Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 6 januari 2014

Santa Marta

Måndag 6 januari 2014              Santa Marta, Colombia
Trip: 0 nm                                  Totalt: 10050 nm

Kulingvindar i flera dagar och det ska fortsätta så. Nog för att det är Karibiska Sjöns blåsigaste hörn, men så mycket och så länge! Dessutom rusar katabatiska vindar (fallvindar) med stormstyrka ned från de höga bergen på kvällarna och rycker och sliter i förtöjningarna. Xavita kränger så man nästan trillar ur soffan fastän vi ligger inne i en marina. Biminin lossnar, så nu tas den ner varje kväll.

I Colombia är det enkelt att bli miljonär. I bankomaten tar man ut en halv miljon pesos i taget. Det är lätt att ta fel på sedlarna, antalet nollor måste räknas noggrant. I varje gatuhörn står säljare med uppdukade bord. De är inte alls lika påträng ande som i östra Karibien. Fastän Colombia är ett katolskt land är inte kyrkorna lika pråliga som i Sydeuropa. De är oftast vita både in- och utvändigt och ger ett svalt och sparsmakat intryck.

Grillspetten lockar / The kebabs are appetizing
Gatustånd överallt / Street stalls everywhere


Vi beslutar att göra en utflykt upp i bergen. Åker först taxi till busstationen. Sedan skraltig ”collectivo” taxi, som går när den är fullsatt. Delar den med en ung fransyska som reser ensam i Central- och Sydamerika. Modigt eller dumdristigt? En timmes bilresa upp i bergen på dåliga (ibland urusla) slingrande vägar. Taxin studsar och skramlar över håligheter och stönar i branta uppförsbackar. Kommer fram till Minca, en liten by vid en vägkorsning och flod omgiven av över 1000 meter höga berg. Lite svalare än vi d havet. Turisterna kommer hit för att bese naturen och vattenfallen. Varje hus i byn inrymmer antingen en affär, café eller restaurang. Företagsamheten är stor.

Huvudgatan i Minca / Minca main street

Den sista vägen upp till vattenfallen är inte farbar med bil. Traktens unga män har här hittat en inkomstkälla och kör upp turisterna på sina motorcyklar. Häftigt att åka en kvart på bönpallen på urusla vägar som oftast bestod av 2 betongklädda hjulspår. Allt annat har spolats bort av regnet. Den allra sista biten tar sig inte ens motorcyklarna fram, utan det blir till att vandra. Belöningen blir en uppfriskande dusch i ett naturskönt vattenfall inbäddat i grönska. En kall öl sitter gott efteråt. 

Motorcykeltaxi upp till vattenfallen
Motorbike taxi to the water falls
Till fots den sista biten / Walking the last part
Styrman före duschen / First mate before the shower

Styrman efter duschen, 40 år yngre!
First mate after the shower, 40 years younger!

 Pub i skogen / Pub in the woods

God och billig öl 6 SEK / Tasty and cheap beer  € 0,70

Funderar hur de får upp öl och mat till serveringen då det inte finns bilväg? På tillbakavägen kom svaret

Öltransport med åsna / Beer transport by donkeyTillbaks i byn äts en jättegod hamburgare på en liten restaurang med bara 2 bord, faktiskt den godaste vi någonsin ätit! De stora hamburgerkedjorna borde fråga efter receptet. Tillbakaresan sker med en ännu  sämre ”collectivo”,  som knappt hänger ihop.

Väntan på collectivo / Waiting for the collectivo

     
                                                                                                                                                                      
På nyårsafton ordnar marinan buffé och öronbedövande underhållning. Tolvslaget firas med ett gigantiskt fyrverkeri. Den öronbedövande musiken fortsätter hela natten ända till nyårsdagens förmiddag.

Nyårsafton firas med engelsmän och amerikaner från grannbåtarna
/ New Years Eve is celebrated with English and American
friends from the neighbouring yachts 
En god start på det nya året / 2014 has a good start


Monday 6 January, 2014          Santa Marta, Colombia
Trip: 0 nm                                Total: 1050 nm    

Gale warning for several days and it will continue. Although this is the most windy corner of the Caribbean, but that much and that long! Besides katabatic winds rushes down from the high mountains with storm force in the evenings and pulls the mooring lines. Xavita heels almost throwing us out of the sofa although moored in the marina. The bimini gets loose, so we take it down every evening.

In Colombia it is easy to become a millionaire. Half a million pesos is a normal withdrawal from the ATM. It is easy to take a wrong bank note, you have to count the zeros carefully. In every corner vendors are selling from their tables. They are not as pushy as in The Lesser Antilles. Although Colombia is catholic, the churches are not as much adorned as in southern Europe. Both inside and outside are mostly white and they give a cool and frugal impression.                                                                                                                                                                                                                                                                                       We decide to make a trip to the mountains. A cab to the bus station as a starter. Then a “collectivo” taxi in bad shape that goes when full. We share it with a young French female student who travels alone in Central- and South America. Braveness or stupidity? One hour drive up in the mountains on bad (sometimes extremely bad) winding roads. The taxi jumps and shakes over holes and groans up the  steep hills. We arrive in Minca, a small village at a crossroad and a river surrounded by more than 1000 meter high mountains. A bit cooler than by the sea. The tourists come up here to see the nature and the water falls. Every house in the village has a shop, café or restaurant. Entrepreneurship is everywhere.

The last part up to the water falls is not accessible by car. The young local men have found a way to make money and transport the tourists on their motorbikes. Exciting to sit behind the driver for a quarter of an hour on miserable roads mainly consisting of two concrete paved wheel tracks. All the rest is taken by the rain. The very last part is even not accessible by bike, so we have to walk. The reward is a refreshing shower in a waterfall tucked into the greenery.

Wondering how they get the beer and food up here without any road? We get the answer on our way back:  Donkeys!  

Back in the village an excellent hamburger is eaten in a small restaurant with only 2 tables, the most tasty hamburger we have ever had! The great hamburger chains should ask for the recipe. The travel back is made in a collectivoe that is more like a wreck.


The marina arranges a buffet and deafening music in the new years eve. The entry of the new year is celebrated with gigantic fireworks.  The deafening music continues the whole night until morning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 kommentar:

  1. Gott Nytt År och lycka till på färden! Kram Tina

    SvaraRadera