Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

torsdag 22 november 2012

Upptäcksfärd på Grenada / Discovering Grenada Onsdag 21 november, 2012         Prickly Bay, Grenada
Trip: 0 nm                  Totalt:7940 nm

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vi väntar på att en viktig packning till motorn ska komma med flygfrakt från Europa. Som en tröst i bedrövelsen över en icke fungerande båtmotor, hyr vi en rejäl bil och kör ut i vänstertrafiken med ratten på höger sida.

Nedplockadbåtmotor/ Dismantled yacht engine
 

Varje gång vi svänger går vindrutetorkarna igång! Spakarna till blinkers och torkare sitter omvänt. 

Grenada kallas för Spice Island, kryddornas ö, eftersom det odlas kryddor överalt. Detta skall vi undersöka.
Utmed Grenadas västra sida slingrar sig vägen utmed kusten i skarpa kurvor ut och in utmed vikarna. Efter en timmes rattande når vi den lilla staden Gouyave, där en gammal förfallen fabriksbyggnad inrymmer en muskotfabrik. Muskotnöten sitter i en persikoliknande frukt. Gamla damer sitter på rad i fabriken och rensar och sorterar nötterna efter färg och kvalitet. Det yttersta skalet kallas för mace och används i matlagning. Själva nöten krossas till muskotkrydda. Grenada är världens näst största muskot producent.


Muskotnöt / Nut of nutmeg
 
Muskotnötter i säck / Nuts of nutmeg in sasck

Sortererskor / Ladies sorting nuts

Klart för export över hela världen / Ready for worldwide export

Vägen tvärsöver ön blir allt smalare och sämre desto högre upp i bergen vi kommer. Mycket gles trafik, men många människor på väg till fots. Inga vägskyltar. I varje vägkorsning frågar vi om vägen. Vänliga och hjälpsamma människor visar oss tillrätta. Ibland avråds vi från att fortsätta, men vad då?, vi har ju en 4-hjulsdriven bil! Det blir krypfart genom stora hålor och omvägar förbi raserade vägsträckor.  Otrolig grönska, mycket regn och molnen stryker mot bergstopparna. På vägen till svavelkällorna blir det stopp i ett hål. Bilen blir hängande på underredet och vi får vända om. Här finns onekligen en marknad för Skanskas vägavdelning. 

Lummiga vägar / Lush roads
 
Skadad väg / Damaged road

 
Smal huvudväg tvärs över ön!!
Narrow highway across the island!!

Hus överallt / Settlements everywhere
Passerar Grenville på Grenadas östra kust. En liten stad med trånga gator och massor av skolbarn på väg hem.

Main Street, Grenville
 
Skolbarn i uniform / Pupils in uniform

En guide tar oss på leriga stigar till öns högsta vattenfall Royal Mount Carmel Waterfalls, där vi tar både en dusch och ett bad.

Royal Mount Carmel Waterfalls
Styrman i badet o kapten i duschen (titta noga!)
First mate swimming and captain in the shower (look carefully!)
 
Tillbaka utmed östra kusten i tätnande eftermiddagstrafik. Möter många minibussar fulla med hemvändande arbetare. Bussarna kommer i hög fart i hårnålskurvorna och det gäller att hålla tungan rätt i mun vid mötena. 

Nästa dag går färden till nya platser och nya möten.  Ett stort naturreservat uppe i bergen lockar.

  
Cirkelrund kratersjö / Crater lake as a perfect circle
I regnskogen / In the rain forest
 
Sockertoppen, en gammal vulkan
Sugar Loaf, an old volcano
 
River Antoine Rum Distillery är Grenadas äldsta. Det drivs av ett gigantiskt vattenhjul från 1785 och allt arbete sköts helt manuellt på samma sätt som på den gamla tiden.  Ett bra sätt att hålla ner den höga arbetslösheten på ön. Saften pressas ur sockerrören och hettas därefter upp och får jäsa i stora kar under en vecka. Destillering och filtrering ger en 75%-ig slutprodukt. Den bränner på läpparna!

Destilleriets vattenhjul / The water wheel of the distillery
Saften pressas ur sockerrören
 The juice is extracted from the sugar canes
 
Destillering / Distillery

Resultatet / The end product
 
Wednesday 21 November, 2012         Prickly Bay, Grenada
Trip: 0 nm                  Total: 7940 nm

We are waiting for a very important engine gasket to arrive by airfreight from Europe. No to have a psychological breakdown caused by a malfunctional yacht engine,  we rent a good car and make a drive in the left hand traffic with a right hand wheel.
Every time we make a turn the wipers start! The handles for flashers and wipers sit opposite to our own car.

Grenada is called The Spice Island, as spices are grown everywhere. That’s something we are going to check.
The road is winding along Grenada’s west coast in sharp bends around the bays and inlets. After an hour of wheel turning we arrive in the small town Gouyave, where a nutmeg plant is situated in an old building.  The nut of the nutmeg sits in a peach like fruit. Old ladies sit in a row in the plant and strip the nut and sort according to colour and quality.  The outer shell is called mace and is used in cooking. The nut itself is crushed to the nutmeg spice. Grenada is the second largest producer of nutmeg in the world.

The highway across the island gets more and more narrow and bumpier as we drive up in the mountains. Not much traffic, but many pedestrians underway to somewhere. No road signs. In every junction we ask for direction. Friendly and helpful people show us the right way. Sometimes they tell us not to continue, but what’s the problem?, we have a 4-wheel drive! Driving at a snails speed through holes and making diversions around eroded and disappeared roads. Very lush nature, much rain and the clouds scrub against the mountain summits. Underway to the sulphur springs we come to a stop in a hole. The wheels are hanging in the air and we have to turn back. Here is for sure a great market for Skanska’s road department.

Passing through Grenville on Grenada’s east coast. A mall town with narrow streets and lot of school children on their way home.

A local guide takes us on a muddy trail to the highest waterfall of the island, Royal Mount Carmel Waterfalls, where we take a shower and a swim in the natural pool.

Southwards along the eastern coast in heavy afternoon traffic. We meet many crowded mini buses
with workers on their way home. The buses come in high speed in the sharp bends, and you have to be very concentrated when meeting them on the narrow road.

Next day we drive to new places and new encounters. On the schedule is a great nature reserve up in the mountains.

River Antoine Rum Distillery is the oldest in Grenada. It is working by means of a giant water wheel dated back to 1785, and all work is manual as in the old days. A good method to keep down the high unemployment rate. The juice is pressed from the sugar canes, heated and fermented in big basins during a week. Distilling and filtering gives a 75% strong end product. It burns your lips!

2 kommentarer:

  1. Synd att ni inte kommer iväg som tänkt men det blir ju andra upplevelser som ni får vara med om på land! Det är såå kul att läsa allt som ni delar med er av!!Här är höstgrått men på söndag är det ju första advent så då får vi mysa med alla ljus i alla fall! Kram

    SvaraRadera
  2. Hoppas reservdelarna kommer snart och att allt sedan funkar som tänkt. Jag följer med stort intresse reseberättelsen. Så fortsätt skriva och berätta om era äventyr!

    SvaraRadera