Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

tisdag 6 september 2011

Marocko / Morocco


Tisdag 6 sep 2011                          Tanger
Trip: 38 nm                                      Totalt: 2790 nm
       Enligt pilotboken ska man lämna Gibraltar 2 timmar efter högvatten för att gå västerut. Men något var galet, tryckfel eller tiden (UTC eller lokal tid), för vi hade motström i 4 timmar. Fart över grund var nere i 2 knop. Vädret var dock idealiskt med klar himmel, god sikt och en lätt motvind. Inte så mycket fartygstrafik genom sundet. Vattentemperaturen sjönk till 22 grader.

Tidvattenberaekning / Tidal calculation
        Passerade Tarifa, Europas sydligaste udde, och korsade farlederna vinkelrätt (enligt regelboken) i medström och delfinsällskap. Plötsligt var det 6 fartyg omkring oss, men AIS-en visade att ingen var på kollisionskurs. Styrde in mot Tanger som angjordes i mörker kl. 21.30. Enligt pilotboken fanns det en marina längst in i hamnen. Den var överbelagd av lokala båtar och vi hänvisades än hit och än dit. Efter 1 timmes cirklande la vi oss vid räddningsbåtens brygga. Sedan vidtog promenad till polisen med passen. Efter en stund kom en ”fixare” och hjälpte oss komma till det rätta poliskontoret. Senare stod tullarna på bryggan och frågade om passen som vi nyss lämnat hos polisen. Allt gick dock smidigt och vi fick lov att gå iland.
   Nästa morgon var det fortfarande mörkt när vi steg upp. Snart upptäckte vi att vi skulle vrida tillbaka klockorna 2 timmar. För en gång skull var vi morgonpigga när vi gick upp i Medinan, gamla stan. 

Tangers fiskehamn / Fishing hqrbor in Tanger

Fiskare / Fisherman

  Medinan är fantastisk, flera hundra år gamla hus som står tätt med vackra trädörrar. Plötsligt gick en engelsktalande man vid sidan av oss och ville visa Medinan. Han var ingen guide, sa han, utan ville praktisera sin engelska. Vi var avvisande men han visade oss runt i de tysta smala gränderna där folket började vakna till liv och affärerna öppna.  Efter en timmes rundvandring och guidning ville han, som vi hade befarat, ha betalt. Det var OK, för vi hade fått mycket intressant info. 

Guidning i Medinan /  Guide tour in the MedinaBerberkvinna / Berber woman
Vi fortsatte själva till souqen, marknaden, där vi köpte fisk och grönsaker. Berberkvinnor med sina karakteristiska hattar satt i gångarna och sålde sina odlade grönsaker. De var skygga fotoobjekt och gömde ansiktet när de såg kameran. Kött avstod vi ifrån när vi såg hur de klöv oxhuvuden med yxa och de ”färska” kycklingarna kacklade i burarna. Färska nyskalade fikon smakade dock ljuvligt.    

Groensaksmarknad / Vegetable  market

Koettmarknad / Meat market

Fiskmarknad / Fish market
Fikonsaeljare / Figs salesman

Tuesday 6 Sep 2011                  Tanger
Trip: 38 nm                                 Total: 2790 nm
       According to the pilot book you should leave Gibraltar 2 hours after high water when westbound. But something was wrong, misprint or the time (UTC or local), because we had contrary current during 4 hours. Speed over ground was down to 2  knots. Although the weather was ideal, clear sky, good visibility and a light wind in the face. Not so many ships in the Strait. Water temperature had fallen to 22 degrees centigrade.   
    Passed Tarifa the southernmost point of Europe and crossed the traffic lanes perpendicularly (according to the rules) in following current and accompanying dolphins. Suddenly there were 6 ships around us, but the AIS showed that none was on collision course. Steered towards Tanger and entered the harbor at 9.30 pm. The pilot book showed a marina at the bottom of the harbor. It was overcrowded with loval boats and we were directed here and there. After 1 hour circling we moored at the pontoon of the rescue ship. Followed by a walk to the police station to show the passports. After some time a “fixer” showed up and helped us to the right police station. Later the custom officers arrived and asked for the passports which we had just left with the police. However, all went smoothly and we were allowed to go ashore.
     Next morning was still dark when we got up. Soon we discovered we should change our clocks 2 hours backwards. For once we were early birds when walking to the Medina, old town.
     The Medina is fantastic, several hundred years old houses tight together and with nice wooden doors. Suddenly an English speaking man walked with us and wanted to show the Medina. He said he was no guide, but wanted practice his English. We were negative, but he showed us around in the quiet and narrow alleys where people started their day and shops to open. After 1 hour guide tour he wanted, as we had suspected, some tip. That’s  OK, we had got lot of interesting info.
     We continued by ourselves to the souq, market place, where we bought fish and vegetables. Berber women with characteristic hats sitting in the passages selling their vegetables. They were shy for the camera and hided their faces. We abstained from buying meat when seeing cattle heads being parted with axes and the “fresh” chicken were cackling in the cages. However, fresh newly peeled figs tasted deliciously.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar