Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 28 november 2011

Lämnar snart La Gomera / Leaving La Gomera soon


Söndag 27 nov 2011                                    San Sebastian
        Veckan har varit blåsig och väderleksrapporterna har visat väl starka vindar på vägen till Kap Verde, och också visat stora vågor som kommer nerfarande från stormarna på Nordatlanten. Beslutet att stanna ytterligare en vecka i San Sebastian var enkelt att ta. Dessutom har vi ingen brådska utan har all tid i världen. 
      Vädret är fortfarande härligt med drygt 20° på dagarna. Shorts och T-shirt är den normala klädseln. Därför känns det konstigt när juldekorationer sätts upp på gatorna och julskyltningen kommer igång.
      Dagarna är fulla av aktiviteter. En båt blir aldrig färdig! Fler avlastare för linorna har monterats, liksom lift och nedhal till spirbom och automatisk utlösningsanordning till livflotten. Vindrodret har plockats isär och smorts. Hittills har autopiloten styrt på havsetapperna, men i fortsättningen blir det vindrodrets uppgift på de långa sträckorna för att spara elström. Johan har även tagit en tur upp i masten för att se att allt är OK. Ständig kontroll och underhåll behövs i den salta miljön.

Vindroderunderhåll / Wind vane maintenance

Gunnar hjälper till med storfiskegrejorna
Gunnar helps with the fishing gear

       Man lär känna folket i grannbåtarna. Det blir mycket bryggsnack och fika i varandras båtar. Varje dag lämnar några båtar marinan och nya kommer in. Färjorna kommer och går och varje helg kommer ett kryssningsfartyg och släpper iland sin människolast för en rundtur på ön.
       Atlantroddarna förbereder sig och sina båtar för den långa rodden till Barbados i Karibien. Söndag 4 december ger de sig av i en-, två- och tremansbåtar. En båt har en helt kvinnlig besättning. Det sägs att rodden görs för att samla in pengar till välgörenhet. Våra svenska ögonbryn höjs när vi ser att huvudsponsorn är ett skotskt whiskydestilleri! 


Damlagets träning inför Atlantrodden
The female crew training for the cross Atlantic row

       Tillsammans med Eva och Gunnar från Kahiba firades första advent idag med det första ljuset och glögg och pepparkakor. Är vädergudarna gunstiga avseglar vi imorgon till Kap Verde, 850 nautiska mil som vi bör klara av på en vecka. Hittar vi internet där så kommer nästa brev från Afrika.

Eva och Birgitta firar första advent
Eva and Birgitta are celebrating Advent Sunday


Sunday 27 Nov 2011                               San Sebastian
      The last week has been windy and the weather forecasts have shown strong winds on the route to Cape Verde and also large waves coming from the distant storms in the north Atlantic. It was easy to decide to stay one more week in San Sebastian. Besides we are not in a hurry, but have all time.
      The weather is still lovely with more than 20° Celsius in daytime. Shorts and T-shirt is normal clothing. However it feels a bit strange when Christmas decorations are set up on the streets and shops start with Christmas displays.
      The days are full of work. A yacht will never be ready! More clutches to handle the lines, lift and downhaul for the pole and automatic release to the life raft. The wind vane has been dismantled and greased. So far the autopilot has done the steering when going overseas. From now on the wind vane has to do the job on long passages to save electricity.  Johan has also climbed the mast to check that everything is OK! Constant checking and maintenance is needed in the salty environment.
     You make friends with the crews in the neighboring yachts. There is a lot of “pontoon talk” and beer drinking in the yachts. Every day a few yachts leave the marina and new ones arrive.  The ferries are coming and going and every weekend a cruise ship comes and unloads its human cargo for a tour on the island.
      The participants in the Atlantic Rowing Race are preparing themselves and their boats for the long row to Barbados in the Caribbean. They will start Sunday 4 December in single, double and triple boats. One boat has an all female crew. It is said that the race is made as a charity project. Our Swedish eye brows were lifted when we learned that the main sponsor is a Scottish Whisky distillery!
      Together with Eva and Gunnar from Kahiba the Advent Sunday was celebrated with the first candle and warm red wine and ginger cookies. If the weather gods are favorable we will start tomorrow to Cape Verde, 850 nautical miles which should be done in one week. If we find internet the next letter will come from Africa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar