Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 12 november 2012

Fortsatt båtjobb inför sjösättningen / Still making our yacht ready for launching

Söndag 11 november, 2012         Prickly Bay, Grenada
Trip: 0 nm                  Totalt:7940 nm

Entrén till marinan / The marina entrance
Solen strålar mellan de korta regnskurarna. Värmen är tryckande, +32°C och hög fuktighet, men vi börjar vänja oss. Texten på kaptens T-shirt speglar situationen. Massor med jobb på båten, dyra båttillbehörsaffärer och mekaniker som inte dyker upp som avtalat.

 
Kaptens T-shirt speglar situationen
Captains T-shirt reflects the situation

Lunch intar vi ofta på restaurangen ”De Big Fish” alldeles utanför marinan vid vattenbrynet med palmernas rasslande och en svalkande havsvind. Skönt att bara njuta av utsikten över viken med alla ankarliggare och avkopplande båtprat med bordsgrannarna.

Vår restaurang / Our restaurant
Vi har bytt till ett annat lägenhetshotell lite längre bort, men inom cykelavstånd.  Utanför går getter och bräker och på natten håller syrsorna konsert.  Den dagliga cykelturen till marinan i det första gryningsljuset går genom ett folktomt industriområde. Vi känner oss trygga, för vid varje företag sitter en vakt i grindstugan som hälsar glatt när vi passerar. På morgnarna möter vi också hundbilen, en liten lastbil med hundburar, som åker runt och plockar upp vakthundarna som vaktat företagen under natten. 

Vår senaste investering / Our latest investment
 Seglingssäsongen närmar sig här i Karibien. Orkansäsongen närmar sig slutet och allt fler båtar sjösätts i vår marina. Båtarna som legat i sjön tas upp och bottenmålas av marinans duktiga personal och sjösätts igen efter någon dag.

Propellermålning / Antifouling the prop
 
Riggkontroll / Checking the rigg
När matförråden sinar går vi upp till vägkorsningen, genast stannar några minibussar fulla med folk och plockar upp oss, iväg till affärscentrat för några få dollar. Julgranarna står redan uppställda i gångarna! De känns malplacerade i värmen! När kundvagnen är bräddfull tar vi taxi tillbaks hem till dörren och taxichauffören hjälper till att bära in maten.

Halloween är en stor sak för amerikaner och engelsmän. Vår restaurang hade givetvis Halloweenkväll med påbjuden utklädsel. I brist på spökkläder, spökade vi ut oss med vad som stod till buds.

Halloween
Det amerikanska presidentvalskampanjen har vi följt på CNN. Men det var också det enda de sände, förutom orkanen Sandys härjningar.   

Oturligt har vi fått motorproblem. Vid provkörningen rusade motorn, den rusade med allt högre varvtal och gick inte att stoppa! En mycket obehaglig situation! Vad göra? Stoppad bränsletillförsel fick död på motorn till slut. Vi kunde andas ut! Goda råd blev plötsligt väldigt dyra. Vår motorguru Tommy i Göteborg anlitades via mobiltel och hans snabbdiagnos var att reglagearmen inne i insprutningspumpen har fastnat i fullt öppet läge. Nu väntar vi alltså på mekaniker som lovar komma, men inte dyker upp som avtalat.  

Bottenmålning / Antifouling
 
Sunday 11 November, 2012         Prickly Bay, Grenada
Trip: 0 nm                  Total: 7940 nm

The sun is shining, just interrupted by short showers. The heat is pressing, +32°C and high humidity,  but we start to get used. The text on captain’s T-shirt is reflecting the situation. Lot of boat job, expensive chandleries, and mechanics that don’t show up as agreed.

We often take our lunch at the waterfront restaurant “De Big Fish” next to the marina with rattling palm trees and a cool sea breeze. A nice view over the bay with yachts at anchor and relaxing boat chatting with other cruisers. 

We have changed to another apartment hotel a bit further, but within biking distance. Noisy goats outside and nighttime concert by crickets.  The daily dawn biking tour to the marina goes through an empty industrial area. However, we feel safe as every company has a guard man sitting in his hut and greeting us when we pass. We also meet the “dog truck”, a small truck with a lot of cages, that picks up the guard dogs every morning.

The Caribbean sailing season comes closer. The hurricane season comes to an end and more and more yachts are launched at our marina. Yachts that have passed the hurricane season in the water, are hauled out for antifouling by the marinas skilled staff and are launched again after a couple of days.

When we are out of provisions we walk up to the roundabout, immediately some minivans crowded with people stop and pick us up. Away to the shopping mall for some few dollars. Christmas trees are already standing in the alleys. A strange sight in the heat! When the cart is overloaded we take a taxi back to our home and the driver helps unload the stuff.  

Halloween is a great holiday in US and UK. Of course our restaurant had a Halloween costume night. We did not have any spooky clothing so we created our own version.

CNN kept us updated with the American presidental election campaign. That was the only content of CNN besides hurricane Sandy’s rampage.
 
Unluckily we have got problems with our engine. During test running the engine went up in very high revs and couldn’t been stopped! A very unpleasant situation! What to do? Shut off fuel line stopped the engine finally. We could breathe normally again! Our engine guru Tommy in Gothenburg was called via cell phone and his diagnosis was that the regulator arm of the injection pump is jammed ín fully open position. Now we are waiting for the mechanics who promised to come, but have not shown up so far.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar