Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

onsdag 9 november 2011

Åter på Gran Canaria / Back in Gran Canaria


Onsdag 9 nov 2011                       Arguineguin, Gran Canaria  
      Skönt att lämna höstrusket i Skandinavien och komma tillbaka till sol och värme.  25 grader i luften och shorts och bar överkropp även vid midnatt. 

Tllbaks till sol och värme / Back to sun and warmth
Solen är fortfarande så stark att vi sytt sidostycken till biminin (solskyddet) för att få mer skugga i sittbrunnen. Mycket måttagning och provande för att få det snyggt.

Biminin får sidostycken /  Side panels to the bimini
      Återigen fick Ryan äran att transportera oss. Flyger man med detta bolag måste man ha alla papper i ordning och inte ha ett gram för mycket i bagaget, annars blir det straffavgift på 40 euro. Ryan tar igen på karusellerna vad man förlorar på gungorna och de låga priserna, för det var många som fick betala extra.
      Kortvågsradion (SSB) är åter igång tack vare Jan-Erik från Stockholm, som passerade förbi på bryggan. Det visade sig att han var radioexpert och fixade snabbt vår vrenskande apparat. Vad vore man utan dessa hjälpande personer! Hoppas att sådana hjälpredor finns utplacerade utmed vår färdväg även i fortsättningen. Enligt erfarna långseglare är det alltid utrustning som behöver underhållas och repareras, oberoende av om de är nya eller gamla.
     I väntan på lämpliga vindar till Kap Verde och vidare Atlantöverfart fortsätter arbetet med att göra Xavita komplett för de stora haven. Det senaste projektet är starta upp vår watermaker (avsaltningsanläggning), som skall förvandla havsvattnet till gott dricksvatten. Mycket jobb med att finna plats för stora filter, dra slangar och kablar. Eftersom vi bor i båten är varje utrymme utnyttjad till bristningsgränsen, vilket innebär att de måste tömmas för slang- och kabeldragning. Arbetet tar därför flera gånger längre tid än jämfört med att jobba i en tom båt. Men gillar man att ”pula” är det ett bra tidsfördriv.  När det ändå var slangdragning i trånga och svårtillgängliga utrymmen, byttes även övriga slangar och diskbänksblandaren. Xavita är ju en mogen dam och kräver viss förnyelse. Den intresserade kan se mer om installationen under ”Tips, erfarenheter och utförda arbeten”.  

Rörjobb / Plumbing
     Ibland sätter vi oss ner och nyper oss i armen och tänker vilket härligt liv vi har. Inga tider att passa, inga krav, bara ta dagen som den kommer! Tala om att vara privilegierad.


Wednesday 9 Nov 2011                       Arguineguin, Gran Canaria  
      Nice to leave the autumn weather in Scandinavia and return to sun and warmth. 25 degrees C in the air and only shorts at midnight. The sun is still intensive so we have made side panels to the bimini to give us more sunshade in the cockpit. Much measurements and testing to make it look good.
        Once more Ryan had the honor to transport us. If you fly with Ryan you have to have all documents in order and no excess weight, otherwise you have to pay 40 € penalty. That´s the way how they make their profit, because many had to pay the extras.   
     The short wave radio (ham) works again thanks to Jan-Erik from Stockholm, who passed on the pontoon. He is a radio expert and fixed quickly our malfunctioning device. What should life be without these helpful persons! Let´s hope such persons are positioned along our route in the future too. According to experienced sailors there are always equipment that needs maintenance and repair, independent if they are new or old.
     Waiting for right winds to the Cape Verde islands and further on over the Atlantic the works continue to make Xavita ready for the high seas. The latest project is to make the watermaker (desalination equipment) work, which shall make tasty drinking water out of sea water. Much work to find suitable places for large filters, run hoses and electrical wires. Every corner is fully in use as we live aboard which mean that they have to be emptied before running hoses and wires. The work takes much more time compared when working in an empty boat. But no problem if you are handy. When running hoses in narrow and confined spaces we also changed other hoses and also the sink tap. Xavita is an elderly lady and asks for some renewal. If you are interested you will find more info about the installation under “Tips, experiences and work done”.
         Sometimes we just sit down and feel what a wonderful life we are  enjoying. No deadlines, no demands, just live the day! Talk about privileges. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar