Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

söndag 31 juli 2011

Costa Brava

Lördag 30 juli                             Almerimar, Spanien
Totalt: 2590 nm
Vid fastlandet tog vi en gratis boj i en liten cala 2 nm norr om Cabo de la Nao. Som så ofta  gick dyningen in under småtimmarna, så i det första gryningsljuset flyttade vi oss till en lugnare ankarplats utanför Moraira. Höga berg med många stora sommarvillor omger oss.  I söder syns Calpe med den karakteristiska klippan.

Utanför Moraira
Outside Moraira

Calpeklippan
The Calpe rock
       Under den vidare seglatsen söderut har vi plötsligt kommit vilse! Har vi hamnat på Hudson River vid Manhattan? Höghus vid höghus utefter hela stranden så långt ögat når. Vid en titt på plottern ser vi att vi är utanför Benidorm! Otroligt med all bebyggelse här utmed Costa Brava. Samhällena har vuxit ihop och ligger som et pärlband utmed kusten. Hur kan man fylla alla hus och lägenheter? Vi passerar Alicante och går in i Santa Pola och lyckas få en ledig plats i den nya marinan. Detta visar sig vara en riktig turiststad med en bred strandpromenad där det är ett intensivt folkliv på kvällen. Bara spanska turister i alla åldrar fyller de många restaurangerna till långt in på kvällarna. Inget discodunk. Utländska turister lyser med sin frånvaro.

Är det Manhattan - Nej, Benidorm
Is this Manhattan . No, Benidorm

Benidorm

   Nästa stopp blir ett annat turistställe, Torrevieja, som vi försöker undvika, men motvind och obekväm motsjö avgör valet och vi kommer till en ny och halvtom marina. Det är slående hur båtlivet har förändrats sedan vi lämnade Balearerna, få båtar på havet, halvtomma marinor och lägre hamnavgifter. Många engelska långliggare här, folk som bor i sina båtar eller har sin hemmahamn här. Säkert beroende på de låga priserna men också på biliga flyg till Storbritannien. 
     Den urgamla staden Cartagena ligger välskyddad djupt inne i en vik. Den grundlades av Hannibals bror 200 år f.Kr. och blev centrum för kartagenernas välde. Brytning av guld och silver gav staden dess makt. Romarna knäckte kartagenernas välde både här och på Ibiza. Senare kom vandaler och morer och plundrade återstoden.  Alla bergstoppar runt om befästes på 1500-talet med försvarsanläggningar och staden fick en viktig örlogsbas. Den engelska upptäcktsresanden och viceamiralen Sir Francis Drake stal dock kanonerna och förde dem till Jamaica. Den romerska amfiteatern är under upprustning och likaså ett Colosseum. Flera museer är inrymda i spännande byggnader med modern arkitektur.

Cartagena med en av borgarna på kullen
Cartagena with one of its castels on the hill
       Tyvärr har även denna stad många skyltar på fasaderna om lediga lägenheter. Termometern visar på 30 grader C när vi trampar upp till mataffären och fyller ryggsäckarna med livets nödtorft. Euron gör livet enkelt och dessutom tar alla affärer och restauranger bankkort. Vi förundras över att det inte finns välsorterade båttillbehörsaffärer. Om det överhuvudtaget finns är de inriktade på fiske och dykning. Bara i Palma på Mallorca fanns något som liknade det vi är vana vid hemifrån.    Seglatsen till Almerimar klarades av med en dygnssegling. Ville utnyttja den ostliga vinden för att säkert hinna till flyget hem. Seglade på ett tomt hav. Vart har alla fritidsbåtar tagit vägen? Endast två fiskebåtar och några handelsfartyg vid horisonten. På den ena fiskebåten höll fyra man på att dra upp något tungt ur havet. Efter en stunds kämpande landades en 2 m lång tonfisk på däck. Hur som helst blev det en härlig slör i 5-6 knop med höga obebyggda berg i diset mot land och sedan följt av en stjärnklar natt.

Kajen för anmälan i Almerimar Marina
The reception quai in Almerimar Marina

Inklämd i Almerimar Marina
Sqeezed in Almerimar Marina
Saturday 30 July                       Almerimar, Spain
Total: 2590 nm
Arriving at the Spanish mainland we found a buoy free of charge in a small cala 2 nm north of Cabo de la Nao. As so many times before there was a swell entering the cala late in the night. In the dawn we moved to a quite anchorage close to Moraira. High mountains with many large bungalows surrounds us. Calpe with its typical rock is visible in the south.
     We are suddenly lost during the southbound sail! Have we turned up on Hudson River at Manhattan? Skyscrapers along the beach as far as you can see. Checking the plotter tells us we are outside Benidorm! Unbelievable with all these buildings along Costa Brava. The communities have grown together and forms a string of pearls along the coast. How is it possible to fill all the houses and apartments? We pass Alicante and enter Santa Pola and succeed in finding a vacant berth in the new marina. It shows to be a real tourist town with a wide boardwalk with intensive life in the evening. Only Spanish tourists in all ages fill the restaurants until late in the night. No disco thumping. No foreign tourists at all.
    Next stop is another tourist spot, Torrevieja, which we try to avoid, but wind on the nose and uncomfortable swell makes an easy decision and we arrive in a new and half empty marina. It is amazing how the yachting life has changed since we left the Baleares, few yachts out in the sea, half full marinas and lower harbor charges. Many British liveaboards here and foreign yachts based here. Surely depending on low harbor charges and cheap flights to Great Britain.
    The very old city Cartagena is situated in a deep sheltered bay. It was founded in the 3rd century BC by Hannibal’s brother and was the centre of the Carthaginian sphere. Gold and silver mining was the base for its power. The Romans ended the era of the Carthaginians, as they did on Ibiza. Later came the Vandals and Moors and robbed what was left. All mountain summits around the city were fortified in the 16th century and a naval base was placed here. The English explorer and vice admiral Sir Francis Drake stole the canons and brought them to Jamaica. The Roman amphi theatre is under renovation and so is the Coliseum. Several museums are located in fascinating buildings with modern architecture.
       Sorry to say also this city has many signs on the facades about apartments for sale. The thermometer shows 30 degrees Celsius when we go uphill with our bikes to the grocery shop and fill our rucksacks with all necessary stuff. The Euro makes life easy and besides all shops and restaurants accept credit cards. To our surprise there are very few chandleries. If there are, they are focusing on fishing and diving. Only in Palma we found a chandler that could compete with them back home.  
       The sailing to Almerimar was made as a day and night trip. We wanted to benefit from the easterlies to be sure to catch the flight home. Sailed on an empty sea. Where have all yachts gone? Only two fishing boats and some cargo ships at the horizon. Four men were working hard on one of the fishing boats to haul up something from the sea. After some time a 2 m long tuna fish was on the deck. Anyhow it was a nice reach in 5-6 knots surrounded by unspoilt mountains in the haze followed by a night under the stars.

onsdag 27 juli 2011

Ibiza

Onsdag 27 juli                             Cartagena, Spanien
Totalt: 2475 nm
        De 50 nautiska milen till Ibiza tog 12 timmar i härlig slör när vinden väl ville infinna sig. Ibiza välkomnade med en polkagrisrandig fyr. Ankrar i Cala Charraca en bit innanför öns nordudde i mycket klart vatten. Ser ankaret på 10 m djup. När ankaret väl dragits fast med motorhjälp tas det dagliga svalkande doppet efter en varm dag. Tack vare vår stora vattentank kan vi alltid unna oss en sötvattensdusch efter badet. Följande dag bjuder på en frisk seglats med revade segel till San Antonio. Går in till Club Nautico och betalar den näst högsta hamnavgiften i år, 66 EUR. Balearerna är känt för sina höga avgifter och Ibiza lär vara värst. Vill inte ankra utanför hamnen, eftersom vi ska lämna båten för en tur till Ibiza City nästa dag.

Fyr på Ibiza
Lighthouse on Ibiza

Spetsiga klippor i förgrunden
Teeth like rocks in the foreground

        Ibizas strategiska läge i västra Medelhavet har medfört att ön stått i centrum för många konflikter. Den har erövrats och styrts av fenicier, kartagener, romare och morer. Romarna odlade säd, bröt bly och drev saltutvinning. Även vikingarna lär ha varit här! Hannibal (som marscherade med elefanter över Alperna) är född på Ibiza och slogs mot romarna. Efter Roms fall anfölls ön av många olika krigsherrar bl.a. vandalerna, vilket fick många att fly till fastlandet. Senare har ön ibland tillhört Spanien ibland varit ett eget kungadöme. Även pirater och turkar har härjat på ön.
     Dagens vandaler är nog ungdomarna som invaderar ön och drar fram i stora flockar och försöker ha så roligt som möjligt på kortast möjligaste tid. Speciellt San Antonio är ungdomens hålligångställe. Vi känner oss alldeles bortkomna när vi tar en kvällspromenad. Discona dunkar natten igenom. När vi går till bussen nästa morgon, möter vi de unga på hemväg på vingliga ben efter nattens övningar.
          Bussen tar oss den korta sträckan tvärs över ön till Ibiza City, som egentligen heter Eivissa på lokalspråket. Staden grundades av kartagenerna (kommer från Cartagena på spanska fastlandet) redan på 500-talet före Kristus. Här möter oss en helt annan värld. Kan det bero på att det är söndag förmiddag? Staden är full av historia och kröns av en väldig borg, som i olika etapper sedan 1500-talet byggts ut med högre och högre murar. Återigen kommer tanken på alla mantimmar som lagts ner här. Vi berömmer oss idag över vår skicklighet att bygga stora broar och höga hus på kort tid. Men vad är detta mot att bygga dessa försvarsanläggningar och katedraler för hundratals år sedan med de hjälpmedel och den kunskap man hade då. Byggaren/skepparen blir storligen imponerad! Innanför murarna ligger gamla stan med välvårdade vitputsade hus, trånga vinglande gränder och trappgator så man kunde ta sig fram på hästryggen. Turligt fick vi en karta på turistinformationen, annars hade vi inte hittat ut!

Eivissas stadsmur
Town wall of Eivissa

Trappgator i gamla stan i Eivissa
Stairstreets in old town, Eivissa

Eivissa

Gatunamn målat på kakelplattor
Street name painted on tiles

Eivissas hamn
Eivissa harbor
        Tillbaks vid båten kastar vi snabbt loss och lägger oss för ankar i den oskyddade bukten utanför hamnen. Vill inte betala för ytterligare en dyr natt. Här blir vi liggandes fyra nätter medan vinden blåser från olika håll och med alla styrkor mellan bleke och kuling. Dessutom en rejäl dyning som får båten att rulla från sida till sida. Många båtar draggar och får ankra om. Vårt 16 kg CQR-ankare och kätting utlagd till 4 ggr djupet klarar alla vindskiften.  GPS-en visar hur vi har snurrat många varv runt ankaret. Vi ville fortsätta till ön Formentera syd om Ibiza, men vindarna tillät inte detta.

GPSen visar hur båten har snurrat runt ankaret
The GPS shows the yacht's circuling around the anchor
      Våra vidare planer har justerats, för under veckan har vi blivit mormor och morfar 1 månad tidigare än beräknat. Lille Anton har kommit till världen, bara 1.740 gram lätt och 43cm lång, men en stark och hungrig krabat. Det har blivit många och långa mobilsamtal senaste tiden för att följa utvecklingen på hemmafronten.  Har nu letat billigt flyg på internet för att bese barnbarnet, men tji i semestertider. Ryan Air har dock ett dyrt flyg från Malaga om en vecka.

Nyfött barnbarn
Newly born grandchild
     Från San Antonio har vi seglat över till spanska fastlandet, men det kommer i nästa brev.


Wednesday 27 July                              Cartagena, Spain
Total: 2475 nm
 A nice reach of 50 nautical miles during 12 hours took us to Ibiza, that welcomed us with a lighthouse with diagonal strips all over. Anchoring in very clear water in Cala Charraca just inside the north puento. The anchor is visible at 10 m depth. When the anchor is secured by going astern, it is time for the daily chill off in the sea. Thanks to our large water tank we can always have a fresh water shower after the swim. The following day gives a fresh sail with reefed sails to San Antonio.  Mooring in Club Nautico and we pay the next highest harbor due this year, 66 EUR. The Baleares are known for high dues and Ibiza is on the top of the range. We do not like to anchor outside the harbor as we intend to leave the boat for a trip to Ibiza City the following day.
      The strategic position of Ibiza in the western Mediterranean has been the reason for many conflicts. The island has been conquered and ruled by Phoenicians, Carthaginians, Romans and Moors. The Romans started agriculture, lead mining and salinas. Even the Vikings have been here. Hannibal (who marched with elephants over the Alps) is born on Ibiza and fought the Romans. After the fall of the Roman Empire the island was rampaged by many war lords, among them the Vandals, which made many to flee to the mainland. Later on Ibiza has sometimes been part of Spain and sometimes an independent kingdom. Also pirates and Turks have robbed the island.
       The vandals of today are for sure the youth that invade the island in crowds and tries to have as much fun as possible in the shortest of times. Especially San Antonio is the place for them. We feel like being on the wrong planet when making our evening stroll. The discos are thumping through the night. When we walk to the bus station the next morning we meet the young ones homeward bound on shaky legs after the nights adventures.
     A short bus ride takes us across the island to Ibiza City, called Eivissa in the local language. The town was founded by the Carthaginians (coming from Cartagena on the Spanish mainland) in the 6th century BC. Another world meets us here. Maybe depending on the fact that it is Sunday! The town is full of history and sports a large citadel which is expanded since the 16th century with higher and higher walls. Again I am thinking of all manhours needed. We are proud today of our skills to
build long bridges and high rise buildings in tight schedules. What is that compared to build these fortifications and cathedrals centuries ago with the tools and knowledge of that time. The civil engineer/captain is highly impressed! The old town lies inside the walls with well preserved white plastered houses, narrow winding alleys and stairstreets allowing riding on horses. Luckily we got a map from the tourist office so we could find our way out! 
Back on our yacht we made a quick departure to avoid one more expansive night. We laid anchor in the unsheltered bay just outside the harbor. Here we stayed during four nights while the wind was blowing from all directions and with all forces from zero to gale. Besides a large swell that makes the boat roll from side to side. Many boats were dragging and had to make new anchoring. Our 35 lb CQR-anchor and a scope of chain 4 times the depth keeps us in place. The GPS shows our circling around the anchor. We had planned to visit Formentera south of Ibiza, but the winds did not allow us.
   Our further plans have been adjusted as we have got a grandchild during the week. Little Anton arrived 1 month earlier than calculated, weighing only 1,740 grams and 43 cm long. But he is strong and hungry. There has been many and long mobile calls the last time to follow the progress of the pregnancy. We have now searched for cheap flights back home on internet to see our grandchild. No success in high season, but Ryan Air has an expensive flight from Malaga next week. 
     We have now sailed from San Antonio to the Spanish mainland of which you can read in our next letter. 

söndag 17 juli 2011

Mallorca

Lördag 16 juli                             San Antonio, Ibiza
Totalt: 2300 nm
I skrivande stund fyller en lätt bris seglen i en maklig slör mot Ibiza. Mallorcas höga berg försvinner i soldiset akteröver. Solen skiner från en klarblå himmel, havet är turkosblått. I fjärran syns forskningsfartyget Argo som utför bottenstudier. Annars syns några segel långt borta vid horisonten. Vi är nästan ensamma på havet. I luften passerar flygplanen på väg till Palma med förhoppningsfulla turister som under en kort semester ska njuta av sol och värme. Vi själva har evig semester och njuter i fulla drag av det fria livet, endast styrda av väder och vind.
På väg från Menorca till Mallorca hade vi äntligen rätt seglingsvind! Den gav oss en härlig halvvindsseglats de 35 nautiska milen över till Puerto Pollensa. Vi är fortfarande förvånade över de få båtarna på havet, hade förväntat oss trängsel på de fria vidderna. Puerto Pollensa ligger i en djup bukt på Mallorcas nordostsida och består mest av en playa, hotell och en massa turister. Själva staden Pollensa anlades, som många andra städer på Mallorca, en halvmil in i landet för att undvika det myckna sjöröveriet. Den närbelägna staden Alcudia, som besöktes med buss, grundlades av romarna och består av smala gränder och är omgärdad av en stadsmur med vakttorn. Påminner faktiskt om Visby.

Puerto Pollensa

Någon bor flottare än andra
Somebody has a smarter house

Stadsmuren i Alcudia
The wall around Alcudia
Tveksamma om vi ska gå utmed Mallorcas sydkust med många ankarvikar eller följa den oskyddade bergiga nordkusten. Vinden avgör till nordkustens fördel, vilket är tur då den bjuder på spektakulära scenerier. Otroliga bergsformationer, grottor och håligheter, flera hundra meter höga klippstup rakt ner i havet. Lunchankrar i den lilla viken Cala de la Calobra, inklämd mellan höga berg och med en sandstrand längst in. Innanför stranden ligger en liten sjö, återstoden av en uttorkad flodfåra, och i bakgrunden når bergen upp över 1000 m, och idag faktiskt molnkrönta. Den lilla stranden är full av turister, som körs hit med turbåtar i skytteltrafik.

Mallorcas nordostudde med grottor
The northeast point of Mallorca with caves

Cala Calobra. Obs allt folket på den lilla stranden
Cala Calobra. Note all people on the small playa

Genom ett smalt och grunt sund
Passing a narrow and shallow sound
Natthamn i närbelägna Puerto Soller, den enda hamnen på hela nordkusten. Eftersom Palma har skyhöga hamnavgifter och oftast är full, tar vi den gamla spårvagnen till Soller och därifrån den viktorianska järnvägen till Palma. En fantastisk resa på en timme genom terrasserade dalar, höga berg och långa tunnlar. 

Puerto Soller, enda hamnen på Mallorcas nordkust
Puerto Soller, the only harbor on Malorca´s north coast

Gammal spårvagn mellan Puerto Soller och Soller
Vintage tram between Puerto Soller and Soller
Tåget till Palma
The Victorian train to Palma

Vacker natur på Mallorca
Beautiful sceneries inland Mallorca
Mot nya upplevelser
Towards new experiences
Palma möter med hektisk trafik. Vi springer som yra höns över gatorna. Beser det allra nödvändigaste såsom katedralen, gamla stan och yachthamnen innan sista bussen tar oss tillbaka via Valdemosa och hårresande krokiga bergsvägar.

Katedralen i Palma
The cathedral in Palma

Vacker innergård
A nice courtyard

Någon suktar efter pärlor
Some do windowshopping
Seglatsen till Mallorcas nordvästudde bjuder på stiltje och besvärlig dyning. Drakön skrämmer oss inte, men natthamnen Cala de Santa Ponsa skrämmer oss med alla spöklika strandhotell runt om.


Saturday 16July                              San Antonio, Ibiza
Total: 2300  nm
Sitting here writing this letter while a gentle wind fills the sails in a nice reach towards Ibiza.  Mallorca’s high mountains disappears astearn in the mist. The sun shines from a blue sky, the sea has the color of azure. The scientific ship Argo is visible at a distance performing underwater surveys. Besides there are some sails far away at the horizon. We are almost alone on the sea. Aircrafts passes underway to Palma with tourists full of expectations, who during a short holiday will enjoy sun and nice weather. Ourselves we have eternal holiday and fully enjoy the free life, only governed by weather and wind.
On our way from Menorca to Mallorca we finally had the good wind for sailing. It was a nice wind on the beam 35 nautical miles to Puerto Pollensa. We are still astonished about the small number of yachts on the sea, we had expected crowds. Puerto Pollensa is situated in a deep bay on the northeast side of Mallorca and shows a playa, hotels and a lot of tourists.  The town Pollensa is situated, as many other towns on Mallorca, some miles inland to avoid the many pirates. We made a tour by bus to the neighboring town Alcudia founded by the Romans and has narrow alleys and is surrounded by a high wall with watch towers.  
Doubtful if to follow Mallorca’s south coast with many anchor bays or follow the unprotected mountainous north coast. The wind decides in favor of the north coast. What a luck, as it has spectacular sceneries. Unbelievable rocks, caves and hollows, many hundred meter high cliffs falling straight down into the sea. Anchoring for lunch in the little creek Cala de la Calobra, squeezed between high mountains and with a beach at the head. Inside the beach lies a small lake, the remains of a dried out river and thousand meters high mountains in the background with summits clad in clouds. The small beach is crowded with tourists brought here by tour boats coming and going.
Night heaven in close by Puerto Soller, the only harbor on the north coast. As Palma has rocket high harbor dues and often is crowded, we take the vintage tram to Soller and from there the Victorian style railway to Palma. A fantastic one hour trip via terraced valleys, high mountains and long tunnels. Palma meets us with intense traffic. We run like frightened chickens over the streets. Looking at all the musts as the cathedral, old town and the yacht harbor before the last bus takes us back via Valdemosa and hair raising curvy mountain roads.
The sail to Mallorca’s northwest point is done in calm but with an unpleasant swell. The dragon Island does not frighten us, but so does the night heaven Cala de Santa Ponsa with all ghost like hotels around the bay. 

söndag 10 juli 2011

Menorca

Söndag 10 juli                                           Puerto Pollensa, Mallorca
Totalt: 2160 nm
Det blev 2 dygns segling till Mahon på östra sidan av Menorca. 250 nm mestadels på ett spegelblankt hav. Baddopp halvvägs i 26 gradigt vatten, solen steker från en klar himmel, inga båtar, alldeles ensamna. På AIS-en ser vi att det finns färjor, kryssningsfartyg och oljetankers under horisonten. Plötsligt gick motorns varvtal ner och det lät konstigt. Något hade fastnat i propellern! Det hjälpte inte med att köra back. Linavskäraren (roterande knivblad på propelleraxeln) kunde inte få bort skräpet, utan Johan fick ta cyklopet och dyka ner och ta bort en plastsopsäck som satt snodd runt propellern. Tur att havet var stilla!

Inloppet till den långa viken som leder till Mahon kantas av flera stora försvarsanläggningar från 1800-talet. Långa försvarsmurar i flerdubbla rader med djupa gravar emellan, hundratals kanongluggar. Vilket slöseri med pengar och arbetskraft, för när allt var färdigt hade krigskonsten ändrats och forten blev obehövliga! Flera dagar tillbringades i den vackra och välskyddade lagunen Cala Taulera. Eftersom den är en av få allvädersskyddade ankarplatser på Menorca, var den välfylld med ett 20-tal båtar. Det ä fortfarande lågsäsong så det är gott om plats. Inga skandinaviska båtar har synts till efter Marseilles! Är alla solhungrande nordbor i Grekland och Turkiet?


Cala Taulera

Försvarsverken på Isla Mola
The Citadel on Isla Mola 

Matmarknad i Mahon
Food market in Mahon

Mahon
I en cala (vik eller bukt) fällde det kungliga brittiska skeppet ”Britannia” ankar med det nygifta paret Prins William och Kate på bröllopsmånad. Det vackra skeppet åtföljdes av två jättelika motoryachter. Nyfikna seglade vi tätt förbi för att få en skymt av skvallertidningarnas gunstlingar. Snopna såg vi att skeppet hade ett annat namn. Kunde det vara en rik oljeshejk som byggt sig en kopia av ”Britannia”?


Royal yacht Britannia ???

Då det skulle blåsa friska sydliga vindar i flera dagar valde vi att följa Menorcas nordkust och ankrade i en stor cala i ett naturreservat med kristallklart vatten och sandstränder längst in. Denna cala, som de flesta andra är helt öppen mot havet. Vi blev fundersamma när väderleksrapporten talade om ett lågtryck som skulle medföra nordliga kraftiga vindar under natten. Extra ankarkätting släpptes ut och både ekolods- och GPS- larm sattes på. Kl 04 tjöt larmen att vinden hade vänt från syd till nord och en kraftig dyning började rulla in i bukten. Båten rullade från sida till sida och slet i ankaret. Skulle det hålla till gryningen och tills ljuset återvände. Det blev till att sitta ankarvakt i den ljumma natten. När den första gryningen kom, blev det aktiviteter på alla båtar. Alla ville iväg innan vinden ökade ytterligare. Med den kraftiga dyningen och 12 m/s i nosen kröp vi ut ur calan i bara 3 knop. Sjöstuvningen fick sitt elddop och det var svårt att hålla sig fast trots kopplade livselar. En våg slog in i sittbrunnen och blötte ner oss från topp till tå. Men vad gör det när det är så varmt. När vi kom ut på djupare vatten, 50 m djupt, kunde vi sätta revad genua och falla av och få lite bekvämare gång. En seglare sa att ett sådant väderomslag händer enbart någon enstaka gång under varje säsong. Efter några timmar rundades Menorcas västudde och Ciutadella bjöd på välbehövligt lugn och skydd i den långa smala viken som är stadens naturliga hamn. Vi betalade den hittills högsta hamnavgiften 79 euro! Avgiften stiger omvänt med kvadraten på avståndet till Mallorca. En svensk segelbåt med göteborgare förtöjde bredvid och vi fick många tips om fina platser längs vår fortsatta seglats.

Cabo Favaritx, Menorcas nordostudde
Cabo Favaritx, northeast point of Menorca

Ciutadella är en mycket vacker månghundraårig stad. Den var tidigare Menorcas huvudstad, men engelsmännen fick inte plats för sina fartyg i hamnen under sitt herravälde på ön, utan flyttade huvudstaden till Mahon med sin större hamn. Gamla stan består av smala krokiga gränder och prång som skapades för att förvilla en ev. inkräktare. Alla hus är olika och vackert utsmyckade med friser och ornament. Flera kyrkor och en katedral ligger insprängda bland den övriga bebyggelsen. Många spanska turister i stan, mycket få utlänningar. Ciutadella är ett måste för Menorcabesökaren!!

Ciutadellas gamla hamn
Ciutadella's old harbour

Lokala fiskebåtar
Local fishing boats
Ciutadella

Utsmyckat hus i Ciutadella
Buildings with ornaments in Ciutadella

Nu har vi seglat vidare till Mallorca. Mer om detta i nästa inlägg.


Sunday 10 July                                            Puerto Pollensa, Mallorca
Total: 2160 nm
2 days sailing to Mahon on the east side of Menorca. 250 nautical miles on a mirrored sea. A swim in the sea in nowhere, 26 degrees water temperature, hot sun from a clear sky, no boats within sight, quite alone. The AIS shows some ferries, cruising ships and tankers under the horizon. Suddenly the engine revs go down and a strange noise occurs. Something has got stuck in the propeller! No help by reversing the prop. The spurs (knives) on the prop shaft could not clear the prop, so Johan put on his diving mask and went down and took away a plastic garbage bag from the prop. Luckily we had a calm sea!

The entrance to the long creek leading to Mahon is surrounded by large citadels from the 19th century. Long defense walls, several parallel and with deep ditches in between, hundreds of openings for heavy artillery. What a waste of money and manpower, because when all was finalized, the art of warfare had changed and the citadels became useless! Several days were spent in the beautiful and well sheltered lagoon Cala Taulera. As it is one of few anchorages in Menorca protected from all wind directions, it had some 20 yachts at anchor. It is still low season, why there is lot of space. No Scandinavian yachts in sight since Marseilles! Are all sun loving people from the north in Greece and Turkey?

The royal British yacht “Britannia” laid anchor in a cala (creek or bay) with the newly married Prince William and Kate on honeymoon. The beautiful yacht was accompanied by two supermotoryachts. Curiously we sailed along to have a glimpse of the celebrities. Disappointed we noticed that the yacht had another name. Could it be a rich oilshejk who has built a copy of “Britannia”?

As there should be strong southerlies during several days, we decided to sail along the north coast of Menorca. We let the anchor go in a large cala in a nature reserve with crystal clear water and sand beaches at the bottom. This cala is open to the sea, as most are. We were puzzled when the weather report told about a low pressure arriving in the night with strong northerlies. More anchor chain was laid out and alarms of both the echo sounder and GPS were switched on. 4 am the alarms sounded as the wind had shifted from south to north and a large swell entered the cala. Our yacht rolled from side to side and pulled heavily the anchor chain. Should it hold until daybreak? We had to take watches in the warm night. There were activities in all yachts when the first light arrived. Everybody wanted to leave the cala before conditions got worse. We left the cala slowly in 3 knots speed with the strong swell and 25 knots wind in the nose. Our lashing of items were set on test and it was hard to hang on although clipped on harnesses. One wave entered the cockpit and we got all wet, but no problem in the warm air. When reaching deeper sea, 50 meters, we set a reefed headsail and turned to a reach and life got a little bit more comfortable. An experienced sailor told us that such weather changes only happens once every season. Menorca’s west point was passed after some hours and Ciutadella gave us a well deserved shelter in the long and narrow cala that forms the natural harbor of the town. We paid the highest harbor due so far, 79 euro! It seems the dues rise with inverse distance to Mallorca. A Swedish sailing yacht from our home town moored next to us and gave us a lot of info about nice places along our track to be.

Ciutadella is a very beautiful town, several centuries old. It was previously the capital of Menorca, but the English could not have their ships in the small harbor during their reign of Menorca and moved the capital to Mahon and its larger harbor. The old town has narrow winding alleys planned to confuse an intruder. All houses are different and ornamented with freezes and paintings. Several churches and a cathedral are squeezed in between the buildings. Many Spanish tourists in town and few foreigners. Ciutadella is a must for everybody visiting Menorca!!

Now we have sailed further to Mallorca. You can read about that in our next letter.