Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

onsdag 9 juli 2014

Faial, Terceira, Azorerna / The Azores

Tisdag 8 Juli 2014           Praia da Vitoria, Terceira, Azorerna
Tripp: 90 nm                   Totalt: 15560 nm
Vi har verkligen hamnat i det Azoriska högtrycket. Ingen vind medför motorgång mellan öarna. Hyr återigen bil för att även bese Faial. Också Faial är en liten ö, bara 20 km lång. Kör till västudden där en vulkan steg upp ur havet 1957 och spydde ut så mycket lava och aska att en 2,5 km2 stor ö bildades som växte ihop med fastlandet. Ön blev så hög att fyren skymdes och begravdes delvis i askan.
Fyren på Faials västudde / The lighthouse on Faial's west Point

De tre kullarna är den nya vulkanön
The three hills are the new volcano Island

Fyrens nedersta våning begravd i aska
The lighthouse's ground floor burried in Ashes
Vid udden låg tidigare en valfångststation med en liten ramp där man drog upp båtarna. När utkiken på fyren siktade en val, sköt han ett signalskott. Männen från den intilliggande byn rusade ner till båtarna, rodde ut till valen och anföll den med handharpuner. Gick det väl, lyckades de döda valen och ro in den till land. Ett farligt och tungt jobb. Det gällde att komma tillräckligt nära valen för att kunna kasta harpunen och få den genom valens tjocka späcklager. Dödsfall förekom när valen kämpade för sitt liv och välte båtarna.
Resterna av valfångststationen
The remains of the whaling station

Valfångarbåt / Whaling boat
Vulkanutbrottet täckte byn och hamnen med flera meter tjockt lavalager. Valfångsten återupptogs aldrig då det industriella fångandet med stora valfångstfartyg började utrota valarna.
Även i lavan kan blommor växa
Flowers can also grow in the lava
 
Faial har en stor vulkankrater mitt på ön, 2 km i diameter. En bilväg leder fram till kanten och man kan se ner i den 400 m djupa kratern. Grannön Pico ståtar med en vacker symmetrisk vulkankägla 2350 m hög, högre än Kebnekajse, oftast utsmyckad med en molnkrans.
Vulkankratern på Faial / The volcano crater in Faial

Grannön Pico med molnprydd vulkan
Neighbour island Pico with its volcano
Blommor utmed vägrenarna och kor på bete utgör en pastoral idyll på vägen tillbaks till Horta.
    Fairyrosor växer vilt / Wild Fairy roses

    Horta
 
Horta är en mötesplats för alla som seglar hem över Atlanten. Café Sport är det kända vattenhålet. Kajerna och murarna är smyckade med logon från besökande båtar. Hittar långt över hundra målningar av svenska båtar, flera logon från vår egen segelklubb JRSK. Givetvis målar vi vår egen också. Det skall medföra tur.
Samlingsplatsen för seglare / The meeting point for yachties

 
   Många visitkort på murarna / Many paintings on the walls
 
Även vi målar vår logga / We also paint our logo
 
 
Efter ett knappt dygns motorgång kommer vi till Terceira, där vi går in i den lilla marinan i Praia da Vitoria. Alla talar om denna vackra ö. Vi avstår från rundtur då mörka moln hänger över ön och sveper in bergen i bomull.
        Praia da Vitorias badstrand och marina
Beach and marina in Praia da Vitoria

 
Även gatubeläggningen är utsmyckad
Even the streets are adorned

 
 
Vi tröstar oss med en utsökt middag på en fiskrestaurang, båtunderhåll och internetande. Imorgon onsdag blir det fortsatt seglats/motorgång mot Falmouth i England, som bör nås efter 2-3 veckor beroende på högtryckets utbredning.
Limpats, ett slags ostron / Limpats, a sort of oysters

Båtunderhåll / Boat maintenance
   Väntan på vind / Waiting for wind
 
Tuesday 8 July, 2014             Praia da Vitoria, Terceira, The Azores
Trip: 90 nm                            Total: 15560 nm
 
We have really ended up in the Azorean high. No wind makes us motoring between the islands. Rent a car to see Faial. Also Faial is a small island, only 20 kilometres long. Driving to the western point where a volcano rose up from the sea 1957 and poured out lava and ashes and created an island of 2.5 km2 that became connected with the mainland. The island grew as high that the lighthouse was not visible from the sea any more and partly buried by the ashes.
 
Earlier there was a whaling station at the point with a small ramp to haul up the boats. When the outlook at the lighthouse sighted a whale, he shot a signal. The men from the nearby village rushed to their boats, rowed out to the whale and attacked with hand harpoons. If they succeeded, the whale was killed and towed to land. A dangerous and heavy task. It is necessary to come close to the whale to throw the harpoon and get it through the thick layers of fat. There were sometime casualties when the whale was fighting and turned the boats upside down.
 
The volcano eruption covered the village and harbour with several meters of ashes. The whaling was never started again as the industrial whaling with big ships started to exterminate the whales.
 
Faial has a large volcano crater in the middle of the island, 2 kilometres in diameter. A road goes up to the edge and you can look down into the 400 m deep crater. The neighbour island Pico sports a beautiful symmetrical volcano cone 2350 m high, often adorned with a ring of clouds.
 
Flowers along the roads and cows on the fields make an idyllic impression along the way back to Horta.
 
Horta is a meeting point for all who are sailing home across the Atlantic. Café Sport is the famous waterhole. The quays and walls are adorned with logos of visiting yachts. We find more than hundred paintings from Swedish yachts, several from our own yacht club JRSK. Of course we paint our logo. It is supposed to bring luck.
 
After motoring a day and night we arrive in Terceira, where we enter the small marina in Praia da Vitoria. Everybody talks about this beautiful island. We skip the round trip as dark clouds hang over the island and wraps the mountains in cotton.
 
We comfort ourselves with a delicious dinner in a fish restaurant, boat maintenance and internetting. Tomorrow Wednesday we will start sailing/ motoring towards Falmouth in England. The trip should take some 2-3 weeks depending on the size of the high pressure.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar