Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

onsdag 14 maj 2014

Kuba

Onsdag 14 maj 2014                         Key West, Florida, USA
Tripp: 110 nm                                   Totalt: 12220 nm
 
Ursäkta för dålig lay-out beroende på dåligt internet!
Det är bara drygt 100 nm till Kubas västudde Cabo San Antonio. Rundar udden och förtöjer vid den enkla betongpiren vid Los Morros. Piren ligger oskyddat för de förhärskande ostliga vindarna, men det finns plats för oss på läsidan. Endast två fiskebåtar ligger här vid den öde landsändan. Vi har gått hit för att klarera in på Kuba. Det blir annorlunda mot de tidigare inklareringar vi gjort. Här sitter man kvar i båten och myndigheterna kommer ombord en efter en. Först hamnkaptenen som samtidigt är Immigration Officer, sedan kommer en läkare som frågar om vi är friska, en representant från Jordbruksdepartementet kollar frukt och grönsaker. Vi har blivit varnade för detta och har bara lite lök och limefrukter. Därpå kommer en man från pest control och frågar om vi har ohyra ombord. Slutligen kommer en tullare med en knarkhund, en cockerspaniel, som sniffar runt i båten. Sammanlagt fem myndigheter som alla fyller i rapporter i flera exemplar för hand, inga kalkerpapper, kopieringsmaskiner eller datorer. Efter två timmar befinns vi vara acceptabla och får våra tillstånd och stämplar. Alla är mycket artiga och vänliga och talar skaplig engelska.
Inklarering i Los Morros / Clearing in at Los Morros


Tullinspektion av vår båt
Customs checking our yacht

Ytterligare två segelbåtar kommer in under eftermiddagen. Vi väljer att ankra innanför en närliggande mangroveö för att få sjölä under natten, alldeles för gungigt vid piren. Nästa morgon måste vi gå in till piren igen för att få en utresestämpel. Fastän man seglar inom Kuba måste man stämpla in och ut vid varje natthamn. Motorgång österut på klart grunt vatten innanför ett rev som sträcker sig bortåt Havanna. Ser inte en enda båt under hela dagen och kusten är helt obebodd. På kvällen ankrar vi i lä av några små öar där det också ligger en ”fiskestation”, ett hus på pålar i vattnet, och en lokal fiskebåt. Undrar om myndigheterna har koll på var vi är?
Motorgång mot Havanna / Motoring towards Havana

Ankring i lä av mangroveöar / Anchoring in lee of mangrove islands
Nästa dag fortsätter vi innanför revet för motor i svaga vindar och möter några små fiskebåtar med massor av folk ombord. Halvvägs till Havanna blir det alltför grunt innanför revet, vi går ut genom en av de få revöppningarna och motorerar mot huvudstaden. Enligt vår inlämnade resplan ska vi övernatta vid en kustbevakningsstation, men vi fortsätter i natten mot Havanna för motor.
Kubansk fiskebåt / Cuban fishing boat
I gryningen dyker höghusen i Havanna upp vid horisonten. Plötsligt är vi omringade av fiskare som paddlat ut på små flottar, bara 1 x 2 meter stora och dinglar med benen i vattnet och metar. Vi blir förskräckta av att se dom så långt ut från kusten. Vad händer om det plötsligt blåser upp?

Havanna vid horisonten / Havana skyline
Marina Hemmingway anropas och vi hälsas välkomna. Inklareringen blir lite jobbig eftersom vi inte gått in till kustbevakningsstationen som angetts på vår färdplan. Vi anvisas en plats i den jättelika men tomma marinan och får elströmsanslutning. Cyklarna tas fram och omgivningen inspekteras. Enstaka båtar, även amerikanska ligger förtöjda här, en del verkar övergivna sedan en lång tid. Hittar logon som de svenska båtarna Flying Penguin och SeaQwest målat på kajen.

Inklarering i Marina Hemmingway, Havanna
Clearing in at Marina Hemmingway, Havana
Här ska utforskas per cykel
We shall check the surroundings by bicycle

Stora pampiga bostadslängor i betong sträcker sig utmed kanalerna i marinan. Men de är obebodda och förfallet har gått långt. Vid stranden ligger ett stort hotell med terrasser och pool, men även detta är igenbommat och förfallet. En ensam soldat sitter i ett vakttorn på taket och avspanar kusten med kikare. Tydligen har man haft stora planer med marinan. De stora tomma byggnaderna och förfallet påminner om situationen i Baltikum vid deras frigörelse.

Givetvis var det Columbus som upptäckte Kuba under sin första resa 1492. Spanjorerna utrotade snabbt de inhemska indianerna eller använde dem som slavar på sina nya plantager. Sjukdomar tog snart livet av de återstående indianerna och spanjorerna ersatte dem med slavar från Afrika. Kuba låg också utmed segelvägen från Centralamerika till Spanien och alla skepp med guldlaster rövade från Central- och Sydamerika passerade Kuba och sökte ofta skydd från pirater och oväder i den välförsvarade bukten vid Havanna. Plantageägarna exporterade socker och tobak till Europa och blev enormt rika. Havanna byggdes som en kopia av Madrid och Paris. Missnöjet med styret och kontrollen från Madrid medförde att Kuba gjorde sig fri med USAs hjälp i det Spansk-Amerikanska kriget 1898. För att skydda Kubas självständighet upprättade USA baser runt Kubas kust och ingrep ett otal gånger för att bevaka sina intressen. Av dessa baser har USA behållit Guantanamo ända till idag.

Befästning som skyddar inloppet till Havannabukten
Castle protecting the entrance to Havana Bay
Under depressionen på 30-talet rasade Kubas ekonomi och banade väg för militären och Batista som med tiden blev president. Batista och andra presidenter roffade åt sig rikedomar och samarbetade med amerikanska maffian som fick fritt spelrum på Kuba mot att Batista fick del av vinsten. Korruption och mord användes för att säkra amerikanska intressen. Kommunistpartiet fick många sympatisörer bland fattiga arbetare som bara fick det sämre för varje år. 1953 steg en ung karismatisk jurist, Fidel Castro in på scenen. Han och hans kumpaner anföll en militärförläggning men tillfångatogs. Efter frigivningen flydde Fidel och hans kamrater till Mexico där han träffade en ung läkare vid namn Che Guevara. Tillsammans med sin bror Raul, Che och en handfull män återvände de till Kuba men slogs snabbt ner av Batistas militär. De gömde sig i skogarna och påbörjade ett flerårigt gerillakrig där de fick med sig befolkningen. I januari 1959 intog de Havanna i triumf och började bygga upp landets ekonomi. Amerikanskt kapital, egendomar och industrier nationaliserades och USA svarade med ett embargo som fortfarande är i kraft. Castro införde fri skolgång till alla, fria universitetsstudier och fri sjukvård. Befolkningens levnadsstandard steg snabbt.
Det förra presidentpalatset, numera Revolutionsmuseet
The former president's palace, nowadays the Museum of the Revolution
Konflikten med USA blev intensivare och Sovjet placerade kärnvapenmissiler på Kuba och det tredje världskriget var mycket nära. När sockerpriset föll på världsmarknaden blev Kuba helt beroende av sovjetiskt bistånd och billig rysk olja. Efter järnridåns och Sovjetunionens fall följde svåra år som varar än idag. Kuba får klara sig på egen hand utan billig olja och med en ålderdomlig industri som inte är konkurrenskraftig. Landet kastades tillbaka flera sekler med ingen bränsle till traktorerna på kolchoserna och ingen elkraft till industrin. Hästar har blivit det normala transportsättet på landsbygden och oxkärror syns på landsvägarna och bonden plöjer sin lilla åker med oxar. Under de senaste åren under brodern Rauls styre har svångremmen lättat och viss privat företagsamhet tillåts. Kolchoserna har delats upp i mindre kollektivjordbruk och man uppmuntrar turismen. Vi hoppas verkligen att kubanerna snart får uppleva samma demokratiseringsvåg som i Östeuropa.
Typisk gata i Gamla Havanna / Typical street in Old Havana

Hål-i-väggen kiosk / Hole-in-the-wall kiosk

Inne i Havanna är det mycket turister, som far runt i bussar och hästdroskor. Man tar sig hyggligt fram med engelska. Även vi gör en stadsrundtur i öppen dubbeldäckare och ser många pampiga byggnader, flera under renovering och många ruckel som stöttas upp av träställningar. Ser även vackra privatvillor i förorter och enkla plåtskjul. Det ärt stora klasskillnader i det kommunistiska paradiset. Den pampiga revolutionsplatsen är jättelik med gigantiska bilder på Fidel och andra revolutionshjältar. Havanna var säkert en mycket vacker stad fram till revolutionen, då förfallet började.
Som alla andra turister gjorde vi en bussrundtur
We made a bus tour as all other Tourists

Även Havanna har sitt Capitoleum / Also Havana has a Capitoleum
Vackra byggnader och vackra bilar / Nice buildings and nice cars
Många byggnader behöver stöttas upp / Many buildings need support
Den enorma Revolutionsplatsen med sin obelisk
The enormous Revolution Square with its obelisk
Jätteporträtt av hjältarna på Revolutionsplatsen
Giant pictures of the heroes on the Revolution Square 
Förvånansvärt många nya japanska och kinesiska bilar bredvid gamla Lador och Moskvitch för att inte nämna de många amerikanska bilarna från 50- och 60-talen, ibland t.o.m. i originalskick. Mycket avgaser, blå rök från alla 2-taktare och svart rök från alla dieselmotorer. Miljövård finns inte alls på dagordningen. Vår taxi är en Chevrolet Delfin från 1957 med stort glapp i styrningen. Den har fått en Nissan dieselmotor efter den utslitna originalmotorn. Kubanerna är skickliga att hålla de gamla bilarna rullande.
Still going strong (the cars)

Vår taxi / Our taxi
I nästa brev skriver vi om hur vi upplevde Kubas natur, folk och polisväsende under en veckas bilrundtur.
Underhållning på restaurangen....
Entertainment in the restaurant....

….medan grannen hänger upp tvätt
…..while the neighbour dries her clothes

Wednesday 14 May, 2014                             Key West, Florida, USA
Trip: 110 nm                                                   Total: 12220 nm 
 
Sorry for the bad lay-out due to weak internet!
It is just a little more than 100 miles to the west tip of Cuba, Cabo San Antonio. Going around the tip and mooring alongside the simple concrete dock at Los Morros. The dock is unprotected for the prevailing easterlies, but there is place for us on the leward side. Only two fishing boats here at the remote part of Cuba. We have come here to make the inward clearance. This will be different to the other clearances made so far. Here you will be waitng in your yacht and the authorities step onboard one by one. First the Harbour Master who is also the Immigration Officer, then comes a doctor asking if we are healthy, a representative of the Agriculture Department checks our fruit and vegetables. We have been warned and have only some onions and lime. Later arrives a man from Pest Control asking if we have vermin onboard. Finally a Customs Officer with a sniffer dog, a cocker spaniel, searching for drugs. Total five authorities, all filling in reports in several sets, no copying papers, copying machines or computers. After two hours we are found to be clean and are granted stamps and permissions. All are very polite and kind and speak quite good English.
Two more yachts arrive in the afternoon. We choose to anchor in the lee of a nearby mangrove island to get a quiet night, too rolly at the dock. The next morning we have to return to the dock to get an exit stamp. Although sailing in Cuban waters you must get a stamp when entering and leaving every harbour. Motoring eastwards in clear and shallow water inside a reef stretching towards Havana. Do not see a single boat during the whole day and the coast is uninhabited. In the evening we anchor again on the lee side of some small islands where there also is a “fishing station”, a house on poles in the water, and a local fishing boat. Just wondering if the authorities know where we are?
Next day we continue inside the reef motoring in hardly any wind and meet some small fishing boats with a lot of people on board. Half way to Havana it becomes too shallow on the inside, we pass out through one of the few openings in the reef and go on towards the capital. According to our presented itinerary we shall stay overnight at a coast guard station, but we continue motoring to Havana.  
The high rise buildings of Havana becomes visible at the horizon in the early morning. Suddenly we are surrounded by fishermen who have paddled out in small floats, size only 1 by 2 meters and sitting fishing with their legs dangling in the water. We are stunned by seeing them that far out from the coast. What happens in a sudden blow?
Marina Hemmingway is hailed and we are welcomed. The clearance is a bit tiresome as we have not stopped at the coast guard station as mentioned in our itinerary. We are designated a berth in the huge but empty marina and get a power supply. Our bikes are unloaded and the surroundings are inspected. We find logos painted on the quay by our Swedish friends on the yachts Flying Penguin and SeaQwest.
Large impressive apartment blocks lay along the marina channels. But they are empty and in great decay. A big hotel with terraces and pool is situated at the beach , but also this is closed and beyond
repair. A single soldier is sitting in a watch tower on the roof controlling the coast with binoculars. Obviously there have been great plans for the marina. The large empty buildings and the decay remembers of the situation in the Baltic States at the time of their liberation.
Of course it was Columbus that discovered Cuba during his first voyage 1492. The Spaniards quickly
wiped out or enslaved the Indians. Diseases and hard work on the plantations killed the remaining Indians and the Spaniards replaced them by slaves from Africa. Cuba was also situated along the sail trail from Central America to Spain and all ships loaded with gold from Central and South America passed Cuba and often took refuge from pirates and storms in the well protected Havana bay. The plantation owners exported sugar and tobacco to Europe and became very rich. Havana was built as a copy of Madrid and Paris. The dissatisfaction with the ruling and controlling from Madrid made that Cuba became independent with the help of US in the Spanish-American War in 1898. To protect the independence of Cuba the US set up bases around Cuba's coasts and intervened a number of times to protect its interests. The US has kept one of these bases until today, namely Guantanamo.
During the depression in the 30-ies Cuba's economy was in ruins and gave way to the military and Batista, who later became president. Batista and other presidents laid hands on wealth and cooperated with the American maffia which got free hands on Cuba against giving Batista a part of the profit. Corruption and murder was used to protect US interests. The communist party got many supporters among poor workers who had a harder life for every year. In 1953 a young charismatic lawyer, Fidel Castro entered the stage. He and his comrades attacked a military base but were captured. After his release he and his gang fled to Mexico where he met a young doctor named Che Guevara Together with his brother Raul, Che and a handful of men they returned to Cuba but was quickly defeated by Batista's army. They went to the forests and began a guerrilla war of several years during which they got the people to join them. January 1959 Havana was entered in triumph and they started to build up Cuba's economy. US investments, property and industries were expropriated and US responded by enforcing an embargo which is still in force today. Castro introduced free schools to all, free university studies and free health care. Peoples standard of living increased rapidly.
The conflict with US became more intense and Soviet Union placed nuclear missiles on Cuba and the third world war was very close. When the sugar price fell on the world market Cuba became totally dependent of Soviet subsidies and cheap Russian oil. After the fall of the iron curtain and Soviet Union Cuba faced difficult years, which is still the case today. Cuba has to survive without cheap oil and with an old industry that cannot compete on the international market. The country was thrown back several centuries with no fuel to the tractors on the kolchoses and no electricity to the industry. Horses are the normal way of transport on the countryside and on the roads you see wagons pulled by oxes and the farmer ploughs his fields with oxes. During the last years during brother Raul’s leadership life has become a bit easier and private entrepreneurship is allowed to a certain degree. The kolchoses have been divided into smaller collective farms and tourism is encouraged. We really hope that the Cubans soon will experience the same wave of democracy as in Eastern Europe.
Lots of tourists in Havana going around in buses and horse carriages. You can manage quite good in English. We do also a round trip in an open double deck-er and see a lot of impressive buildings, several under renovation and many in deep decay supported by wooden columns and beams. There are also beautiful private houses in the suburbs and also simple huts built of corrugated steel sheets. There are great differences between the people in the communistic paradise. The pompous Revolution Place is enormous with gigantic pictures of Fidel and other heroes of the revolution. Havana was for sure a beautiful city until the revolution, when the decay started. 
Surprisingly many new Japanese and Chinese cars beside old Ladas and Moskwit not to forget the many American cars from the 50-ies and 60-ies, sometimes even in original shape. A lot of blue smoke from 2-stroke engines and black smoke from all diesel engines. Environmental awareness is non-existing. Our taxi is a Chevrolet Delfin from 1957 with the original engine replaced by a Nissan diesel engine. The Cubans make wonders by keeping the old cars going.
In the next letter we will write how we experienced the nature of Cuba, its people and its police force during a one week round trip by car.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar