Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

fredag 15 augusti 2014

Nästan hemma / Almost at home

Onsdag 13 augusti 2014     Tunö, Danmark
Tripp: 410 nm                    Totalt: 17740 nm

Efter Dover passeras Goodwins fyrskepp i platt läns i 8 knop tack vare medström. Seglar utanför fartygslederna som har en intensiv trafik.

Goodwins fyrskepp / Goodwin's light vessel
Intensiv fartygstrafik / Intensive traffic

Ett fartyg från engelska Coast Guards Border Control passerar nära och anropar oss på radion. Frågar om våra senaste hamnar och om vi varit på Cap Verde och Karibien och vart vi är på väg.

Märkliga fartyg passerar / Strange vessels passing

Nästa dag utanför Ijmuiden i Holland kommer ett propellerplan från Holländska kustbevakningen. Efter flera varv runt oss på låg höjd anropas vi på radion. De påstår att vi går i en fartygsled som är förbjuden för nöjesbåtar och att vi kommer att förhöras av polisen när vi kommer iland. Enligt våra instrument går vi strax utanför leden. När vi har förtöjt i Ijmuidens marina kommer 5 beväpnade män ombord. Nu är det kört tänker vi, som hört talas om höga böter. Men nej, det är tullare och passpolis som gör en slumpvis kontroll. Det blir en detaljerad utfrågning om var vi har varit och när. Xavita genomletas också. Misstänker de att vi smugglar narkotika? Förmodligen har de fått info från den engelska kustbevakningen och de vet redan allt om oss, t.o.m. att vi bott i Holland för 35 år sedan. Inget går att dölja i dagens datoriserade samhälle! Efter att alla papper är ifyllda tar de avsked och önskar oss god tur. Inga poliser dyker upp och förmodligen är vårt påstådda brott inte så allvarligt.

Kustbevakningen kollar oss / Coast Guard checking us

Skymningen faller under seglingen mot Elbe. Eftersom det snart blir ingående ström beslutar vi fortsätta trots mörkret. Leden in i Elbe är välutprickad med lysbojar i täta rader. Det gäller bara att upptäcka fartygen i tid och hålla undan. Strömmen skjutsar oss förbi Cuxhaven i hög fart. Lagom till gryningen anländer vi till Brunsbüttel och slussar in i Kielkanalen.Efter att ha gått genom Kielkanalen några gånger tidigare upplevs den nu som ett långtråkigt dike. Möter både stora och små flytetyg, både nya och gamla.

Både stora och små flytetyg på Kielkanalen
Small and big vessels on the Nord-Oostsee Kanal
I Olympiahafen utanför Kiel, byggd till Münchenolympiaden 1972, hamnar vi som en katt bland hermelinerna bland en mängd kappseglingsbåtar som tävlar om VM.Det leende danska öhavet bjuder på skyddade vatten där slott och herrgårdar speglar sig. Ankrar i en lävik och njuter av tystnaden medan månen klättrar allt högre på natthimlen.

Dotter med familj bosatt i Danmark får välkommet besök efter nära ett års bortovaro.

 Dotterson vid ratten / Grandson at the helm

Vadå, skyddade vatten! Inför sista etappen hem till Göteborg radar lågtrycken upp sig och blåser in kuling, regn och åska över Kattegatt i fyra dagar. Vi klagar inte utan ligger väl förtöjda i den lilla hamnen på mysiga Tunö.


Tunö hamn / Tunö in Denmark


Potatisköp / Buying potatoes

Onsdag 13 augusti kommer vi till vår hemmahamn Näsets Marina i Göteborg. Vi beräknar anlända kl 18 då vi ska ha mottagning vid mastkranen för alla som följt oss på vår hemsida och alla övriga intresserade. Roligt om du kommer.
VÄLKOMNA!


Wednesday 13 August, 2014 Tunö, Denmark
Trip: 410 nm Total: 17740 nm

After Dover Goodwin's light vessel is passed running in 8 knots thanks to the following current. Sailing outside the ship lanes which have an intensive traffic.

A ship from UK Coast Guard's Border Control is passing close and calls us on the radio. Asking about our latest harbours and if we have visited Cape Verde and the Caribbean and where we are bound to.

Next day outside Ijmuiden in The Netherlands we are approached by a small aircraft from the Dutch Coast Guard. After circling us several times on a low altitude we are called on the radio. They claim we are going in a ship's lane forbidden for yachts and that we are going to be interrogated by the police upon arrival ashore. According to our instruments we are going just outside the fairway. When moored in Ijmuiden marina 5 armed officers board our yacht. Now we believe the bell has sound and remind us of high fines. But no, it is custom and immigration officers making random checking. A detailed questioning follows of our stops and when. Xavita is searched. Do they suspect we are smuggling drugs? Obviously they have got information from the English Coast Guard and they already know all about us, even that we have been residing in The Netherlands 35 years ago. Nothing can be hidden in the digitalized world of today! When all papers are completed they wish us good luck and leave. No police officers arrive and obviously is our said crime not that serious.

Twilight arrives while sailing towards Elbe in Germany. As the current will soon be favourable, we decide to continue despite the darkness. The fairway into Elbe is well marked with light buoys in long rows. You just have to identify the ships in time and keep away. The current pushes us past Cuxhaven in a high speed. At time for daybreak we arrive in Brunsbüttel and lock in to the Nord- Oostsee Kanal.

After previously have made the Nord-Ostsee Kanal a couple of times, it is now like a long boring ditch. Meeting both large and small vessels, both new and old.

In Olympiahafen outside Kiel, built to the Olympic games in München 1972, Xavita is very different to the many racers participating in the World Championship.

The smiling Danish archipelago invites with sheltered waters where castles and mansions lie around the shores. We drop anchor in a bay and enjoy the silence while the moon climbs up on the night sky.

Our daughter and her family living in Denmark gets a visit after almost one year of absence.

So what about sheltered waters! In time for the last leg home to Göteborg the lows line up and blow gales, rain and thunder into Kattegatt Sea during four days. We do not complain, but are moored in the little harbour on the cosy Danish island Tunö.

We will arrive to our home port Näsets Marina in Gothenburg Wednesday 13 August. At 18.00 there will be a reception at the mast crane for everybody that has followed us on our homepage and for all other interested persons.
WELCOME!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar