Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

fredag 13 januari 2012

En vanlig dag på Atlanten / An ordinary day on the Atlantic

Åttonde dagen på väg mot Karibien. Om någon dag är vi halvvägs. Svaga vindar de senaste dygnen har medfört korta dygnstapper, bara 100 nm. När farten sjunker under 3 knop orkar inte vinden fylla seglen när Xavita rullar i den ständigt närvarande dyningen. Seglen börjar då slå fram och tillbaka, förutom att det är enerverande, sliter flaxandet på seglen. Då blir det motorgång. Till helgen ska det komma mer vind.

Vad gör man en vanlig dag på Atlanten? Förutom tid till läsning och filosoferande är det en hel del uppgifter som ska göras. Eftersom båten rullar konstant tar allt tre gånger så lång tid att utföra. En rundtur på däck görs minst en gång per dag då allt kontrolleras. Inga linor får skava mot något. På några timmar kan ett skot skavas av mot t.ex. mantåget ( = relingen). Linor som löper genom block justeras så nötningen ej kommer på samma punkt hela tiden. Speciellt styrlinorna från vindrodret till ratten äts upp av blocken.

Tack och lov så är vi nu friska från salmonellan. Återigen är måltiderna dagens höjdpunkter. Fastän allt äts balanserandes ur djupa skålar smakar den hemkonserverade maten gott. Vi har laddat upp med egna konserver tillagade i tryckkokare. Dessutom har vi många köpekonserver i reserv. En strömslukande frys är inte att tänka på i en så liten båt, då behövs ett elverk för att klara elförsörjningen. Varannan dag fylls båten av ljuvliga dofter från brödbak. Allt matbröd bakar vi själva ombord.

Radiopratandet fungerar bra nu. En avsköljning med sötvatten av akterstaget, som även tjänstgör som antenn, och isolatorer var säkert det som behövdes. Nu kan vi t.o.m. höra de i radionätet som kommit fram till Karibien.

Eftersom det inte går några fartygsleder i denna del av Atlanten har vi lättat på vaktrutinerna. Frivakten får sova ostört 5-6 timmar, medan vakthavande slumrar med en äggklocka som ringer varje halvtimme för en snabb kontroll runt horisonten. Häromdagen passerade en segelbåt inom synhåll, så helt ensamma är vi inte.

Vi har också täta kontakter med barnen via sms och e-mail som vi skickar med satellittelefon och med kortvågsradion. Det är härligt att kunna delta i barnens och barnbarnens vardag fastän vi är så långt borta. Den moderna tekniken har sina ljusa sidor också.

(Glöm inte att gå in på länken längs upp i menyn till höger "Aktuell position")Eighth day underway to the Caribbean. Halfway within some day. Light winds the last days have made short distances every day, only 100 nm. When our speed is lower than 3 knots the wind cannot fill the sails when Xavita is rolling in the swell that is always present. The sails start to flap, it is both going on your nerves and is damaging to the sails. Then we start the engine. Coming weekend will bring more wind.

What are we doing on an ordinary day on the Atlantic? Besides time for reading and philosophic thoughts there is quite a lot to do. As the yacht is constantly rolling everything take three times as long as normally to execute. A round tour on deck is made daily to check that everything is OK. No lines may chafe against something. Within some hours a sheet line may chafe to pieces against the guard rail. Lines running through blocks are adjusted to not have the chafe constantly on the same spot. Especially the blocks of the wind pilot are eating the lines to the steering wheel.

Thankfully we have overcome the salmonella. Again the meals are the highlights of the day. Although all meals are eaten balancing from deep bowls the home made tinned food taste superb. We have stocked up with own tinned food made in our pressure cooker. Additionally we have bought much tinned food as reserve. An energy consuming deep freezer is nothing for our small yacht and then you need a genset to take care of the electrical supply. Ever second day there is a lovely smell of bread baking. All bread is made onboard.

Communication via the short wave radio is functioning again. A fresh water rinse of the backstay, which doubles as an antenna, and the insulators made it go. Now we can even hear the yachts in the radio net that have arrived to the Caribbean.

As there are no shipping lanes in this part of the Atlantic, we do not take the watch schedule so seriously. The offwatch may sleep undisturbed for 5-6 hours, while the watch is slumbering with an alarm clock that calls every 30 minutes for a quick check around the horizon. The other day there was a sailing yacht passing within eyesight, so we are not completely alone on the sea.

We have also frequent contacts with our children via sms and e-mail sent from our satellite telephone and short wave radio. It is wonderful to take part of everyday life of our children and grandchildren although we are so far away. Today's technical innovations have their bright sides too.

(Don't forget to enter the link at the top of the menue to the right "Current position")Inga kommentarer:

Skicka en kommentar