Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

fredag 15 oktober 2010

Heer - Agimont

Fredag 15 oktober Heer – Agimont

De extra dieseldunkarna, 100 liter, har nu flyttats föröver för att minska djupgåendet, som nu är 1,75 m. Kanalerna ska (?) tillåta ett djupgående på 1,80 m, marginalen är fortfarande liten! Botten består mest av dy, så ingen fara om vi skulle fastna, men det kan bli svårt att komma loss. Radarmasten är fälld igen för att minska höjden. Vi kommer nämligen att gå genom några låga tunnlar. Spanaren Gunnar på grannbåten cyklade till den första franska slussen och fick beskedet att reparationerna inte är klara som utlovat! Först på måndag kan vi fortsätta vår färd. För att fördriva tiden har cyklarna tagits fram och diverse mekande med båten utförs. Dessutom ståtar den lilla byn med ett konditori med smarriga bakelser!

Friday 15 October Heer – Agimont
The extra diesel jerry cans are now placed forward to decrease the draft, which is now 1.75 m. The canals shall keep 1.80 m, so the margin is still small. The bottom is mud, so no hazard if we got caught, but it can be difficult to get free. The radar pole is taken down again. We will go through some low tunnels. The investigator Gunnar on the neighbor yacht went with his bicycle to the first French lock and was told that the repair works are not ready as promised! On Monday we can continue our journey. To kill the waiting time we have assembled the bicycles and are doing some works on the yacht. Besides this little village has a bakery with very good cakes!
Heer - Agimont

Det finns alltid att göra
There is always something to do

Cyklarna görs klara
Ready for bicycling

Radarmasten nerfälld
Radar pole down

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar