Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 22 april 2013

Simma med sköldpaddor / Swim with turtles

Måndag  22 april, 2013                             Maho Bay, St John, US Virgin Islands  
Trip:   5                                                      Totalt:   8790 nm                          


Maho Bay, St John

Francis Bay, St John

Här i Maho Bay har vi flera sköldpaddor simmandes mellan båtarna. Vi lyckas simma bredvid dem när de sakta dyker ner till botten för att äta sjögräs. Med jämna mellanrum går de upp till ytan för att hämta luft. Några har lotsfiskar som har sugit sig fast på ryggskölden. Blåa rockor svävar som flygplan över sandbotten. Känner de sig hotade, virvlar de upp sand med vingarna. Sanden lägger sig över och döljer dem så bara kroppens konturer kan anas. Lila och gula fjäderkoraller vajar i strömdraget och randiga småfiskar pilar omkring bland hjärnkorallen.

 

Sköldpadda / Turtle
 

 
 
Sköldpadda med lotsfiskar på ryggen
Turtle with  pilotfish on her back
 
Blå rocka knappast synlig / Blue stingray hardly visible

Iland strövar halvtama hjortar och åsnor omkring. Här finns också en sorts termiter som bygger sina jättebon  i en trädklyka. Normalt bygger termiter sina bon på marken.  Täckta gångar slingrar sig från marken utmed stammar och grenar upp till boet.


Hjort / Deer
 

 


Termitbo med täckta gångar (de bruna ränderna på grenarna)
Termite nest with covered paths (the brown stripes on the branches)

Det märks tydligt att stora delar av Saint John är naturreservat, vilket alla förbudsskyltar noggrant påminner oss om. Alla amerikanska öar är nedlusade av varnings- och förbudsskyltar. Dessutom har man en otrolig byråkrati. Tillstånd ska sökas flera dagar i förväg för att besöka skyddade områden. Seglare har det lite lättare. Vi trodde tidigare att Spanien var värst, men USA har kommit betydligt längre med att krångla till livet för vanliga besökare. 

 
Sula / Brown Booby
 

Varje morgon lyssnar vi till en utmärkt väderprognos på kortvågsradion 8137 kHz. Chris Parker beskriver i detalj vindar och vågor för den kommande veckan. Man kan även få råd om lämplig tidpunkt för att gå en viss sträcka. Gribfilerna ger däremot en mycket grövre prognos eftersom de är gjorda av en dator och ej kontrollerade av någon meteorolog.  

Solen och saltet tar hårt på allting. Överbyggnaden och sittbrunnen vaxas varannan månad för att stå emot solen. Teakdäcket får mycket stryk och är svårt att skydda. Det blir nog dags för omläggning när vi kommer hem, ett stort, svårt och dyrt jobb. Däcket har ändå klarat sig över 30 år. På den tiden var det hög kvalitet på teaken och man snålade inte på tjockleken.


Ett evigt båtunderhåll / Ever lasting maintenance
 

 
De amerikanska båtarna har lustiga namn. Somliga är inspirerade av gamla poplåtar som ”Wild Thing”, ”Hotel California”, ”Here comes the sun”. Häromdagen hörde vi på radion att ”Gone with the wind” ropade på ”Windswept”! Det vållar nog en del huvudbry när ”What if” kallar på radion.

En hel svensk flottilj har samlats här i bukten. Fem svenska långseglare ligger här och väntar på att den envisa friska vinden ska mojna. Osophine, Vagabond och Loupan från Stockholmsområdet samt  Emma och vi från Västkusten har, utan någon planering, strålat samman här. Några ska frakta sina båtar över Atlanten på däcket på fraktfartyg och andra ska segla själva över Atlanten. Bara vi blir kvar här för ytterligare en säsong i den underbara naturen, djurlivet och värmen.
Svensksamling i ”Loupan” / Swedish yachties in Loupan’s cockpit

 
 
Monday  22 April, 2013                           Maho Bay, St John, US Virgin Islands                 
Trip:  5                                                      Total:  8790 nm

Here in Maho Bay we have several turtles swimming between the yachts. We manage to swim beside them when they slowly dive to the bottom to feed. They surface regularly to breath. Some have pilotfishes on their backs. Blue stingrays fly like aircrafts over the sandy bottom. When they are in danger, they whirl up some dust with the wings.  The dust covers them and only the contour is visible. Purple and yellow fan corals sway in the current and small striped fish swim among the brain corals.

Half tame deer and donkeys walk around ashore. There is also a sort of termites that build their nests in trees. Normally termites have their nests on the ground. Covered paths wind around the trunk and branches from the ground up to the nest.   

You can easily see that a large part of the island is a nature reserve, a fact that all signs are reminding us .  All American islands are full of warning signs and “no-signs”.  Besides there is a hugh burocracy. Permission to visit reserves shall be applied for several days in advance. It is somewhat easier for yachties.  Earlier we believed Spain to be the most burocratic country, but US is several miles ahead by making life difficult for normal visitors.

Every morning we listen to a superb weather forecast on the shortwave on 8137 kHz. Chris Parker describes in detail the winds and waves for the coming week. You can also ask for advise when to go a certain route. The grib files are less accurate as they are computer made and not controlled by an meteorologist. 

The sun and salt is taking its toll. The superstructure and cockpit needs a new layer of wax every second month to withstand the sun. The teak deck is under hard attack and is difficult to protect. Probably it needs a total makeover when we are back home a large, difficult and expensive task. The teak has survived for more than 30 years. In the old days the teak quality was higher  and the planking thicker.

The American yachts have funny names. Some are inspired of old pop songs like “Wild Thing”, “Hotel California”, “ Here comes the sun”. The other day we heard on the radio that “Gone with the wind” called “Windswept”! Probably some confusion when “What if” is hailing.

A whole Swedish flotilla has gathered here in the bay. Five Swedish blue water sailors are waiting for the fresh winds to ease. Osophine, Vagabond and Loupan from the Stockholm area and Emma and we from the Swedish west coast, have without any planning gathered here. Some will put their yachts onboard a freighter bound for Europe and others will cross the Atlantic by themselves. Only we will stay for another season in the wonderful nature, wildlife and warm weather.

1 kommentar:

  1. Vad häftigt att simma med sköldpaddor! Tänker du på Knut då Birgitta? Han var visserligen ingen havssköldpadda men ändå..

    SvaraRadera