the Rhone. We are lucky to be alone in the 190 m long locks without any barges. 20 million liters of water is used in every locking procedure! There is lot of water in the river and also today we had 1-3 knots of following current. It varies depending of the width of the river. When passing bridges and outside locks there are eddies in the water that tries to bring our yacht out of course, why you have to be careful with the steering. The day was finished with mooring in a real and complete marina in Valence. Here are great motor yachts spending the winter with the owners living onboard. The more we are approaching the Mediterranean, the higher are the marina prices. Here we pay 20 Euro/night including electricity, water and shower.
Now we will go to a nearby youth hostel with internet to publish this travelling letter.

Vingårdar i Rhonedalen
Vineyards in the Rhone valley

15 m höga slussar
15 m high lock chambers

Stängd slussport
Closed lock gate


Slussporten hissas upp och man går ut genom öppningen
The lock gate is lifted up and you go out through the opening


Condrieu

Torsdag 11 november Les Roches de Condrieu

Helgdag till minnet av fallna soldater i de bägge världskrigen. Skönt efter allt regnande att kunna fika i sittbrunnen i bara skjortärmarna. Tog en cykeltur uppför de branta slingrande vägarna mellan vingårdarna. Högst uppe var det en underbar utsikt över Rhonedalen med de snötäckta Alperna i bakgrunden.

Thursday 11 November Les Roches de Condrieu
Remembrance day of the victims of the wars. After all rain it is nice to have coffee in the cockpit without pullovers. Bicycle tour uphill the steep roads between the vineyards. A wonderful view at the top over the Rhone valley with snow covered Alps in the distance.


Skönt och varmt i november
Nice and warm in November

Rhonedalen
Valley of the Rhone

Vingårdar
Vineyards

Snöklädda Alper  ibakgrunden
Snowcapped Alps in the background

onsdag 10 november 2010

Rhone

Söndag 7 – Onsdag 10 november               Chalon sur Saône - Condrieu
Totalt: 1242 nm    246 slussar
Nu har vi kommit ut på floden Rhone. Medström på 3 knop, stora slussar med höjdskillnad på 15 m. Samtidigt är detta sista etappen på vår färd mot Medelhavet. Vi omges av ett vackert kuperat landskap och äntligen ser vi vingårdar. Bergssidorna på högra stranden är helt klädda med vingårdar. Tyvärr har vi haft ruskväder i flera dagar med regn och hårda sydvindar som skapade en krabb sjö på floden när vinden blåste mot strömmen.
Häromdagen fick ”Kahiba”, som vi går tillsammans med, kraftiga motorvibrationer. En av motortassarna hade gått rakt av! Vi tog dom på släp till ett båtvarv där tassen svetsades. De går med lägre fart nu för ett propelleraxellager går varmt. Förmodligen har det blivit skadat av vibrationerna. Vi följer dom i hasorna, beredda att rycka in om lagret skär.
Passerar Lyon där Saone och Rhone förenas. Staden har mycket historia och kultur. Dåliga förtöjningsmöjligheter gör att vi fortsätter nedströms till Condrieu med fin liten marina. Imorgon firar man första världskrigets slut med en helgdag. Alla slussar är stängda och vi får en extra dag för sightseeing.

Sunday 7 – Wednesday 10 November              Chalon sur Saône - Condrieu
Total: 1242 nm    246 locks
Now we are on the river Rhone. Following current of 3 knots, large locks with 15 m hight difference.
This is the last phase of our journey to the Mediterranean. We are in the middle of a beautiful hilly landscape and finally we see vineyards. The mountain slopes on the left bank are completely covered with vineyards. Sorry to say, we have had bad weather for several days with rain and fresh southerlies which caused a ruff sea on the river with wind against current .
The other day “Kahiba”, with whom we sail together, had great engine vibrations. One of the engine legs was broken! We gave them a tow to a boatyard who welded the leg. Now they are going with lower speed as a prop shaft bearing goes hot. Probably this is caused by the vibrations. We are following them closely ready to give them a hand if the bearing jams.
Passing Lyon where Saone and Rhone merges. The city has lot of history and culture. Bad mooring facilities make us to continue downstream to Condrieu’s nice marina. Tomorrow is a bank holiday to celebrate the end of the Great War. All locks are closed and we will have an additional day for sightseeing. 

Rhone

Kahiba på släp
Kahiba on tow

Fantasifullt kontorshus
Fancy office buildingVingårdar
Vineyards

lördag 6 november 2010

Reims - Chalon sur Marne

Söndag 24 oktober – Lördag 6 november             Reims – Chalon sur Saône
Totalt: 1143 nm              241 slussar
Äntligen är vi tillbaka i den civiliserade delen av världen. Floden Saone, en biflod till Rhone, flyter genom större städer med tillgång till internet, även om det ibland innebär att man får gå till McDonalds.
 Sedan sist har vi gått genom ett antal små och smala kanaler: Canal de l’Aisne à La Marne, Canal lateral à la Marne och Canal entre Champagne et Bourgogne, alla med uppåtslussning. Vid ett pråmmöte dunsade vi i botten, båten krängde till, men fastnade inte. Det lät som sandbotten och förmodligen har vi bara skrapat av lite bottenfärg.
Reims ståtar med en mycket fin katedral. Den började byggas på 400-talet och utvidgades under århundradena. Först på 1200-talet fick den dagens utseende. Fasaden och interiören pryds av 2.300 skulpturer. Den mest berömda är den leende ängeln. Mycket vackra målade fönster med både bibliska motiv och bilder från champagnetillverkning (!). Reims är ju huvudorten i provinsen Champagne. Den berömde konstnären Marc Chagall har skapat fönstren i koret.

Sunday 24 October – Saturday 6 November             Reims – Chalon sur Saône
Total: 1143 nm              241 locks
Finally we are back in the civilized world. The river Saone flows through bigger cities with internet service, although we have to go to McDonalds sometimes.
Since last we have passed a number of small and narrow canals: Canal de l’Aisne à La Marne, Canal lateral à la Marne and Canal entre Champagne et Bourgogne, all with ascending locks. When we once met a barge we hit the bottom, heeled over, but were not stuck. Probably sand bottom, and no damages apart from some missing antifouling.
Reims has a very nice cathedral. Construction started in the 5th century and was expanded during several hundred years. Not until the 13th century it had the shape and look of today. The facade and interior is adorned with 2,300 sculptures. The most famous is the smiling angel. Many beautiful stained windows with motives from the bible and the production of champagne (!). Reims is the capital of the province Champagne. The famous painter Marc Chagall has created the stained windows in the choir.

Katedralen i Reims
Reims cathedral

Kyrkofönster av Marc Chagall
Stained windows by Marc Chagall
 Ibland plockas de hopfällbara cyklarna fram och vi tar oss en tur. Vi inspireras av alla motionscyklister som far fram utmed kanalerna på racercyklar iklädda färgglada cykeldressar.
En vecka har vi gått genom provinsen Champagne, men var är alla vingårdar? Vi ser bara majsodlingar! Skördetid, traktorerna går i skytteltrafik med säd till de många silona utmed kanalen. Trots höst är det ett rikt fågelliv i kanalerna. Förutom änder, skarv och skrakar är det mycket gäss, för att inte tala om hägrarna som står som stela pinnar i strandkanten och lyfter alldeles framför oss. Även kungsfiskaren har visat sig, och flera V-formade transtreck har synts på kvällshimlen.

Sometimes the foldable bicycles are used for a tour. We are inspired by all cyclists training along the canals on racing bikes and fancy dresses. One week is spent in the Champagne province, but where are all vineyards? We see only corn fields! Harvesting time, tractors are continuously bringing cereals to many silos along the canals. Although autumn, there are many birds in and along the canals. Beside ducks, geese and…(I don’t know the English names)…there are herons standing stiff on the banks and flying away just in front of us. The kingsfisher has also shown up and several V-formations of cranes have been seen in the evening sky.


Häger
Heron
Torkel och Jon från Göteborg med ”Ocean Orchestra”, en Vancouver 27, slår följe med oss. Sedan tidigare går vi tillsammans med den svensk/holländska ”Kahiba” med australisk flagg.

Another Swedish sailing yacht is joining us, thus we are three yachts forming a group of viking invaders.

s/y Ocean Orchestra

Kahiba, Xavita, Ocean Orchestra
Vid resans högsta punkt, 340 m över havet, går kanalen genom en 5 km lång tunnel. Visserligen upplyst och enkelriktad, men man ser inte öppningen i andra änden. Det gäller att hålla tungan rätt i mun om man inte skall törna in i sidorna. Efter tunneln är det bara nedåtslussning hela vägen till Medelhavet. Man behöver bara hålla fast i en stege medan båten sakta och stilla sjunker i slusskammaren.   

At the highest point of our journey, 340 meters above sea level, the canal passes through a 5 km long tunnel. Although illuminated and with one way traffic you cannot see the light in the other end. You have to steer carefully not to bump into the sides. After the tunnel it’s only descending the whole way to the Mediterranean. You only have to grab a ladder and hold on to it while the yacht is descending calmly in the lock chamber.


Tunnelmynning
Tunnel entrance
5 km tunnel
 

Inga linor behövs vid nedåtslussning
No lines needed when descending
Ibland kan det vara mycket trångt i kanalen, speciellt om det pågår muddringsarbeten. Inte vill de flytta på sig när det kommer en liten segelbåt. Det blir till att knö sig förbi och försöka hålla ner fendrarna så gott det går medan man plöjer sig fram genom dyn.

Sometimes it’s very narrow in the canals, especially if there is  ongoing dredging works. They do not want to give way for a little sailing yacht. You have to squeeze alongside and press down your fenders  while ploughing trough the muddy bottom.

"Knöande" förbi en pråm
Squeezing along a barge

Fendrarna trycks upp
Fenders pop up

Kanalmuddring
Dredging works in the canal
Efter 230 slussar kommer vi ut i floden Saone, biflod till Rhone. Bred och stilla flyter den långsamt fram mellan åkrar och fält. Återigen stora slussar, men det är långt mellan dem. Pråmarna lyser med sin frånvaro. Nu är det verkligen höst här också, de flesta träd har fällt bladen. Dagarna kan dock vara varma med +18 grader. Traktens vin förgyller måltiderna.

After 230 locks we arrive  in the river Saone, tributary to river Rhone. It goes wide and slowly between fields and meadows. Once again large locks, but with great distances in between. The barges are not to be seen. Now the autumn is here too, most of the trees are without leaves. Sometimes it´s quite warm +18 degrees centigrade. The local wines highlight the meals.    

Firar att uppåtslussningarna är avklarade
Celebrating that we have finalized the ascending locks