Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

söndag 17 juli 2011

Mallorca

Lördag 16 juli                             San Antonio, Ibiza
Totalt: 2300 nm
I skrivande stund fyller en lätt bris seglen i en maklig slör mot Ibiza. Mallorcas höga berg försvinner i soldiset akteröver. Solen skiner från en klarblå himmel, havet är turkosblått. I fjärran syns forskningsfartyget Argo som utför bottenstudier. Annars syns några segel långt borta vid horisonten. Vi är nästan ensamma på havet. I luften passerar flygplanen på väg till Palma med förhoppningsfulla turister som under en kort semester ska njuta av sol och värme. Vi själva har evig semester och njuter i fulla drag av det fria livet, endast styrda av väder och vind.
På väg från Menorca till Mallorca hade vi äntligen rätt seglingsvind! Den gav oss en härlig halvvindsseglats de 35 nautiska milen över till Puerto Pollensa. Vi är fortfarande förvånade över de få båtarna på havet, hade förväntat oss trängsel på de fria vidderna. Puerto Pollensa ligger i en djup bukt på Mallorcas nordostsida och består mest av en playa, hotell och en massa turister. Själva staden Pollensa anlades, som många andra städer på Mallorca, en halvmil in i landet för att undvika det myckna sjöröveriet. Den närbelägna staden Alcudia, som besöktes med buss, grundlades av romarna och består av smala gränder och är omgärdad av en stadsmur med vakttorn. Påminner faktiskt om Visby.

Puerto Pollensa

Någon bor flottare än andra
Somebody has a smarter house

Stadsmuren i Alcudia
The wall around Alcudia
Tveksamma om vi ska gå utmed Mallorcas sydkust med många ankarvikar eller följa den oskyddade bergiga nordkusten. Vinden avgör till nordkustens fördel, vilket är tur då den bjuder på spektakulära scenerier. Otroliga bergsformationer, grottor och håligheter, flera hundra meter höga klippstup rakt ner i havet. Lunchankrar i den lilla viken Cala de la Calobra, inklämd mellan höga berg och med en sandstrand längst in. Innanför stranden ligger en liten sjö, återstoden av en uttorkad flodfåra, och i bakgrunden når bergen upp över 1000 m, och idag faktiskt molnkrönta. Den lilla stranden är full av turister, som körs hit med turbåtar i skytteltrafik.

Mallorcas nordostudde med grottor
The northeast point of Mallorca with caves

Cala Calobra. Obs allt folket på den lilla stranden
Cala Calobra. Note all people on the small playa

Genom ett smalt och grunt sund
Passing a narrow and shallow sound
Natthamn i närbelägna Puerto Soller, den enda hamnen på hela nordkusten. Eftersom Palma har skyhöga hamnavgifter och oftast är full, tar vi den gamla spårvagnen till Soller och därifrån den viktorianska järnvägen till Palma. En fantastisk resa på en timme genom terrasserade dalar, höga berg och långa tunnlar. 

Puerto Soller, enda hamnen på Mallorcas nordkust
Puerto Soller, the only harbor on Malorca´s north coast

Gammal spårvagn mellan Puerto Soller och Soller
Vintage tram between Puerto Soller and Soller
Tåget till Palma
The Victorian train to Palma

Vacker natur på Mallorca
Beautiful sceneries inland Mallorca
Mot nya upplevelser
Towards new experiences
Palma möter med hektisk trafik. Vi springer som yra höns över gatorna. Beser det allra nödvändigaste såsom katedralen, gamla stan och yachthamnen innan sista bussen tar oss tillbaka via Valdemosa och hårresande krokiga bergsvägar.

Katedralen i Palma
The cathedral in Palma

Vacker innergård
A nice courtyard

Någon suktar efter pärlor
Some do windowshopping
Seglatsen till Mallorcas nordvästudde bjuder på stiltje och besvärlig dyning. Drakön skrämmer oss inte, men natthamnen Cala de Santa Ponsa skrämmer oss med alla spöklika strandhotell runt om.


Saturday 16July                              San Antonio, Ibiza
Total: 2300  nm
Sitting here writing this letter while a gentle wind fills the sails in a nice reach towards Ibiza.  Mallorca’s high mountains disappears astearn in the mist. The sun shines from a blue sky, the sea has the color of azure. The scientific ship Argo is visible at a distance performing underwater surveys. Besides there are some sails far away at the horizon. We are almost alone on the sea. Aircrafts passes underway to Palma with tourists full of expectations, who during a short holiday will enjoy sun and nice weather. Ourselves we have eternal holiday and fully enjoy the free life, only governed by weather and wind.
On our way from Menorca to Mallorca we finally had the good wind for sailing. It was a nice wind on the beam 35 nautical miles to Puerto Pollensa. We are still astonished about the small number of yachts on the sea, we had expected crowds. Puerto Pollensa is situated in a deep bay on the northeast side of Mallorca and shows a playa, hotels and a lot of tourists.  The town Pollensa is situated, as many other towns on Mallorca, some miles inland to avoid the many pirates. We made a tour by bus to the neighboring town Alcudia founded by the Romans and has narrow alleys and is surrounded by a high wall with watch towers.  
Doubtful if to follow Mallorca’s south coast with many anchor bays or follow the unprotected mountainous north coast. The wind decides in favor of the north coast. What a luck, as it has spectacular sceneries. Unbelievable rocks, caves and hollows, many hundred meter high cliffs falling straight down into the sea. Anchoring for lunch in the little creek Cala de la Calobra, squeezed between high mountains and with a beach at the head. Inside the beach lies a small lake, the remains of a dried out river and thousand meters high mountains in the background with summits clad in clouds. The small beach is crowded with tourists brought here by tour boats coming and going.
Night heaven in close by Puerto Soller, the only harbor on the north coast. As Palma has rocket high harbor dues and often is crowded, we take the vintage tram to Soller and from there the Victorian style railway to Palma. A fantastic one hour trip via terraced valleys, high mountains and long tunnels. Palma meets us with intense traffic. We run like frightened chickens over the streets. Looking at all the musts as the cathedral, old town and the yacht harbor before the last bus takes us back via Valdemosa and hair raising curvy mountain roads.
The sail to Mallorca’s northwest point is done in calm but with an unpleasant swell. The dragon Island does not frighten us, but so does the night heaven Cala de Santa Ponsa with all ghost like hotels around the bay. 

1 kommentar: