Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

onsdag 4 juni 2014

Florida

Onsdag 4 juni 2014                  St George's, Bermuda
Tripp: 1100 nm                        Totalt: 13470 nm

Utklareringen från Kuba går snabbt och smärtfritt. Vid kajen ligger också en motorbåt med hög flybridge för högsjöfiske och med en pytteliten svensk flagga. Det visar sig vara Bingo, alla kallar honom så, från Sverige som bosatt sig på Kuba och utövar sitt stora intresse, fiske.

Morgonpigg träning i marinan / Early training in the marina

Golfströmmen ger oss en bra skjuts så vi angör kusten utanför Key West tidigare än beräknat. Den sista delen blir en jobbig kryss i motsjö. Bara 150 km skiljer dessa två helt olika världar åt. Kuba med låg standard och brist på det mesta och Florida med jättelikt överflöd av allt. Ett utmärkt exempel på planekonomins och marknadsekonomins ytterligheter. Eftersom den långa rännan in till Key West är väl utmärkt med enslinjer och lysbojar går vi in i mörkret och ankrar bland övriga båtar strax utanför Historic Seaport.
På morgonen ligger vi i motsatt riktning jämfört med när vi ankrade. De kraftiga tidvattenströmmarna vänder Xavita fyra gånger varje dygn. Många segelbåtar ligger ankrade längre ut på redden, många verkar obebodda. Jollen tar oss in till marinan för vidare taxifärd till tullen på flygplatsen. Dörren är låst och vi får ringa ett telefonnummer för att en beväpnad tjänsteman ska komma ut och göra inklareringen. För att undvika problem säger vi att vi kommit direkt från Mexico eftersom Kuba är under embargo och andra seglare har fått problem vid ankomsten till USA. Inga fler frågor och vi får våra stämplar.

Jollebryggan i Historic Seaport, Key West
Dinghy dock in Historic Seaport, Key West

Coast Guard basen bredvid flaggas upp och inviger ett nytillskott i fartygsflottan. De har verkligen stora fartyg som alla är beväpnade med kanoner och en del med helikoptrar. Även RIB-båten som kör runt på kvällarna och haffar jollar utan lanternor är försedd med kulspruta i fören. Har man skaffat sig fiender i stora världen, är det nog bra att skydda sig mot ev. terroristattacker. Ett vackert trumpetsolo når ut till oss från basen vid solnedgången.
Key West har många gamla vackra tvåvånings trähus. Vi njuter av att se att allt är välskött. En skön kontrast mot Kuba. Medan vi väntar på rätta vindar passar vi på att proviantera i det rikliga utbudet, äta maffiga hamburgare och tvätta all smutstvätt. Då och då passerar en rundtursbåt vår ankarplats full med turister och musiken på högsta volym. Har man mycket pengar chartrar man en motorkryssare med orkester ombord och kör runt några timmar med sina vänner och njuter av paraplydrinkar.

Vackra trähus i Key West
Beautiful wooden houses in Key West
Hemingways favoritbar / Hemingway’s favorite hang outRundtursbåt med turister och musik på högsta volym
Round tours with tourists and very loud music

Till slut avtar den envisa ostliga vinden och vi går för motor hela vägen till Miami utanför alla Keys i stökig motsjö och ljungande blixtar på natthimlen. Även till Miami anländer vi för tidigt med strömmens hjälp. Avvaktar några kryssningsfartyg på ingående och smyger in i det första gryningsljuset. Höghus växer upp som svampar ur jorden på bägge sidor om infarten. Plötsligt har vi en RIB-båt med blåljus vid vår sida. Coast Guard viftar att vi får inte passera där kryssningsfartygen ligger förtöjda, utan får gå tillbaka och gå genom containerhamnen. Vi kan ju vara terrorister som vill kapa ett kryssningsfartyg.

Anlöper Miami i gryningen / Entering Miami in the daybreak

Våra seglarvänner Bosse och Helene från Göteborg har seglat hit med sin “seaQwest” några år tidigare och blivit bofasta i Miami. På AIS-en ser vi att de ligger ankrade söder om staden och vi smyger dit och överraskar dem på morgonen. Det blir ett hjärtligt återseende efter flera år. Gemensamt går vi norröver i det grunda och smala Intra Coastal Waterway (ICW) rakt genom Miami och broar som öppnas, upp till deras bostad på en av öarna i Miami och ankrar utanför deras terass.

 seaQwest och Xavita förtöjda bredvid varandra
seaQwest and Xavita moored alongside
 Genom Miami / Through Miami

seaQwest väntar på broöppning
seaQwest waiting for bridge to open

Bosse och Helenes hus
Bosse and Helenes house 

Nu följer en veckas trevlig samvaro, med grillkungen Bosses goda måltider och restaurangbesök. Helene kör oss runt på dagarna för proviantering och shopping på outlets. Vi ser över Xavita inför kommande Atlantseglats och njuter av deras gästfrihet.

Grillkungen Bosse / Bosse the king of barbeque

Helene, Birgitta och Bosse på terassen
Helene, Birgitta and Bosse on the terrace

Häftiga bilar i Miami Beach / Nice cars in Miami Beach

Båtförvaring American style Boat storage the American way

När de flesta väderprognoser är eniga om lämplig avgång mot Bermuda, går vi ICW norrut mellan vackra villor med strandtomt mot kanalen och fantastiska höghus. ICW är en skyddad vattenväg som går strax innanför kustens sandbankar från Miami ända upp till Chesapeake Bay utanför Washington. Vi följer den under 4 timmar till Fort Lauderdale där vi går ut på havet och styr mot Bermuda.

Intra Coastal Waterway mot Fort Lauderdale
Intra Coastal Waterway towards Fort Lauderdale
De skygga sjökorna (manatee) lär finnas här
The very shy manatees are supposed to be around

Blandat med villor och skyskrapor
A mix of private houses and high rise buildings

Så skulle man ha't / A nice way of living


Wednesday 4 June, 2014 St George's, Bermuda
Trip: 1100 nm Total: 13470 nm

The outclearance from Cuba is a quick business. At the quay is also a motorboat with an elevated flybridge for high sea fishing and equiped with a small Swedish flag. It shows up to be Bingo, his local knickname, from Sweden living in Cuba and mostly fishing, his great interest.

The Gulf Stream gives us such a push that we arrive earlier than calculated at the coast outside Key West. The latter part is a tiresome close reach against the waves. Only 150 kilometers separate these two totally different countries. Cuba with low standard and shortage of most supplies and Florida with giant surplus of everything. An extraordinary example of the extremes of plan economy and market economy. As the long channel to Key West is well lit with leading lines and buoys we enter in the dark and anchor among other yachts outside Historic Seaport.

The following morning we lie in the opposite direction as when we anchored. Strong tidal currents turn around Xavita four times every day. Many yachts lie at anchor far out in the bay, many of them seem to be unmanned. Our dinghy takes us to the marina and a further taxi ride to the customs at the airport. The door is locked and we have to call a special telephone number to have an armed officer to come and open the door and do the clearance. To avoid problems we say we have arrived directly from Mexico, as Cuba is under embargo and other sailors have had problems at arrival in the US. No more questions and we get the stamps.

The Coast Guard base next to our anchorage is decorated with flags as a new ship is inagurated. They have really big ships all armed with cannons and some with helicopters. Also the RIBs chasing dinghies without lights in the evenings have machine guns in the bow. If you have made enemies out in the big world, you better protect yourself against terrorist attacs. A beautiful trumpet solo is heard from the base at sunset.

Key West has many old beatiful double floor wooden houses. We enjoy seeing all in good shape.
A nice contrast to Cuba. While waiting for fair winds we are provisioning in the well sorted supermarkets, eating tasty hamburgers and making the laundry. Every now and then a tour boat passes our anchorage overloaded with tourists and with loud music. If you have lot of money you charter a motor cruiser with a band onboard and go around for some hours with your friends while sipping drinks.

Finally the continuous easterly wind decreases and we motor the whole way to Miami outside all keys with a tiresome sea on the nose and lightning in the night sky. Also to Miami we arrive too early due to the current. Waiting for some cruise ships to pass before entering in the first morning light. High rise buildings pop up as mushrooms on both sides of the channel. Suddenly there is a RIB with flashing blue light at our side. Coast Guard stops us from passing the quay where the cruise ships are moored. We have to turn around and go back and pass through the container harbour. We could be terrorists underway to hijack a cruise ship.

Some years earlier our sailing friends Bosse and Helene from Gothenburg have arrived here with their yacht “seaQwest” and settled down in Miami. The AIS shows that they are at anchor south of Miami and we sneak up and give them an early surprise in the morning. We have a warm reunion after several years. Together we go northwards in the shallow and narrow Intra Coastal Waterway (ICW) straight through Miami. Bridges are opened underway to their house on one of the islands in Miami and we let the anchor go in front of their terrace.

A week follows with nice time together, with tasty dinners made by the barbeque king Bosse and visit to a cosy restaurant. Helene takes us around for provisioning and to outlets. We prepare Xavita for the coming Atlantic crossing and enjoy their hospitality.

When most of the weather forecasts agree of a suitable departure date for Bermuda, we go along ICW northwards between beautiful one family houses at the seafront and fantastic high rise buildings. ICW is a protected waterway just inside the sandbanks along the coast from Miami all the way up to Chesapeake Bay at Washington DC. We follow it during 4 hours to Fort Lauderdale where we go out into the ocean and take a course to Bermuda.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar