Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

tisdag 20 mars 2012

Barbuda

Tisdag 20 mars 2012                    Gustavia, St. Barths
Trip: 115 nm         Totalt: 7285 nm
Nummerplåt / License plate         

          Birgittas födelsedag firades till ankars i Falmouth Harbour på Antigua. Eftersom det var svårt att få fatt i fräscha blommor, gjorde Johan lite pappersklippning, lekskoletakterna satt kvar, och vips fanns en blomma till uppvaktningen. På kvällen besöktes Shirley Heights som varit ett fort som bevakade inloppet till English Harbour. Där bjöds på fantastisk utsikt, grillmat och härlig gungig reggaemusik. Massor av folk, både turister och lokalbefolkning.

                                                    Födelsedagstårta / Birthdaycake                                      På Shirley Heights med English Harbour i bakgrunden
                                   At Shirley Heights with English Harbour in the background

          Antiguas ostkust rekommenderad av flera fick stå över p.g.a. envisa ostvindar. Istället fick vi en kort men härlig seglats runt sydudden och upp till Jolly Harbor på västsidan. Kusten kantas av sköna vikar och småskaliga hotell. Väl framme fälldes ankaret i bukten bredvid Miss Blue med Ritva och Bengt. Ett kärt återseende.


         Jolly Harbour är en väskött resort med kanaler mellan husen, som alla har en egen båtplats vid tomten. En del har t.o.m. egen båtlift som lyfter upp båten ur vattnet så botten inte blir beväxt. En miljövänlig lösning, men dyr. Äntligen hittade vi en mataffär med ett stort utbud av färska varor. Glädjen blev stor när vi hittade 4 sorters Wasa knäckebröd på hyllorna.

                                          En del lyfter upp båten / Some lift upp their yacht

           Det blev återigen en stampig och blöt seglats 40 nm rakt norrut i frisk bidevind med revade segel till Barbuda.

 
                                                     Dikt bidevind  / Hard on the wind

        Man förstår varför ön sällan får besök, då den ligger utanför allfartsvägarna och delvis mot vinden. Hela ön är en 25 km lång sandrevel, också den upptäckt av Columbus. Han har upptäckt det mesta i Karibien eftersom öarna ofta ligger inom synhåll från varandra.  Ingen hamn, inga marinor, men milslånga kritvita sandstränder. Några små exklusiva lyxhotell för kändisar, som vill gömma sig. Prinsessan Diana bodde här ett tag. Det enda samhället, Codrington, med 1500 innevånare ligger inne i en grund lagun utan förbindelse med havet. Knepigt namn. Familjen Codrington hyrde hela ön i slutet av 1600-talet och försökte odla upp marken. Det lyckades inte utan istället ägnade de sig åt slavhandel och försåg en stor del av Karibien med billig arbetskraft.

                                 Milsvid vit sandstrand / Several miles of white sand beach

         Idag är Barbuda lugn och fridfull. Endast de som är födda på ön får äga mark och hus. Inga fler turistanläggningar tillåts. Ankaret fälls utanför den öde sandstranden. Några enstaka båtar ligger längre bort. Dyningen gungar Xavita och oss till ro under en stjärnbeströdd himmel.

                                                        Livet flyter lugnt och stilla i Barbuda
                                                              Barbuda is very relaxed

           Här finns en av världens största, den allra största enligt turistbroschyren, fregattfågelskolonier.  Vi har tur och kommer i slutet av häckningssäsongen och kan göra en guidad tur in i naturreservatet och bese fåglarna på nära håll. De är orädda och speciellt ungarna tittar nyfiket på oss. En del hannar, som inte har hittat någon hona, blåser upp sin väldiga röda påse under hakan och försöker imponera, men ack det är för sent, alla honor är redan upptagna.

                                           Vår kunniga guide / Our knowledgeable guide
                                       Mangrove med fågelbon / Mangrove with bird nests                                                           Fregattfåglar / Frigatebirds

                              Hannar i parningsdräkt  försöker imponera på honan i förgrunden
                            Males in mating dress trying to impress the female in the foreground


                                                                         Unge / Chick                                          Utklarering hos tullen /Clearing out at customs


                                         Vår enkla lunchrestaurang / Our lunch restaurant
Motorn börjar krångla. Vill bara gå en halvtimme i taget. Dieselbuggen är framme igen. Det är en mikroorganism som lever i gränsskiktet mellan dieseln och det lilla vatten som alltid finns i tanken. Den bildar en slemmig gröt som sätter igen filter och ledningar. Så det blev byte av 3 bränslefilter, tanktömning och tankrengöring. Ett grisigt jobb!

                                            Ett nytt dieselfilter mellan två igensatta filter
                                            A new fuel filter between two clogged filters

     Igår anlände vi till nästa ö, svenskön St. Barths. Mer om detta i nästa brev.


Tuesday 20 Mar 2012                  Gustavia, St. Barths                      
Trip: 115 nm         Total: 7285 nm
          Birgittas birthday was celebrated at anchor in Falmouth Harbour in Antigua. As it was difficult to find fresh flowers, Johan made some cutting in paper, as he remembered from kindergarten, and wow, there was a flower for the congratulation . In the evening we made a visit to Shirley Heights, an old fort protecting the entrance to English Harbour. There was a wonderful view, BBQ and lovely swinging reggae music. Lot of people, both tourists and locals.
         Eastern side of Antigua, recommended by many, had to be skipped due to xxx easterlies. Instead we had a short but lovely sail round the southern point and up to Jolly Harbour  on the west side. The coast is dotted with nice bays and small scale hotels. Arriving there the anchor was laid in the bay next to Miss Blue with Ritva and Bengt onboard.
         Jolly Harbour is a resort in good order with canals between the houses. All has their own berth at the plot. Some even has a boat lift of their own that lifts the yacht out of the water so the bottom will not get fouled. An environmentaly good solution, but expensiv. At last we found a well stocked supermarket. We were more than happy to find 4 different types of knäckebröd on the shelves.
           Once more we had a bumpy and wet sail 40 nm due north in a fresh close reach with reefed sails to Barbuda.
           It is easy to understand why the island has few visitors as it lies outside the normal routes and to windward. The whole island is a 25 km long sand bank, also discovered by Columbus. He has discovered most of the Caribbean, as the islands mostly are within eyesight of each other. No harbour, no marina, but mile after mile with white sand beaches. Some small exclusive luxury hotels for VIPs who need a hideaway. Princes Diana stayed here for some time. The only community, Codrington, with 1500 inhabitants is situated at a shallow lagoon without access to the sea. It has got it´s name from the Codrington family, who leased the whole island in the end of 17th century to cultivate the land. That did not succeed. Instead they traded slaves and supplied great parts of the Caribbean with cheap workforce. 
          Today Barbuda is quiet and peaceful.  Only those born on the island may own land and houses. No more tourist developments are allowed. The anchor is laid outside the empty beach. Some few yachts are at anchor farther away. The swell rocks Xavita and us gently to rest under the starlit sky.
         Here is one of the world’s greatest, according to the tourist brochures the greatest, colony of the magnificent frigatebird. We are lucky to be here during the end of the nesting season and can make a guided tour into the bird sanctuary and have a close look at the birds. They are unafraid and especially the chicks look curiously at us. Some males who have not found a female blow up their huge red pouch under the throat and try to impress, but it is too late, all females are already engaged.
      The engine starts to give us problems. Runs only half an hour at a time.  The diesel bug is here again. It is a micro organism living in the borderland between the diesel and the small amount of water which is always present in the tank. It forms a slimy substance that clogs filters and pipelines. So we had to replace 3 fuel filters, empty and clean the tank. A smeary job! 

      Yesterday we arrived at the next island, the former Swedish island St. Barths. More about that in next letter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar