Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

onsdag 22 september 2010

Rhen/The Rhine

Dag 22

Trip: 37, totalt: 598 nm, 0 slussar

Vaknar till dimma, varför avgången får vänta till eftermiddagen. Sol och varmt när vi ger oss ut på Rhen. Äntligen kunde vi ta av oss dubbla lager fleecetröjor och jackor. Full fart på Rhen i 9 knop med hjälp av 3 knops medström. Gropig sjö p.g.a. svallvågor från den täta pråmtrafiken. Flodpråmarna är betydligt större än kanalpråmarna. Vissa är upp till 190 m långa och består av hopkopplade pråmar som skjuts fram av en "påskjutare". Även pråmar med 3 våningar med containrar med upplyft styrhytt för att se över containrarna. Vi såg t.o.m. en "påskjutare" som sköt 6 hopkopplade pråmar, 3 i bredd, framför sig. En pulshöjande syn! Dessutom byter de sida, till vänstertrafik, i flodkrökarna ibland. Detta visas med en blå tavla på pråmen. Så det gäller att vara skärpt hela tiden!
Day 22

Trip: 37 nm, total: 598 nm, 0 locks

Foggy morning why departure was delayed until afternoon. Sunny and warm when entering The Rhine river. Finally we could leave our double layers of woolies. Full speed 9 knots on the river due to 3 knots current in our direction. Lots of swell caused by the heavy traffic of barges. The barges on the river are much bigger than those in the canals. Some are up to 190 m long consisting of several hooked-up barges that are pushed forward by a push-tow. Also barges with 3 levels of containers with telescopic bridge to give a good outlook over the cargo. We also saw a push-tow with 6 hooked-up barges, 3 abreast. A frightening sight! Besides they sometimes change from right hand to left hand traffic in the bends of the river. This is shown by a blue board on the ship. You have to be constantly alert!


Sjömärke/Navigation mark

9,4 knop medströms/9.4 knots with the current


Containerpråm med teleskopisk styrhytt/Container barge with telescopic bridge

Denna hade bara en bil!/This one had just one car!

Pulshöjande syn/Frightening sight

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar