Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

onsdag 22 juni 2011

Elba - Korsika

Tisdag 21 juni                                  Calvi, Korsika
Totalt: 1690 nm
Korsika är fantastiskt! Höga berg med t.o.m. några snöfläckar. Djupa dalar som ute i kusten övergår i djupa vikar. Klart turkosblått vatten. Botten syns på 10 meters djup. På varje udde står ruinerna av ett bevakningstorn från den genuanska tiden. Fransmän och italienare har stridit om denna ö i århundraden, varför varje stad är byggd som en borg på en klippa med höga försvarsmurar.   Calvi, där vi ligger nu, var belägrad av självaste lord Nelson. Han insåg att staden inte kunde intas från havet p.g.a. murarna, utan han lät släpa upp skeppskanonerna på ett berg bredvid och besköt staden därifrån under 4 veckor innan den besegrades. Det var här han fick splitter i högra ögat och blev blind. Calvi har smala branta gränder som vimlar av turister, boutiquer och restauranger. Hamnen är full med båtar från 3-vånings ned till vår storlek. Vi hade en kort motorgång hit från den förra hamnen, var redan framme vid lunchtid, så det gick att få plats. Hamnarna blir snabbt fyllda. Vi var varnade för att Calvi skulle ha höga hamnavgifter. 39 EUR är väl överkomligt! I juli – augusti dubblas priserna.
Innan Calvi låg vi ankrade utanför Ile Rousse i 3 nätter, varav 2 med Mistral, som medförde kraftigt rullning. Ingen ramlade dock ut ur kojen. Sjögången var så kraftig att två gånger la vi ut mer kätting för att inte ankaret skulle tappa fästet. Till slut hade vi lagt ut kätting 5 ggr djupet.           
Förra veckan låg vi några dagar på Elba i den fantastiska staden Portoferraio, som också består av ett citadell uppe på ett berg. Hamnbassängen omges av befästningsmurar som numera har byggts på med bostäder. Besåg naturligtvis Napoleons hus, där han bodde under sin landsförvisning. Hyrde bil och körde på smala vägar utmed kusten, slingrande ut och in i alla vikar och runt alla uddar. Körde även upp till en av bergstopparna med en vidunderlig utsikt. Badade i en havsvik och åt middag på en restaurang vid strandkanten till vågornas brus. Elba är verkligen värd en resa!


Napoleons hus, Elba
Napoleon's house, Elba

Elba

Calvi, citadellet och gamla stan
Calvi, the citadel and old town


Calvis hamn / Port of Calvi

Calvi Tuesday 21 June                                  Calvi, Korsika
Total: 1690 nm
Corsika is fantastic! High mountains even with some patches of snow. Deep valleys that becomes deep creeks at the coastline. Clear turquoise water. The bottom is visible at 10 meters depth. There is a watch tower from the Genoese time on every cape. The French and the Italians have been fighting about this island for centuries, why every town is built as a fortress on a rock with high walls. Calvi, where we are now, has been besieged by lord Nelson . He understood that the town could not be taken from the sea due to the high walls, so he had the ships canons hauled up to a hilltop nearby and had the town under fire for 4 weeks before it surrendered. Here he lost his right eye when he got a splinter in his eye. Calvi has narrow steep streets full of tourists, boutiques and restaurants. The harbor is full of yachts from 3 decks high down to our size. We had a short trip from our last harbor to Calvi, were here already at noon so it was possible to have a berth, The marinas are quickly filled up with yachts. We were told that Calvi has high harbor fees. 39 EUR is OK in our opinion! The fees are doubled in July – August.
Before Calvi we were laying for anchor 3 nights at Ile Rousse, 2 of these with a Mistral, which gave us a great roll. However nobody fell out of the bunk. The swell made us give more scoop twice not to make the anchor loose its grip.  Finally we had a scoop of 5 times the depth.
Last week we were some days at Elba in the marvelous town of Portoferraio, which also consists of a citadel on a rock. The harbor basin is surrounded by fortress walls, nowadays topped by dwellings. Of course we visited the house where Napoleon lived under his exile. A rental car took us along narrow roads along the coast winding in and out in all creeks and round all capes. Drove also up to one of the mountain tops with a breathtaking view. Took a swim in a bay and had dinner in a restaurant at the shore with the sound of waves. Elba is really worth travelling!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar