Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

onsdag 1 februari 2012

Guadeloupe

Onsdag 1 feb 2012 Pointe-à Pitre, Guadeloupe
           Vi har ett perfekt väder, 29 °C varje dag och en härlig passadvind som ger svalka. Sol och mulet om vartannat så det inte blir för hett och några korta dagliga regnskurar.
            Guadeloupe är en fjärilsformad ö, som mest 60 km lång. Den östra vingen är låg och består av miljontals år gammal kalkberggrund. Den västra vingen är av vulkaniskt ursprung och mycket högre, 1400 m, och betydligt yngre och har fortfarande en del vulkanisk aktivitet. Ca 420.000 innevånare, de flesta är ättlingar till de slavar som togs hit från Afrika. Endast på en av öarna i de Små Antillerna finns en spillra kvar av de ursprungliga karibindianerna.
           Här är mest franska turister. All info är på franska och andraspråkkunskaper lyser med sin frånvaro. Återigen dammar vi av den gamla skolfranskan för att göra oss förstådda. Guadeloupe uppvisar stora klasskillnader. På väg in till Pointe-à-Pitres centrum cyklar vi igenom ett slumområde, medan tjusiga bungalows ligger inbäddade i grönskan runt marinan. Stans centrum är ganska nergånget med många igenbommade affärer och hus. Européerna har övergett stan till förmån för turistbyarna runt om. Liksom i de flesta städer kör ungdomen runt, runt i sina bilar på kvällarna. Bilarna är förvånansvärt nya och välhållna.


Tjusiga bungalows i de välbeställdas områden
Nice bungalows in the areas of the well offsSlumkvarter i Pointe-à-Pitre / Slum area in Pointe-à-Pitre

Bostadsområde / Housing area

Centrum med igenbommade affärer
City centre with closed down shops


            1967 gjorde de färgade uppror mot den franska överheten. Många sköts till döds när den franska armén slog ner revolten. Numera råder frid och lugn, och ön har fått ett eget universitet. Sockerrör är den huvudsakliga grödan och den går till romtillverkningen. Här finns en mängd olika romsorter, vit och brun, gammal och ung. Stark 55% , dricks med rörsocker och lime. Efter Kap Verdes torftiga matutbud är det underbart att komma till Carrefour med överdådiga ost- och köttdiskar och vinhyllor så långt ögat når. Det mesta flygfraktas från Frankrike och därav den höga prisnivån, högre än i Sverige.


Fiskmarknad / Fish market

Grönsaksmarknad / Vegetable market


Provsmakning av hemgjord punch
Tasting home made punch


Punchflaskor på rad / Punsch bottles on display

        Karnevalen har tjuvstartat med förkarnevaler (=repetition) varje söndag fram till Fastan. I kvällningen hördes rytmiska trummor från centrum. Snabbt upp på cyklarna och in till torget. Mycket folk stod och väntade och ungdomarna cirklade runt torget i sina bilar. Trummandet ökade i styrka och den första gruppen dök upp. Ett tjugotal grupper marscherade taktfast förbi, alla utklädda efter något tema och åtföljda av sina trumslagare och dansare. Ett härligt skådespel!


Eva och Gunnar ladder upp innan karnevalen
 Eva and Gunnar are loading before the carnival

Wednesday 1 Feb 2012 Pointe-à Pitre, Guadeloupe
           We have perfect weather, 29° centigrade every day and lovely cool trade winds. Varying sun and clouds making it pleasant and some short daily showers.
           Guadeloupe has the shape of a butterfly, 60 km long. The east wing is low and consists of limestone several million years old. The west wing is of volcanic origin and is much higher, 1,400 m, and much younger and has still some volcanic activities. Around 420,000 inhabitants, most of them descendants to the slaves brought from Africa. Only one of the islands among the Lesser Antilles has a small number of the original inhabitants, Carib Indians.
         Here are mostly French tourists. All info is in French and other language skills are not to be seen.
Once more we brush up our old school-time French to make us understood. Guadeloupe has great differences in living standards. On our way to Pointe-â-Pitre we bicycled through a slum district, while nice bungalows are lying in the lush green around the marina. The city centre is partly deserted with many closed down shops and abandoned dwellings. The Europeans have left the city for the outside tourist villages. As in most cities the youth are driving around, around in their cars in the evenings. The cars are surprisingly new and in good order.
          1967 the colored people made an upraise towards the French authorities. Many were shot to death when the French army knocked it down. Nowadays it is peace and quiet, and the island has got a university. Sugar cane is the only crop and it goes to the rhum distilleries. There a number of rhums, white and brown, old and young. Strong 55%, to be taken with sugar cane and lime. After Cape Verdes minimal food availability, it was wonderful to go to Carrefour with well sorted cheese and meat counters and shelves with wine as far as you could see. Most of it is air lifted from France and that’s why the high price level, higher than in Sweden.
           The carnival has already started with rehearsals every Sunday until Lent. At dusk there were drums in the city centre. Quickly up on the bikes and to the main square. Lot of people was waiting and the youngsters were circulating the main square with their cars. The drummers got closer and the first group showed up. About twenty groups passed by, all dressed according to a certain theme and accompanied by their drummers and dancers. A wonderful show!

1 kommentar:

  1. Det låter härligt! Här hade vi minus 9 i morse och isigt men också strålande sol! Tina

    SvaraRadera