Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

onsdag 7 maj 2014

Mexico

Måndag 5 maj 2014 Havanna, Kuba
Tripp: 300 nm Totalt: 12110 nm

På väg norrut utmed Yucatanhalvön får vi medström, vilket är tacksamt i de svaga motvindarna. Medströmmen gör att vår ankomst till nästa mål, Isla Mujeres i Mexico skulle bli flera timmar tidigare, alltså mitt i natten. För att undvika angöring i mörker vid en okänd kust stannar vi halvvägs vid Isla Cozumel över natten. Vi får hela 3 knops medström mellan Cozumel och fastlandet och får dra i bromsen när vi ankrar utanför hamnkontoret vid huvudorten San Miguel. Ankarplatsen är ett mindre lämpligt val eftersom vi inte vill klarera in i Mexico på denna plats då det lär vara mycket dyrare och krångligare här än i andra hamnar.
På Långfredagen förtöjer fem jättelika kryssningsfartyg vid piren medan vi smyger vidare norrut.
Det låga mexicanska fastlandet ligger hela tiden inom synhåll på vår babordssida. Närmare Cancun dyker en lång rad höghushotell i fantastiska former upp utmed kusten. Ett Las Vegas vid Mexicos strand?

 Las Vegas vid Mexicos kust? / Las Vegas at the coast of Mexico?

Ankaret släpps i hällregn och åska i bukten på Isla Mujeres, kvinnornas ö. Fullt av folk på stränderna, jet-skis hit och dit, utflyktsbåtar med hög musik. Mexikanarna firar påsken ordentligt på denna turistö.
Vi missar långfredagens påskprocession, men lyssnar på ett härligt bluesband istället tillsammans med ett gäng amerikaner.


Påskfirande på Isla Mujeres
Celebrating Easter holidays on Isla Mujeres
Kapten med amerikanska vänner
The captain with American friends

Gatustånd / Food on the street

Inklareringen blir dyr och tar tre dagar trots att vi anlitar en agent. En riktig ”manjana” agent. Här fyller vi både tankar och matförråd inför Kuba, som ju lär ha brist på allt. Samtidigt tankar en stor lyxyacht med 10 mans besättning och miniubåt på akterdäcket. Deras räkning blir hela 90.000 SEK och de tar prover vid varje tankning för laboratorietest.


90.000 kronor för full tank!
12,000 USD to fill up the tanks!

De starka strömmarna medför ett väldigt klart vatten. På revet där strömmen är svagare tas turisterna ut på snorklingsturer försedda med flytväst. Guiderna slänger ut mat till fiskarna som blir som tokiga och oskygga. Flera barracudor bevakar spektaklet på avstånd.

Fiskarna slåss om maten / The fishes are eagher to get the food
På en av de amerikanska båtarna bor två män från Kössö i Göteborgs skärgård! Hur hänger detta ihop? Jo, den ena är amerikan och forskar på Chalmers och Astra-Zeneca och den andra är brasilianare och doktorerar på Göteborgs Universitet. Tillsammans hyr de ett hus på Kössö och stortrivs därute.

En av svenskamerikanarna har tagit sig vatten över huvet
One of the Swedish-Americans

Vi har nu kommit till Kuba där vi gör en flera dagars bilrundtur. Detta får ni läsa om i nästa resebrev.Monday 5 May, 2014 Havanna, Cuba
Trip: 300 nm Total: 12110 nm

We are going with the current northward along the Yucatan Peninsula, which is especially welcome in the light winds on the bow. The following current would make our arrival to the next stop, Isla Mujeres, several hours too early, that will say in the middle of the night. To avoid arrival at an unknown coast in the dark, we make a night stop halfway at Isla Cozumel. The following current between Cozumel and the mainland is up to 3 knots and we have to pull the brake when dropping the anchor outside harbour masters office at San Miguel. The anchorage is not the best choice as we do not want to clear in here, as it is said to be more expensive and more burocratic here than elsewhere.

On Long Friday five giant cruise ship moor at the pier while we are sneaking further north. The low Mexican mainland is within sight on our port side the whole day. Closer to Cancun a long row of high rise hotels in fantastic shapes pop up along the coast. Las Vegas at the Mexican coast?

The anchor is dropped in rain and thunderstorm in the bay at Isla Mujeres, the island of the women. Crowded beaches, jet-skis here and there, tour boats with loud music. On this island the Mexicans are really celebrating the Easter holidays. We miss the holy procession of Long Friday, but are instead enjoying a good blues band together with American friends.

The inward clearance is expensive and is finalized after three days although an agent is used. A typical “manjana” agent! Here we fill all tanks and do a lot of provisioning before Cuba, which is said to lack everything. Beside us a large luxurious motor yacht with 10 crew and a mini submarine on aft deck fills up her tanks. Their bill ends up at 12,000 USD and besides they are always sampling the fuel for laboratory tests.

Very clear water thanks to the strong current. Tourists dressed in life vests are taken out to snorkel on the reef where the current is not that strong. The guides are feeding the fish that become totally crazy and come very close. Several barracudas are watching the spectacle at a distant.

One of the US yachts has a crew of two men from a small island close to our house in Sweden! How come? One is from the US and is researching at the university of our home town and for the pharmaceutical industry, and the other comes from Brazil and is doing his thesis at the university. Together they rent a house on the small island and are very happy living out there.

We are now in Cuba where we do a several day round trip by car. All about this you can read in our next letter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar