Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

torsdag 29 mars 2012

St. Barths


Onsdag 28 mars 2012                    St. Martin
Trip: 20 nm         Totalt: 7305 nm

St Barth 
       Eller Saint Barthelemy som den egentligen heter. Ön var en svensk koloni 1784-1878. Hur kommer sig detta? Jo, fransmännen ville ha tullfrihet för sina varor som togs till Göteborg och i utbyte fick Sverige Saint Barth. Ön var enbart befolkad av en grupp bönder från västra Frankrike som jobbade hårt för att odla marken. Svenskarna grundlade staden Gustavia, uppkallad efter Gustav III och anlade forten Oscar, Gustav och Karl på höjderna runt om för att försvara staden. Ön gjordes också till ett frihandelsområde och blomstrade som ett neutralt område när fransmän och engelsmän stred mot varandra. Efter närmare hundra år ansåg den svenske ståthållaren att ön kostade svenska staten mer än den inbringade och den såldes tillbaka till Frankrike för 80.000 francs. Om inte, kunde ön ha varit ett svenskt sommarparadis med inrikesflyg från Sverige. Gatunamnen är fortfarande svenska, men med ett tillagt franskt namn.

Gustavia

Franska och svenska gatunamn
French andSwedish street names

Systembolaget
 The  sign of the Swedish special liquor shop
 Svenska konsulatet
The Swedish consulate

        Gustavia är mycket prydlig och välskött, faktiskt den prydligaste vi sett hittills i Karibien. Man tror sig vara i en sydfransk stad och inte i Västindien. Man gör allt för att locka till sig de välbeställda. Dyra klädesaffärer och juvelerare kantar gatorna och jättelika yachter ligger i den lilla hamnen. För att kunna klämma in de största yachterna i hamnen ingår dykarhjälp vid ankring och förtöjning för att inte
ankarna ska trassla in sig i varandra. Idag har ön blivit ett tillhåll för de rika med sina leksaker.

De rikas leksaker / The rich mans toys 

       Under tiden vi var där pågick kappseglingar under 3 dagar. 47 jättelika segelbåtar, bl. a. ett antal J-klass yachter med 30-tal vitklädda besättningsmän deltog i tävlingarna runt ön. Vi flyttade oss till Anse du Colombier, en bukt på St Barths nordsida, för att kunna se bättre. En stor amerikansk megayacht störde dock utsikten för oss, så vi seglade i frisk halvvind de få sjömilen i hög Atlantsjö till den lilla ön Ile Fourche halvvägs till St. Martin. Där satt vi på första parkett och såg de täta fighterna mellan båtmonstren.


Kapppsegling / Racing


Kappseglingsduell / Race duell      Ile Fourche är en underbar obebodd ö med klart vatten. Ett naturreservat där enbart bojförtöjning är tillåten för att skydda bottnarna. En del koraller och fisk finns att beskåda, men inget som vi hetsar upp oss för. Vi är alltför bortskämda efter våra dykningar i Röda Havet.


Ile Fourche 
Jollelandstigning / Dhingy landing


"Turkhuvud" på engelska men "engelskhuvud" på franska
Turk's head or Tète á l'anglais in French 
  
    Kompisarna Ritva och Bengt på Miss Blue låg också i bukten. De är förutom långseglare även skattletare, sysslar med geocaching, vilket innebär att man letar med hjälp av GPS efter utplacerade skatter. Vi följde med på en spännande skattjakt som ledde oss till en bergsskreva på öns topp. Där vändes på alla stenar i skattjakten. Till allas förvåning var det Johan som fann skatten. Så nu blir vi kanske också geocashare.


Skattletare / Treasure hunters


Skattgömman / Hide- away of the treasure


 Glad skatthittare
Happy treasure finder

     En 3-timmars seglats i slör och läns med lätta vindar för oss till den fransk/holländska ön Saint Martin / Sint Maarten.
       

Wednesday 28 Mar 2012                    St. Martin
Trip: 20 nm         Total: 7305 nm
      Or Saint Barthelemy as the correct name is. The island was a Swedish colony 1784-1878. How come? Well, the French wanted exemption from custom duties when importing French goods to Gothenburg in Sweden and as compensation Sweden got St. Barth. The island was only populated by a group of farmers from western France working hard to cultivate the land. The Swedes founded the town Gustavia, named after the Swedish king Gustav III  and built the forts Oscar, Gustav and Karl on the surrounding hills to defend the settlement. The island became also a “porto franco” and prosperred as a neutral area when the French and the English were fighting. After almost one hundred years the Swedish governor deemed that the island was not profitable While we were there for the Swedish government and it was sold back to France for 80,000 francs. If not, the island could have been a nice summer resort with Swedish domestic flights. Street names are still Swedish with an additional French name.
           Gustavia is very tidy and well managed, in fact the nicest town in the Caribbean so far. It is like being in a town in southern France and not in the West Indies. They do everything to attract the well-off. Along the streets are expensive dress shops and jewelers and huge yachts are berthed in the little harbor. To be able to squeeze in as many yachts as possible the harbor authorities offer the help of divers when anchoring and leaving so the anchors will not get tangled. Today the island is a place for the rich and their toys.
         Great races took place during 3 days while we were there. 47 giant sailing yachts, among others J-class with some 30 white dressed crew participated in the races around the island. We moved to Anse du Colombier, a bay on the north side of St. Barths, to be able to see more. A  huge American megayacht blocked the view, so we sailed in a strong breeze on the beam some few miles in high Atlantic waves to the little island Ile Fourche halfway to St. Martin. There we were like sitting on the first row to overlook the tight fights between the sailing elephants.
         Ile Fourche is a wonderful uninhabited island with clear water. A nature reserve where only mooring at buoys is allowed to protect the sea bed. Some corals and fishes are to be seen, but nothing to lift our eyebrows. We are too spoiled after our scuba dives in the Red Sea.
        Our friends Ritva and Bengt on Miss Blue were also in the bay. Besides blue water cruisers they are also treasure  hunters, doing geocashing, which is searching for hidden objects with the help of a GPS. We participated in a thrilling treasure hunt leading us to a gap in the mountain on the top of the island, where all stones were turned in the search of the treasure. To everybody’s surprise Johan was the one finding the treasure. Maybe we will also become geocashers.
         A 3 hour sail in broad reach and light winds bring us to the French/Dutch island Saint Martin / Sint Maarten.

1 kommentar:

  1. Är det inte Saint Martin som har den häftiga flygplatsen med landningsbanan precis vid stranden? Den får ni ta något sjysst kort på.

    Ha de gott
    Robert

    SvaraRadera