Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

onsdag 29 maj 2013

Slutdestination Antigua / Final destination Antigua

Onsdag  29 maj, 2013                Jolly Harbour, Antigua  
Trip:   100 nm                             Totalt:   9050 nm                          

För att lösa trafikstockningarna på St Martin byggs en bro tvärs över lagunen. Vid vårt senaste besök för ett år sedan var brobygget inte påbörjat, men nu är alla spannen på plats och montaget av den öppningsbara mittsektionen pågår för fullt. Broklaffen har transporterats från Holland på däcket på ett lastfartyg. Under själva monteringen ligger fartyget mitt i öppningen och hindrar all trafik. Ett hundratal segelbåtar är instängda och väntar på att komma ut. Efter en vecka är passagen fri och vi kan gå in iden innersta delen av lagunen.
Nya bron över St Martins lagun
The new bridge across St Martin’s lagoon


Den öppningsbara delen / The movable section
 
  
 
Ett bra väderfönster ger oss chansen att segla direkt till Antigua. Vi hade planerat att stanna till på svenskön St Barth på vägen, men passar på att gå direkt till Antigua eftersom vinden kommer att öka under de närmaste veckorna.  

 


Framme efter avslutad segling /  Relaxing after final leg
  
Har nu ankrat i bukten utanför Jolly Harbour på Antigua. Här skall Xavita snart tas upp på land och vila under orkansäsongen.  Jolly Harbour har en utmärkt marina som är anlagd i en saltsjö som tidigare var avsnörd från havet.  På land finns en så kallad ”gated community”, en semesterby med villor och  radhus utmed kanaler, hotell, affärer, restauranger och kasino. Allt är omgärdat av staket och bevakat av vakter som patrullerar i golfbilar. Mycket välordnat och välskött, men helt konstgjort och utan charm. Kasinot är igenbommat sen flera år, det ryktas om penningtvätt.

Hus utmed kanalerna / Houses along the Canals
 
Upplyft båt utanför egna terrassen
Hauled out yacht outside your own terrace

En dag kommer en gammal Vega med utombordare och ankrar bredvid oss. Det är Mare Liberum med de tuffa ungdomarna Mark och Maria från Göteborg som  precis fullbordat sin 3-åriga jordenruntsegling. De är ett bevis på att man inte behöver ha en stor och fin båt för att uppleva äventyret. Troligen är det den äldsta svenska plastbåt som seglat jorden runt.
Svenska jordenruntseglaren Vegan Mare Liberum
The Swedish round the world yacht Mare Liberum

 

Tiden fram till upptagning tvättas , polishas och vaxas Xavita. Alla skåp, fack och skrymslen tvättas med vinäger för att undvika mögel. Segel, skot och linor sköljs rena från salt. Motorn får ny olja och filter och watermakern desinficeras. Jollen tvättas och utombordaren konserveras. Värmaren har inte använts på ett par år och vill inte starta, försöker fixa själv. Nästa säsong, när vi troligtvis vänder hemåt, kommer den säkert väl till pass.

Allt ska rengöras / Everything will be cleaned
 

 

Värmarreparation / Fixing the heater
 

 
Wednesday 29 May, 2013                Jolly Harbour, Antigua  
Trip:   100 nm                               Total:   9050 nm 

To solve the traffic jams there is a new bridge under construction across the St Martin lagoon. One year ago, during our last visit, the construction works had not started, but now all sections are placed and the erection of the moving middle part is underway. The moving section has been transported from The Netherlands onboard a cargo ship. The ship lies in the opening during the assembly and stops all traffic. Hundreds of sailing yachts are shut up and waiting to pass out. The passage is opened after a week and we can enter the inner part of the lagoon.

A good weather window gives us a chance to sail direct to Antigua. We had planned a stop underway at the former Swedish island St Barth, but we decide to continue direct to Antigua as there will be more wind in the coming weeks.

Now at anchor in the bay outside Jolly Harbour in Antigua. Xavita will soon be hauled out here and have a rest during the hurricane season. Jolly Harbour is an excellent marina built in a salt lake that was earlier closed from the sea. There is a so called “gated community” ashore, a holiday resort with villas and detached houses along canals, hotels, shops, restaurants and a casino. All is surrounded by a fence and guarded by guards patrolling in golf carts. Very well arranged and maintained, but totally artificial and without charm. The casino is closed since long and rumors say money laundry.

One day an old Vega with an outborder is laying anchor next to us. It is Mare Liberum with the brave youngsters Mark and Maria from Göteborg, who has just completed their 3-year round the world trip. They are a proof of that you do not need a large and fancy yacht to make an adventure. It is probably the oldest Swedish GRP yacht to have made a circumnavigation.
 
Xavita will be washed, polished and waxed until haul up date. All cupboards, lockers and nooks  are cleaned with vinegar to avoid mildew. Sails, sheets and lines are rinsed in fresh water. The engine gets new oil and filters and the water maker will be disinfected. The dinghy will have a wash down and the outborder will be summerized (= winterized). The heater has not been used for several years and refuses to start. We try to fix it ourselves. Next season, when returning to Europe, it surely will be needed. 

tisdag 14 maj 2013

Grottor i Anguilla / Caves in Anguilla

Tisdag  14 maj, 2013                Saint Martin  
Trip:   100 nm                             Totalt:   8950 nm                          

Månskäran ligger som en båt över bergstopparna. Vindgeneratorn susar, vattnet ligger blankt under stjärnorna. Runtom lagunen syns ljus från husen. På avstånd hörs civilisationens ljud. Ibland bryts tystnaden av jetvrålet från ett startande plan. Vi ligger inne i den stora lagunen på Saint Martin. Cirkeln är sluten, vi låg här i mars förra året.
 
Den 5 km långa lagunen i St. Martin / The 5 km lagoon in St. Martin
Jollebryggan i Marigot, St. Martin/ Dinghy dock in Marigot, St. Martin

 
 På grund och övergiven i St. Martins lagun
Aground and abandoned in St. Martin’s lagoon

Många båtar väntar för att göra avstamp till Europa. Ett envist stort stiltjebälte på Atlanten
försenar avfärden för våra vänner på Emma, Noatun och Woy. De rycker i ankarkättingarna och vill iväg. Studerar alla tillgängliga väderrapporter för att hitta en möjlighet att ge sig av. För säkerhets skull skaffar de extra dieseldunkar för att gardera sig för långvarig motorgång.

Woy från Falkenberg, en Marieholm 32 / The Swedish yacht Woy

Själva passade vi på att gå från Virgin Gorda till Anguilla när rapporten utlovade lätta vindar, eftersom vi skulle gå rakt emot de förhärskande ostvindarna . Det blev både motorgång och segling under stjärnorna innan Anguilla dök upp i gryningen. Ankaret fälldes i Road Bay utanför Sandy Village i klart vatten. Tur att vattnet var så klart så man ser var man lägger ankaret. På botten under båten såg vi senare när vi snorklade ett stort fartygsankare med grov kätting som någon lämnat kvar. Det kunde gått illa om vi fastnat i detta med vårt ankare.


Kapten har lyckats få upp jollen i planing'
The skipper has succeeded to get the dinghy planing

Höjdpunkten på Anguilla blev ett besök i en grotta med flera salar. Efter 4 km irrande på vägarna i hettan hittade vi slutligen den omärkta lilla stigen ner till grottan. Inga turister hittar hit! Bara vi och fladdermössen i grottan.


Ingången till grottan / Cave entrance
 
Grottan / The Cave
 
 
 

Anguilla är ingen självständig stat, utan hör till Storbritannien, och har en engelsk guvernör som bevakar moderlandets intressen. Dess 12.000 invånare verkar vara välbeställda med tanke på de många nya SUVar som rullar på vägarna. De många hotellen och de fina sandstränderna ger säkert bra inkomster.   

Hotell eller privathus? Förmodligen det sistnämnda
Hotel or a private house? Probably the latter
 
Historiskt sett har Anguilla alltid stått under brittiskt styre till skillnad från de flesta öarna i Karibien som har växlat mellan olika härskare.  Under oroligheterna 1969 skickade Storbritannien en kanonbåt till ön och efter ingripande av FN blev ön en engelsk kronkoloni.Så här snyggt kan en mobilmast kamoufleras
This is the way to hide a cell phone mast

 
Tuesday  14 May, 2013                Saint Martin  
Trip:   100 nm                             Total:   8950 nm                          

The crescent  lies like a boat above the mountain tops. The wind turbine hums, the sea is like a mirror under the stars. Lights from the houses around the lagoon. The sounds of civilization in the distant. Every now and then the silence is interrupted by the wroom of a starting jet. We are at anchor in the large lagoon in Saint Martin. The circle is closed, We were here in March last year.

Many yachts are waiting for the great step to Europe. A huge non-moving area of calms out in the Atlantic delays the departure of our friends of the yachts Emma, Noatun and Woy. They are pulling their anchor chains and want to start. Studying all weather reports they can get to find a weather window to start. To be on the safe side they fill up extra jerry cans to safeguard for many hours by engine.

We ourselves took the chance to go from Virgin Gorda to Anguilla when the forecast was light winds, as our course would be dead ahead the dominating easterlies. We had both engine hours and sailing under the stars before Anguilla raised above the horizon in the dawn.  The anchor was dropped in Road Bay outside Sandy Village in crystal clear water. Luckily we can see the bottom where the anchor is laid. Later when snorkeling we saw a big ships anchor and chain on the sea bed under our yacht. It could have caused great problems if our anchor had been tangled.  

A visit to a cave was the highlight of our visit to Anguilla. After 4 km of wandering about on the roads in the heat we finally found the unmarked small path down to the cave. No tourists find this place! Only we and lots of bats in the many rooms of the cave.

Anguilla is not an independent state, but belongs to UK and has an English governor to protect the interests of the motherland. The 12,000 inhabitants seem to be well off when seeing all new SUVs on the roads. Lots of hotels and nice beaches surely give good income.

Historically Anguilla has always been under British flag to the contrary to most islands in the Caribbean, that have changed between different  rulers. During the upraise in 1969 UK sent a gun boat and after intervention of UN the island became a British Crown Colony.

torsdag 2 maj 2013

Jost van Dyke & Anegada

Torsdag  2 maj, 2013                Spanish Harbour, Virgin Gorda, British Virgin Islands  
Trip:   60 nm                             Totalt:   8850 nm                          

Rubrikens spännande namn sätter fantasin i rörelse. Jost van Dyke var en holländsk sjörövare som härjade här på 1700-talet och blev ihågkommen genom att ön uppkallades efter honom. Efter honom brukade några holländare jorden fram till 18oo-talet då engelska kväkare tog sin tillflykt hit.  Idag har ön bara 200 invånare och har hamnat i bakvattnet utanför de övriga Jungfruöarna. Desto bättre då det är mer bevarat och mer ursprungligt.

Jost van Dyke

 
Vi ankrar i viken Little Harbour som har tre restauranger och en souvenirbutik och inget mer. Turisterna som ska få det hela att gå runt lyser med sin frånvaro. Vi njuter av stillheten och sköldpaddorna.

Little Harbour, Jost van Dyke
 

 
Grannön Little Jost van Dyke lockar till besök med sitt klara vatten och den lilla paradisön Sandy Spit.  Vi snorklar och ser lite fisk, men korallerna är täckta av ett fint sandlager som de brytande vågorna virvlar upp. Korallen, eller rättare sagt dess innevånare, dör snabbt om den inte får solljus.
Sandy Spit

 
Anegada i Jungfruöarnas nordosthörn har alltid utövat en lockelse på skepparen. Låg och omgiven av vidsträckta korallrev är den helt annorlunda än de övriga öarna i Karibien. Några hundra invånare försörjer sig på fiske och turism. Annat var det förr. Då var det sjöröveri och plundring av de många skepp som strandade på reven runt om.


Anegada

Endast en mycket grund öppning i revet leder in till en ankarvik. Efter sex timmars motorgång i motvind når vi revöppningen. De små bojarna som ska leda oss in är gömda bakom regnridåer. De syns inte heller på radarn p.g.a. regnet. Efter en stund strålar solen igen och vi går mycket försiktigt in. Plötsligt visar ekolodet att vi bara har 30 cm under kölen! Vad göra? Vi fortsätter ytterst sakta och kommer lyckligt in i ankringsområdet och ankrar på drygt 2 m djup. Förståeligt nog ligger här mest grundgående katamarane

 


Anegadas ankringsvik / Anegada’s Anchorage
 

Cyklarna plockas fram för en tur på den platta ön. Västkustseglarna skulle säga att det påminner om Läsö. Ön är bara 9 m hög och består endast av sand. En fin betongväg leder oss genom” bushen” till  nordsidan. Plötsligt övergår vägen till lös sand och vi kämpar vidare med cyklarna innan vi ger upp vid en underbar strand med förfriskningar i en bar.
Cykeltur i lös sand under tunga regnmoln
Bicycle tour in soft sand under dark clouds
Cow Wreck Bay, Anegada
 

 
Vår nordligaste vändpunkt denna säsong firas med en lobstermiddag på en enkel restaurang. Den godaste lobstern någonsin slinker lätt ner till vågornas brus mot stranden. Fullmånen drar över himlen ackompanjerad av skön reggaemusik.

Blivande middag /Dinner to be
Firar den nordliga vändpunkten / Celebrating the northern turnpoint
 

 

 

Thursday  2 May, 2013             Spanish Harbour, Virgin Gorda, British Virgin Islands  
Trip:  60 nm                              Total:  8850 nm
 
The thrilling names in the headline start the imagination. Jost van Dyke was a Dutch pirate ravages here in the 18th century and was remembered by giving his name to the island. Later some Dutchmen cultivated the earth until the 19th century when English Quakers made refuge here. Today there are only 200 inhabitants and is somewhat laid back outside the other Virgin Islands. That makes it better preserved and more genuine.

We anchor in Little Harbour Bay with its three restaurants and a souvenir shop and nothing more.
The tourists that should make it all go round has disappeared. We enjoy the tranquility and the turtles.

The neighboring island Little Jost van Dyke is attracting with its crystal clear water and the tiny paradise isle Sandy Spit. We snorkel and see some fish, but the coral is covered by fine sand brought by the breaking waves. The coral, or more correctly its inhabitants, dies quickly if without sunshine.

Anegada in the northeast corner of the Virgins has always attracted the skipper. Flat and surrounded by wide spread coral reefs, it is totally different from the other islands in the Caribbean. Some hundred inhabitants living from fishing and tourism. It was different before. Piracy and plundering of ships stranded on the surrounding reefs.

Only a shallow opening in the reef leads to an anchorage. We reach the opening after six hours motoring in headwinds. The tiny buoys showing the way are hidden behind curtains of rain. They are not visible on the radar due to the rain. After a while the sunshine returns and we enter very carefully. Suddenly the echo sounder shows only one foot under the keel! What to do? We continue very slowly and arrive without any problems to the anchorage and let the anchor go on just 2 m depth. Understandably here are mostly shallow draft catamarans.

The bicycles are taken ashore for a ride on the flat island. The island resembles of the Danish island Läsö in Kattegatt. The island is only 9 m high and is built up of sand. A nice concrete paved road takes us through the bush to the north side. Suddenly the road is just a dirt road with soft sand. We struggle our way further until we stop at a wonderful beach with a bar with refreshments.

Our most northern point during this season is celebrated with a lobster dinner at a modest restaurant. The most tasty lobster we have ever had goes easy down accompanied by the sound of the waves rolling to the shore. The full moon goes over the dark sky followed by lovely reggae music.