Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 26 december 2011

Sao Nicolau

Här kommer ett resebrev som skulle skickats för flera dagar sedan om det bara hade funnits internet. Vi har nu kommit till Mindelo på Sao Vicente i Kap Verde, där vi har firat julen. Mer om detta i nästa brev.


Torsdag 22 dec 2011 Tarrafal, Sao Nicolau, Kap Verde
Trip: 90 nm Totalt: 4.800 nm

Lämnar Sal / Leaving Sal
        Äntligen mojnar vinden och vi nattsegling i platt läns med utspirade segel rakt västerut till ön Sao Nicolau. I gryningen dyker de höga bergen upp och vi fortsätter utmed sydsidan och går upp till en lilla staden Tarrafal på den läiga västsidan. Även denna ö ser torr ut, ändå bor här 20.000 personer. Ankrar utanför hamnpiren bland 4 andra gästbåtar. Kahiba som följt oss ankrar strax bredvid. Tuppar gal bland husen och på vägen kör moderna SUVar. Hittills har vi bara sett nya bilar på öarna. Konstigt att det inte rullar skrothögar på vägarna i ett så fattigt land. Ett rostigt last- och passagerarfartyg lämnar kajen och styr mot Mindelo. Den skulle vi aldrig våga fara med.


Sao Nicolaus sydkust / South coast of Sao Nicolau

Styr mot Tarrafal på Sao Nicolau / Heading for Tarrafal, Sao Nicolau

         Eftersom vi har dålig fiskelycka, trots fiskeutrustning komponerad av experten Gunnar, hoppar flygfisken själv ombord och t.o.m. en liten bläckfisk. Fransmannen på katamaranen bredvid lägger ut ett nät i en båge från sin ankrade båt och drar in den genom en lina i andra änden. Smart sätt att dryga ut skeppskassan! Själva köper vi en makrilliknande fisk direkt på fiskekajen, 6 goda filéer för 20 kronor.


Bläckfisk som landat på däck /  Squid landed on deck

         Ön är mycket bergig med en topp på 1.300 meter och på alla sidor störtar branta berg i havet. Finns det en platt plätt, så är den bebyggd med färggranna hus. Många hus står halvfärdiga, så även en stor turistby utanför Tarrafal. Undrar just hur det var tänkt att turisterna skulle komma hit. Färjan går varannan vecka och flygförbindelse finns bara med småplan till grannön.


Tarrafal
 
Fota mig! / Take my photo!

Mig också! / Me too!
         En vänlig man hjälper oss iland vid den höga fiskekajen. Tarrafal ger tyvärr ett tråkigt intryck med sina breda gator och höga hus. Kanske är våra förväntningar alltför höga efter den positiva beskrivningen i pilotboken. Supermercadona har något större utbud än på Sal. Julen gör sig knappast påmind här. Några försök till julskyltning finns och stadens största vägkorsning ståtar med en julgran av armeringsjärn som tindrar i mörkret. Blinkande ljusslingor har hängts upp på några hus.


Juldekoration / Christmas decoration

Tarrafals huvudgata. Kolla julgranen i förgrunden
Tarrafal's main street. Note the Christmas tree in the foreground

Här kan man köpa allt / Here you can buy everything

       Fastän vi ligger på öns läsida, kommer kraftiga vindbyar farande ner genom dalgångarna och snurrar båten runt ankaret. Vi ligger tryggt med 40 m kätting och dessutom drar vi alltid fast ankaret med motorn. Dyningen kommer man aldrig ifrån på en sådan öppen ankringsplats, den vaggar oss till sömns.


Here is a letter that was supposed to be published several days ago if there only had been internet connections. We have now arrived in Mindelo, Sao Vicente in Cape Verde, where Christmas has been celebrated. More about that in next letter.

Thursday 22 Dec 2011 Tarrafal, Sao Nicolau, Cape Verde
Trip: 90 nm Total: 4,800 nm
       Finally the wind calms down and we make a downwind night sail with poled out sails westward to the island Sao Nicolau. High mountains rise up in the dawn and we continue along the south side and turn up to the small town Tarrafal on the protected west shore. Also this island seems arid, although 20,000 persons live here. Anchoring outside the mole among 4 visiting yachts. Kahiba has followed us and is anchoring nearby. Cocks are crowing among the houses and modern SUVs are driving on the road. Until now we have only seen new cars on the islands. Strangely there are now junk cars on the roads in this poor country. A rusty combined passenger and cargo ship leaves the quay and heads for Mindelo. We would never dare to go with that one.
       As we have no luck with fishing, although our gear is composed by Gunnar the expert, the fish jumps onboard voluntarily and also a small squid. The French man in the catamaran next to us sets out a net in a wide eurve from his yacht at anchor and pulls it back via a line in the other end. Smart way to save money! However we buy a mackerel alike fish directly from the fishermen, 6 tasty filets for 2€.
        The island is very mountainous with a peak of 1,300 meters, and steep mountains drop into the sea along every coastline. If there is a flat area, it is occupied by houses in strong colors. Many houses are not finalize, so is a large tourist development outside Tarrafal. Just wonder how it is planned to bring the tourist down here. The ferry goes every fortnight and flights are only by small crafts to the closest islands.
         A friendly man helps us ashore at the high fishing quay. Tarrafal makes a dull impression with its wide streets and high houses. Maybe our expectations are too high after the positive description in the pilot book. The supermercados have somewhat larger supplies compared to Sal. Christmas is hardly to be seen here. Some efforts to Christmas decorations are made and the largest crossroad has a Christmas tree made of reinforcement bars twinkling in the dark. Some houses have glittering light festoons.
        Although we are on the islands leeside, strong wind gusts run down through the valleys and make our yacht swing around the anchor. We are safe with 40 m chain and besides we always make a pull by engine to have a good grip. You can never avoid swell on a such exposed anchorage, it rocks us to sleep.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar