Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

onsdag 29 maj 2013

Slutdestination Antigua / Final destination Antigua

Onsdag  29 maj, 2013                Jolly Harbour, Antigua  
Trip:   100 nm                             Totalt:   9050 nm                          

För att lösa trafikstockningarna på St Martin byggs en bro tvärs över lagunen. Vid vårt senaste besök för ett år sedan var brobygget inte påbörjat, men nu är alla spannen på plats och montaget av den öppningsbara mittsektionen pågår för fullt. Broklaffen har transporterats från Holland på däcket på ett lastfartyg. Under själva monteringen ligger fartyget mitt i öppningen och hindrar all trafik. Ett hundratal segelbåtar är instängda och väntar på att komma ut. Efter en vecka är passagen fri och vi kan gå in iden innersta delen av lagunen.
Nya bron över St Martins lagun
The new bridge across St Martin’s lagoon


Den öppningsbara delen / The movable section
 
  
 
Ett bra väderfönster ger oss chansen att segla direkt till Antigua. Vi hade planerat att stanna till på svenskön St Barth på vägen, men passar på att gå direkt till Antigua eftersom vinden kommer att öka under de närmaste veckorna.  

 


Framme efter avslutad segling /  Relaxing after final leg
  
Har nu ankrat i bukten utanför Jolly Harbour på Antigua. Här skall Xavita snart tas upp på land och vila under orkansäsongen.  Jolly Harbour har en utmärkt marina som är anlagd i en saltsjö som tidigare var avsnörd från havet.  På land finns en så kallad ”gated community”, en semesterby med villor och  radhus utmed kanaler, hotell, affärer, restauranger och kasino. Allt är omgärdat av staket och bevakat av vakter som patrullerar i golfbilar. Mycket välordnat och välskött, men helt konstgjort och utan charm. Kasinot är igenbommat sen flera år, det ryktas om penningtvätt.

Hus utmed kanalerna / Houses along the Canals
 
Upplyft båt utanför egna terrassen
Hauled out yacht outside your own terrace

En dag kommer en gammal Vega med utombordare och ankrar bredvid oss. Det är Mare Liberum med de tuffa ungdomarna Mark och Maria från Göteborg som  precis fullbordat sin 3-åriga jordenruntsegling. De är ett bevis på att man inte behöver ha en stor och fin båt för att uppleva äventyret. Troligen är det den äldsta svenska plastbåt som seglat jorden runt.
Svenska jordenruntseglaren Vegan Mare Liberum
The Swedish round the world yacht Mare Liberum

 

Tiden fram till upptagning tvättas , polishas och vaxas Xavita. Alla skåp, fack och skrymslen tvättas med vinäger för att undvika mögel. Segel, skot och linor sköljs rena från salt. Motorn får ny olja och filter och watermakern desinficeras. Jollen tvättas och utombordaren konserveras. Värmaren har inte använts på ett par år och vill inte starta, försöker fixa själv. Nästa säsong, när vi troligtvis vänder hemåt, kommer den säkert väl till pass.

Allt ska rengöras / Everything will be cleaned
 

 

Värmarreparation / Fixing the heater
 

 
Wednesday 29 May, 2013                Jolly Harbour, Antigua  
Trip:   100 nm                               Total:   9050 nm 

To solve the traffic jams there is a new bridge under construction across the St Martin lagoon. One year ago, during our last visit, the construction works had not started, but now all sections are placed and the erection of the moving middle part is underway. The moving section has been transported from The Netherlands onboard a cargo ship. The ship lies in the opening during the assembly and stops all traffic. Hundreds of sailing yachts are shut up and waiting to pass out. The passage is opened after a week and we can enter the inner part of the lagoon.

A good weather window gives us a chance to sail direct to Antigua. We had planned a stop underway at the former Swedish island St Barth, but we decide to continue direct to Antigua as there will be more wind in the coming weeks.

Now at anchor in the bay outside Jolly Harbour in Antigua. Xavita will soon be hauled out here and have a rest during the hurricane season. Jolly Harbour is an excellent marina built in a salt lake that was earlier closed from the sea. There is a so called “gated community” ashore, a holiday resort with villas and detached houses along canals, hotels, shops, restaurants and a casino. All is surrounded by a fence and guarded by guards patrolling in golf carts. Very well arranged and maintained, but totally artificial and without charm. The casino is closed since long and rumors say money laundry.

One day an old Vega with an outborder is laying anchor next to us. It is Mare Liberum with the brave youngsters Mark and Maria from Göteborg, who has just completed their 3-year round the world trip. They are a proof of that you do not need a large and fancy yacht to make an adventure. It is probably the oldest Swedish GRP yacht to have made a circumnavigation.
 
Xavita will be washed, polished and waxed until haul up date. All cupboards, lockers and nooks  are cleaned with vinegar to avoid mildew. Sails, sheets and lines are rinsed in fresh water. The engine gets new oil and filters and the water maker will be disinfected. The dinghy will have a wash down and the outborder will be summerized (= winterized). The heater has not been used for several years and refuses to start. We try to fix it ourselves. Next season, when returning to Europe, it surely will be needed. 

1 kommentar:

  1. Det var mycket arbete innan ni kan lämna båten! Snart är det det svenska sommarvädret som gäller! Här har varit varmt och soligt ett tag så nu är vi lite bortskämda! Hoppas det fortsätter så! Jag har bara fyra skoldagar kvar sen blir det långledigt! Kramar

    SvaraRadera