Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

fredag 11 januari 2013

Start 2013

Måndag 7 januari, 2013            Admiralty Bay, Bequia
Trip: 35 nm                                 Totalt: 8035 nm

En timmes motorgång i motvind och motström tar oss till nästa ö, Mayreau. En liten ö endast 3 km lång med 350 invånare. Ankrar bland andra segelbåtar utanför en fin palmklädd sandstrand.  Samhället ligger inte vid havet utan mitt på ön uppför en brant backe. Flera enkla restauranger kantar vägen upp och är lämpliga vattenhål i motlutet.

Mayreaus strand / Beach at Mayreau
Restauranger utmed vägen till Mayreaus topp
Restaurants along the road to the top of Mayreau
Dominikanermunken Divonne kom hit som präst och engagerade befolkningen i ett kyrkbygge. Högst upp på ön ligger nu en liten katolsk kyrka i det annars protestantiska Karibien. Från kyrkan har man en vidunderlig utsikt över Tobago Cays och reven utanför. Prästen fick också öborna att betongklä bergssidan nedanför kyrkan för att samla upp regnvatten som leds ner i en vattenreservoar.

Kyrkan / The church
Utsikt mot Tobago Cays / View over Tobago Cays 
Samhället myllrar av glada barn. Men arbetslösheten är hög. Eftersom Mayreau lever helt på turismen, har den drabbats hårt av den ekonomiska världskrisen. Ett av hotellen har avskedat all personal och har gäster endast i några enstaka rum. De tomma restaurangerna försöker locka in oss. Inlägg på hemsidan / Updating our homepage
Ännu en spik i sysselsättningskistan är att ett jättelikt kryssningsfartyg ankrar på redden och kör in sina passagerare med livbåtar till stranden. Det borde ge inkomster! Men nej! De inmutar en del av stranden och har egna surfbrädor, kanoter, segeljollar och vattenskidbåtar med sig och sätter dessutom upp en egen grill och bar på stranden. Allt med egen personal.  Lokalbefolkningen blir reducerad till T-shirts försäljare.  

Nästa dag seglar vi med revade segel norrut förbi Canouan till Bequia, där vi ankrar bland hundratals båtar i Admiralty Bays turkosa vatten. Bequia var tidigare en populär plats för skandinaver att fira nyår då norska Marianne hade öppet hus. Tyvärr finns hon inte mer. 

Nyårsafton firas med grillnig på stranden tillsammans med ett tiotal svenska båtbesättningar. Ett härligt gäng med ungdomar och barnfamiljer. Ett stort fyrverkeri och båtsirener firar tolvslaget. 

Nyårsaftonsgrill på stranden / Beach BBQ on the new years eve

Lugnt firande med Kjell och Margaretha från“Emma”
Peaceful celebration with Kjell and Margaretha from ”Emma”
I Grenada var det mest medelålders seglare, men här är det livat med ungdomar och barnfamiljer som nyss seglat över Atlanten. De har tagit en paus från ekorrhjulet och gett sig av. De flesta är ute på en ettårsrunda, andra har siktet inställd på mer avlägsna horisonter. Barnen får hemundervisning av föräldrarna och blir dessutom oerhört rika på upplevelser i livets skola.

Blåsiga dagar inleder nyåret. Ett högtryck skickar ner kraftiga vindbyar, Xavita pendlar och rycker i ankaret. Dagligen dyker vi ner och kollar att ankaret är ordentligt nergrävt i sandbotten. Flera gånger stiger vi upp på natten för att se att vi inte draggar. En fördel med de kraftiga vindarna är att vindgeneratorn förser oss med all elström, även när kylkompressorn och salongsfläkten slukar massor med amperetimmar. Så snart mekanikern har reparerat utombordsmotorn fortsätter vi till mer skyddade vikar.

Ankarkoll / Checking the anchor

Vindgeneratorn högst upp på sin stolpe
The windmill high up on its pole
 
Monday 7 Januari, 2013            Admiralty Bay, Bequia
Trip: 35 nm                                 Total: 8035 nm

One hour by engine against wind and current brings us to the next island, Mayreau. A small island only 3 km long with 350 inhabitants. We let the anchor go among other yachts outside a nice palm fringed beach. The village is not situated at the coastline, but in the middle of the island up a steep hill. There are several simple restaurants along the road as waterholes.

The Doiminican munk Divonne arrived here as a priest and engaged the inhabitants in building a church. At the top of the island there is now a small catholic church in the otherwise protestantic Caribbean. You have a wonderful view from the church towards Tobago Cays and the reefs. The priest also got the locals to concrete the hillside below the church to make it possible to collect rain water which is led to a large reservoir.  

The village has lot of happy children. But unemployment is high. As Mayreau is dependent upon tourism, it has suffered badly by the world economic downturn. One hotel has dismissed all its staff and has only some few guests. The empty restaurants try to catch us.
 
One more drawback is when a huge cruise ship anchors in the bay and brings all their passengers  ashore.  That should bring money! But no! They occupy a part of the beach and bring their own surf boards, canoes, sail dinghies and waterski boats, and also sets up their own BBQ and bar. All by their own staff. The locals are reduced to T-shirt vendors.

Next day we sail with reefs in all sails northward pass Canouan  to Bequia, where we anchor among hundreds of yachts in the turquoise waters of Admiralty Bay. Bequia was until recently a popular place for celebrating New Year as long as the Norwegian woman Marianne had open house. But she has passed away.

New Years Eve is celebrated with BBQ on the beach together with other Swedish yachties. A nice bunch of youths and families with small children. Lots of fireworks and blasts from the ships sirens inaugurate the new year.

In Grenada most of the yachties were middle aged, but here it is more lively with young couples and families with children that have just crossed the Atlantic. They have taken time off and sailed away. Most are on a one year tour, but others are going for more distant horizons. The children are having school onboard with their parents and will besides have a lot of experiences from the school of life.
 
The New Year starts with days of  hard winds. An anticyclone sends strong wind gusts,  Xavita is moving from side to side and pulls the anchor. We do daily dives to check that the anchor is well digged down in the sandy bottom. During night time we step up several times to check that we do not drag.  One advantage with the strong winds is that our wind mill gives us all electricity we need, although the fridge and cabin fan consume many ampere hours. As soon as the mechanic has repaired our  outborder we will move to a bay with more shelter.

1 kommentar:

  1. Vilket jobb med att kolla ankaret! Ett Gott Nytt År önskar jag er! Nu är skolan igång igen! Granen står faktiskt fortfarande kvar och lyser upp i vintermörkret! Kram

    SvaraRadera