Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

söndag 24 mars 2013

Johans ö / The skippers island

Söndag 24 mars 2013        Caneel Bay, St John, Amerikanska Jungfruöarna
Trip:  25 nm                                 Totalt: 8705 nm

Efter en dags segling från Saint Croix har skepparen äntligen kommit till sin namne, Johans ö eller Saint John som den heter officiellt. Större delen av ön är naturreservat och man får endast förtöja i utlagda bojar, ankring är strängt förbjudet. Men vad gör man när man anländer strax före skymningen, alla 14 bojar i viken är upptagna och likaså i grannviken? Jo, man ankrar längst ut på sandbotten så man inte skadar korallreven eller sjögräset. Tidigt nästa morgon väcks vi av en båt med blinkande blåljus, två uniformerade och beväpnade Park Rangers frågar om vi inte känner till reglerna i reservatet. Inga förklaringar hjälper, utan de hotar oss med 250 dollar i böter om vi inte omedelbart tar upp ankaret! Tydligen har vi begått ett fruktansvärt brott av deras tuffa attityd att döma. Senare gör även tullen en runda i viken.

 Lameshur Bays, St John
 
Tullinspektion. Notera 4 x 220 hk utbordare!
Customs inspection. Note 4 x 220 hp outborders!

Efter någon timmes cirklande blir en boj ledig och lugnet lägrar sig igen. Great Lameshur Bay är en underbar vik omgiven av höga grönklädda berg, ingen bebyggelse, klart vatten och några sköldpaddor,  som kollar in oss. Här blir vi liggande i flera dagar och umgås med de andra bojliggarna. Håkan på Unicorn hjälper oss med navigationsprogram och Pactormodem som inte vill fungera normalt sedan vi bytte dator. Underbart med datorkunniga personer, de är mycket uppskattade.

Great Lameshur Bay, St John
 
Solnedgång / Sunset
 
Iland finns det vandringsleder upp och ner i bergen, stigarna är utgrävda ur de branta sluttningarna
och snårskogen står tät. Här behövs machete om man vill gå utanför stigarna. Några rådjur tittar nyfiket fram.

Vandring med Kjell och Margaretha
Hike with Kjell and Margaretha
 

 
Vikarna ligger tätt runt Saint John, bara en timmas segling emellan. Idealiska skyddade seglingsvatten i hela området, både i de Amerikanska och de Engelska Jungfruöarna, som ligger tätt samlade. Många charterbåtar rör sig i området och ovanligt mycket motorbåtar.

 

 

Efter några dagar flyttar vi oss till Coral Harbor, en lugn och stilla by där husen klättrar på de branta bergssluttningarna, inte undra på att alla kör omkring i jeepar för att kunna ta sig hem. Vi blir bjudna på middag hos Ken och Sandy, som bor i en husbåt strax intill oss. Ken såg att det stod Göteborg på vår akter och blev mycket intresserad då han på sin mors sida stammar från Göteborg. En trevlig kväll ombord på den minimala husbåten, förlåt ateljen. Eftersom det är förbjudet med husbåtar och Sandy är konstnär så är husbåten följaktligen en ateljé.  De har målat ”Art studio” i stora bokstäver på utsidan.

Coral Harbor, St John
 
 Skinny Legs Bar & Grill

Ken & Sandys Art Studio
Francis Bay på nordsidan av Saint John blir nästa stopp. En stor bukt med massor av bojar och finfina sandstränder. 15 dollar natten kostar det att ligga vid bojarna. Avgiften läggs i ett kuvert i en låda på en flotte uppankrad i viken. Glöm inte att riva av talongen att visa upp om Park Rangers kommer på raid igen. 

 

 

Vikhoppandet leder oss ytterligare en kort sträcka till Caneel Bay. Hotellet på stranden har ett snabbt gratis wifi, som vi kan fånga upp med vår speciella antenn. Annars är det dåligt med bra wifi här. Där ligger amerikanarna långt efter oss.

Caneel Bay St John
 
Sunday 24 March, 2013           Caneel Bay, St John, American Virgin Islands
Trip: 25 nm                                 Total: 8705 nm

After a daysail from Saint Croix the skipper finally finds his own island, Johan’s island, or as the name is officially Saint John. The major part of the island is a nature reserve and you are only allowed to moor at the set out buoys, anchoring is forbidden. But what to do when arriving late afternoon, all 14 buoys are occupied and same in the next bay? Well, you drop anchor far out on the sand bottom not to damage the corals and sea grass beds. Early next morning we are awakened by a boat with flashing blue lights, two armed Park Rangers in uniform ask if we know the rules of the reserve. No explanations are accepted, we are threatened with a fine of 250 dollars if we do not immediately weigh anchor! Obviously a terrible crime is made according to their hard attitude. Later on also the customs make an inspection tour in the bay.

After circling the bay for an hour a yacht is leaving and we can take the mooring and the bay is at ease again. Great Lameshur Bay is a wonderful place surrounded by high lush mountains, no houses, clear water and some turtles checking us. We stay here for several days and visit the other yachties in the bay. Håkan from Unicorn helps us with our navigation programs and the Pactor modem which do not work normally after we upgraded to a new laptop. Persons with computer skills are very appreciated.

Ashore are hiking treks up and down the mountains, the footpaths are digged into the steep mountain sides and the forest is dense. You need a machete if going out of the paths. Some deers look at us curiously.

The bays are all around Saint John, just an hour’s sail to the next one. Ideal protected waters in the whole area, both in the US and the British Virgin Islands which lies close. Many bareboat charter yachts are moving around in the archipelago and lots of power yachts. 

After some days we continue to Coral Harbor, a quiet and laid back village with houses climbing up the steep hill sides. No wonder everybody has a jeep to get them home. We are invited to dinner at Ken and Sandy’s house boat, lying next to us. Ken saw Gothenburg stated on our transom and was very interested to learn more as his mothers ancestors come from Gothenburg. A nice evening on the small house boat, sorry studio. As house boats are forbidden and Sandy is an artist the boat is consequently a studio. They have painted “Art Studio” in big letters on the outside.    

Next stop is Francis Bay on the north side of Saint John. A large bay with lots of moorings and very nice sand beaches. There is a 15 dollar mooring fee. The amount is placed in an envelope into a box on a raft anchored in the middle of the bay. Don’t forget to tear off the talon as evidence of fulfilled payment if the Rangers make a raid.

The bay hopping takes us a few miles to Caneel Bay. The hotel on the shore has a high speed wifi free of charge, which we can pick up with our special antenna. Normally there are no good wifi connections in the US Virgins. US is lagging behind Europe when it comes to wifi.

2 kommentarer: