Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 9 december 2013

Los Roques, Venezuela


Måndag  9 december 2013                Bonaire  
Trip:   0 nm                                     Totalt:   9650 nm      

Ny kontinent: Sydamerika, nytt land: Venezuela, ny ö: El Gran Roque. 

El Gran Roque  

Venezuela är byråkratiskt  Inklarering sker hos 4 myndigheter belägna på 5 olika platser i det lilla samhället. Massor med stämplar och 900 SEK ger oss rätt att stanna i två veckor.  Alla myndighetspersoner är vänliga och hjälpsamma, talar bara spanska, men överallt kommer  hjälp av någon med knagglig engelska.
Inklarering hos Coast Guard
Inbound clearance at Coast Guard

Inklareringsdokument med många stämplar/
 Clearing in document with many stamps

 Bilder och väggmålningar med den nyligen avlidna president Hugo Chavez och den stora hjälten Simon Bolivar. Den sistnämnde har också lånat sitt namn till landets valuta Bolivar. Politiska slagord målat på husväggarna.  Det är väl inte Kuba vi kommit till?
3 presidenter, Simon Bolivar, nuvarande Nicolas Maduro Moros, Hugo Chavez
3 presidents, Simon Bolivar, present Nicolas Maduro Moros, Hugo Chavez

Los Roques uppstod för 60 miljoner år sedan då en undervattensvulkan spydde ut så mycket lava att den nådde över havsytan. Under årmiljoner byggdes korallrev upp runt vulkantoppen och bildar idag ögruppen Islas Los Roques. Enbart huvudön, El Gran Roques, den stora klippan,  består av berg och  är 200 m hög. De övriga öarna består av låga korallrev.

Korallrev med mangrove och fiskarstuga
Coral reef with mangrove and fisherman’s hut
 
 Parkmyndigheten ger tillstånd att segla omkring i delar av reservatet. Stora delar är förbjudet område. Man vill skydda korallerna och det rika undervattensdjurlivet. Vi är den enda utländska båt bland de fåtaliga ankarliggarna.

Huvudöns gator består av sand vilket är helt tillräckligt då det inte finns några privatfordon.  Det finns några enkla pensionat dit inhemska turister anländer i små propellerplan, som nästan landar i vattnet för att inte missa den korta landningsbanan

Smala sandgator mellan husen / Narrow dirt roads in TownSnygga pensionat / Nice hostels

Man måste landa nästan i vattnet
You have to put down your aircraft almost in the water
 
 
Eftersom hela ögruppen är naturreservat tar man mycket seriöst på sophanteringen. Överallt står det 5 sopkärl i olika färger för sopsortering.  Mycket glädjande, då vi inte sett något liknande sedan vi lämnade Europa.

Sopsortering / Waste separation
 

Landstigningsfartyg används till transport av alla förnödenheter. Eftersom ön saknar kaj, fäller fartyget ner sin lastramp mot stranden och lasten körs iland.

Vi har fortsatta problem med dieselvirus. Byter grovfilter och finfilter, rensar tanken och häller i Grotamar, vilket tillsammans verkar hjälpa för stunden.

1:a advent firas ombord medan vi seglar runt i ögruppen och besöker flera obebodda små öar med fantastiska stränder med finkornig korallsand och klart vatten. 

1:a advent
 
Ändlösa sandstränder / End less beaches

Koraller uppspolade på stranden / Dead corals on the beach
 
 
Navigeringen sker med stor försiktighet eftersom sjökorten har ett fel på 700 m i nord-syd led.  Men med solen i ryggen och utkik från masten är det enkelt att ta sig fram i det klara vattnet.

Utkik i masten / Eye ball navigation
 
 
 Monday 9 December, 2013                       Bonaire
Trip: 0 nm                                                 Total: 9650 nm                         

New continent: South America, new country: Venezuela, new island: El Gran Roque.

Venezuela is burocratic. The in clearance takes place at 4 authorities located at 5 different places in the small community. Lots of stamps and 140 US dollars give us permission to stay two weeks. All officers are friendly and helpful, speak only Spanish, but everywhere they find somebody who can translate to a simple English.

Pictures and murals with the recently passed president Hugo Chavez and the great hero Simon Bolivar. The latter gave his name to the currency Bolivar. Political slogans painted on the walls. Have we turned up in Cuba?  

Los Roques was created 60 million years ago when an underwater volcano erupted so much lava that it reached up to the sea surface. During millions of years coral reefs grow around the volcano summit and form today the group of islands Islas Los Roques.  Only the main island, El Gran Roque, the large rock, consists of rock and is 200 m high. The other islands are low coral reefs.

The nature park authority gives us permission to sail in parts of the nature reserve. Large areas are forbidden to enter. The corals and underwater fauna shall be protected. We are the only foreign yacht among the few at anchor.

The streets of the main island consists of sand which is sufficient as there are no private vehicles. There are some simple pensions where native tourists arrive in small aircrafts that almost land in the water to not miss the short landing strip.

As the whole group of islands is a nature reserve waste handling is a serious matter. Everywhere you see 5 different waste bins for waste separation. Very good, as we haven’t seen anything like that since leaving Europe.

Landing barges are used for transport of all supplies. As the island lacks a jetty, the barge lowers its bow ramp to the beach and the cargo is rolled ashore.

We still have problems with diesel bug. Changing both prefilters and main filter, cleaning the tank and adding Grotamar to the fuel, all which helps for the time being.

The first of Advent is celebrated onboard while sailing around among the reefs visiting several uninhabited small islands with fantastic beaches with very fine coral sand and clear water.

The navigation is handled with utmost care as the charts are 700 m wrong in the north-south direction. But with the sun in your back and eye ball navigation from the mast it is easy to find your way in the clear water.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar