Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 23 december 2013

”Måste vägen till Curacao gunga så” / Rolly sail to Curacao
Söndag  22 december 2013                Curacao 
Trip:   0 nm                                     Totalt:  9690 nm   

 
 

Povel Ramels sång stämmer precis. Vår väg till Curacao gungar verkligen. Rullig slör med revade segel, regnbyar jagar oss. Fördelen är att det blir en snabb seglats, 6 knop i snitt. Inte dåligt för en gammal dam.  I Curacao går vi in genom ett mycket smalt inlopp till ett litet innanhav, Spanish Water, med många vikar med marinor och bojade ankringsområden. Här ligger mest holländare och tyskar. En svenskflaggad trimaran tilldrar sig vårt intresse, men det är återigen en italienare som verkar ha bekvämlighetsflaggat  (!) sin båt i Sverige. Många båtar ha växt fast med seglare som har stannat här i flera år att döma av beväxningen på deras bottnar.  
Klippa vid inloppet till Spanish Water
Table mountain at the entrance to Spanish Water
Flotta villor omger Spanish Water
Spanish Water surrounded by nice bungalows

Spanish Water är omgivet av stora flotta villor, hela området är en förstad till Willemstad, som är huvudorten på ön. Eftersom även Curacao är en del av de Holländska Antillerna har den samma historiskas bakgrund som de övriga ABC-öarna. I Willemstad gör sig det holländska inflytandet påmint. Staden är en kopia av Amsterdam med utsmyckade husgavlar vända mot hamnen, smala gågator och små torg med uteserveringar. Mycket turister i stan.

Kajen i Willemstad / Waterfront WillemstadHolländsk arkitektur / Typical Dutch arcitecture


 Willemstad delas av inloppet till ännu ett litet innanhav med varv och ett raffinaderier längre in. En gångbro flytande på pontoner förbinder stadsdelarna. När ett fartyg ska in eller ut svängs flytbron åt sidan med hjälp av motorer och propellrar i brons bortre ände. Finurligt!


Flytande gångbro i Willemstad
Floating pedestrian bridge in Willemstad
 


 
På lördagskvällen spelar och sjunger musiker i stan. Det kan vara ett svängigt 10-manna band i ett gatuhörn eller en jazzsångerska på en uteservering. Vid mörkrets inbrott belyses de vackra fasaderna utmed hamnen.


 

Bron juldekorerad / The bridge with Christmas lights
 
Vi väntar på avtagande vindar, för Colombias nordudde som vi ska passera är ett känt blåshål.
Colombias nordkust täcks inte av några pilotböcker på engelska, men på internet har vi hittat andra seglares erfarenheter. Den stora frågan är om man skall segla tätt utmed kusten eller göra en omväg långt ut till havs för att undvika de stora vågorna som ofta bildas här. Flera båtar ligger här precis som vi och väntar på ett lämpligt väderfönster.
 Gratis buss till mataffären / Free bus to supermarket
Tomtenissarna har rast från tomteverkstan
They have a break from their workshop

Kungstärna / Royal tern


Papegojor äter kaktusköttet / Parrotts feed upon cacti

 
Alla våra läsare önskas en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

 
 

Sunday  22 December 2013                Curacao 
Trip:   0 nm                                     Total:  9690 nm   

Our  sail to Curaco was really rolly. Broad reach with reefed sails and rainshowers hunting us. The upside is a fast sail, 6 knots as an average. Not that bad for an old lady. We enter Curacao through a narrow entrance to a land locked lagoon, Spanish Water, with many inlets with marinas and buoyed anchor areas. Mostly Dutch and German yachts. A trimaran with a Swedish flag interests us, but once more it is an Italian that has a Swedish flag of convenience. Many yachts are deep in the mud with sailors staying here for several years judging from the growth on their hulls.

Spanish Water is fringed by nice bungalows, the whole area is a suburb to Willemstad , the capital. As  Curacao is part of the Dutch Antilles it has the same historical background as the other ABC-islands. The Dutch influences are striking in Willemstad.  The town is a copy of Amsterdam with ornamented gables facing the harbour, narrow alleys and small squares with open-air cafés. Many tourists in town.

Willemstad is divided by the inlet to another land locked lagoon with ship yards and an oil refinery at the bottom. A pedestrian bridge floating on pontoons connects the two sides. When a ship is entering or leaving, the floating bridge is turned to the side by means of engines and propellers at the far end of the bridge. Very clever!

Saturday evening musicians play and sing in the town.  It can be anything from a 10 man orchestra in a street corner to a jazz singer in an open-air café. In the darkness the beautiful facades along the quays are illuminated. 

We are waiting for lighter winds, as the north headland of Colombia is an area known for its strong winds. The Colombian north coast is not covered by any pilot book in English, but we have found experiences of other sailors on internet. The great question is if to follow the coast closely or to make a diversion out to the sea to avoid the high waves often created here. Several yachts are as we waiting here for a suitable weather window.

We wish all our readers A MERRY CHRISTMAS and A HAPPY NEW YEAR   

1 kommentar:

  1. God Jul och Gott Nytt År till er med!!!
    Önskar alla i familjen Kristiansen

    SvaraRadera