Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

tisdag 14 maj 2013

Grottor i Anguilla / Caves in Anguilla

Tisdag  14 maj, 2013                Saint Martin  
Trip:   100 nm                             Totalt:   8950 nm                          

Månskäran ligger som en båt över bergstopparna. Vindgeneratorn susar, vattnet ligger blankt under stjärnorna. Runtom lagunen syns ljus från husen. På avstånd hörs civilisationens ljud. Ibland bryts tystnaden av jetvrålet från ett startande plan. Vi ligger inne i den stora lagunen på Saint Martin. Cirkeln är sluten, vi låg här i mars förra året.
 
Den 5 km långa lagunen i St. Martin / The 5 km lagoon in St. Martin
Jollebryggan i Marigot, St. Martin/ Dinghy dock in Marigot, St. Martin

 
 På grund och övergiven i St. Martins lagun
Aground and abandoned in St. Martin’s lagoon

Många båtar väntar för att göra avstamp till Europa. Ett envist stort stiltjebälte på Atlanten
försenar avfärden för våra vänner på Emma, Noatun och Woy. De rycker i ankarkättingarna och vill iväg. Studerar alla tillgängliga väderrapporter för att hitta en möjlighet att ge sig av. För säkerhets skull skaffar de extra dieseldunkar för att gardera sig för långvarig motorgång.

Woy från Falkenberg, en Marieholm 32 / The Swedish yacht Woy

Själva passade vi på att gå från Virgin Gorda till Anguilla när rapporten utlovade lätta vindar, eftersom vi skulle gå rakt emot de förhärskande ostvindarna . Det blev både motorgång och segling under stjärnorna innan Anguilla dök upp i gryningen. Ankaret fälldes i Road Bay utanför Sandy Village i klart vatten. Tur att vattnet var så klart så man ser var man lägger ankaret. På botten under båten såg vi senare när vi snorklade ett stort fartygsankare med grov kätting som någon lämnat kvar. Det kunde gått illa om vi fastnat i detta med vårt ankare.


Kapten har lyckats få upp jollen i planing'
The skipper has succeeded to get the dinghy planing

Höjdpunkten på Anguilla blev ett besök i en grotta med flera salar. Efter 4 km irrande på vägarna i hettan hittade vi slutligen den omärkta lilla stigen ner till grottan. Inga turister hittar hit! Bara vi och fladdermössen i grottan.


Ingången till grottan / Cave entrance
 
Grottan / The Cave
 
 
 

Anguilla är ingen självständig stat, utan hör till Storbritannien, och har en engelsk guvernör som bevakar moderlandets intressen. Dess 12.000 invånare verkar vara välbeställda med tanke på de många nya SUVar som rullar på vägarna. De många hotellen och de fina sandstränderna ger säkert bra inkomster.   

Hotell eller privathus? Förmodligen det sistnämnda
Hotel or a private house? Probably the latter
 
Historiskt sett har Anguilla alltid stått under brittiskt styre till skillnad från de flesta öarna i Karibien som har växlat mellan olika härskare.  Under oroligheterna 1969 skickade Storbritannien en kanonbåt till ön och efter ingripande av FN blev ön en engelsk kronkoloni.Så här snyggt kan en mobilmast kamoufleras
This is the way to hide a cell phone mast

 
Tuesday  14 May, 2013                Saint Martin  
Trip:   100 nm                             Total:   8950 nm                          

The crescent  lies like a boat above the mountain tops. The wind turbine hums, the sea is like a mirror under the stars. Lights from the houses around the lagoon. The sounds of civilization in the distant. Every now and then the silence is interrupted by the wroom of a starting jet. We are at anchor in the large lagoon in Saint Martin. The circle is closed, We were here in March last year.

Many yachts are waiting for the great step to Europe. A huge non-moving area of calms out in the Atlantic delays the departure of our friends of the yachts Emma, Noatun and Woy. They are pulling their anchor chains and want to start. Studying all weather reports they can get to find a weather window to start. To be on the safe side they fill up extra jerry cans to safeguard for many hours by engine.

We ourselves took the chance to go from Virgin Gorda to Anguilla when the forecast was light winds, as our course would be dead ahead the dominating easterlies. We had both engine hours and sailing under the stars before Anguilla raised above the horizon in the dawn.  The anchor was dropped in Road Bay outside Sandy Village in crystal clear water. Luckily we can see the bottom where the anchor is laid. Later when snorkeling we saw a big ships anchor and chain on the sea bed under our yacht. It could have caused great problems if our anchor had been tangled.  

A visit to a cave was the highlight of our visit to Anguilla. After 4 km of wandering about on the roads in the heat we finally found the unmarked small path down to the cave. No tourists find this place! Only we and lots of bats in the many rooms of the cave.

Anguilla is not an independent state, but belongs to UK and has an English governor to protect the interests of the motherland. The 12,000 inhabitants seem to be well off when seeing all new SUVs on the roads. Lots of hotels and nice beaches surely give good income.

Historically Anguilla has always been under British flag to the contrary to most islands in the Caribbean, that have changed between different  rulers. During the upraise in 1969 UK sent a gun boat and after intervention of UN the island became a British Crown Colony.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar