Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

söndag 24 oktober 2010

Äntligen internet möjlighet / Finally internet access

Nu kommer ett antal resebrev som legat färdiga och väntat på inläggning, men det har varit hopplöst med internet utmed de små samhälllena. Sitter just nu på McDonalds i Reims. Alla McDonalds bjuder på gratis WiFi runt hela världen.

Here comes a number of travel letters that have been ready for publicing, but it has been very difficult to get access to internet along the small villages we have passed lately. Currently at Mcdonalds in Reims. All McDomnalds worldwide offer WiFi free of charge.

Torsdag 21 oktober Chesne – Attigny

Trip: 9 nm Totalt: 828 nm 27 slussar
Tät morgondimma och isskorpa på däcket! Sitter fast i dyn men kommer loss efter en del knuffande. Nu slussar vi nedåt i de automatiska slussarna, vilket är mycket enklare än att slussa uppåt. Man går in i en fylld slusskammare, lägger linorna runt pollarna och släpper efter allt eftersom vattnet sjunker 2-3 m. Inget dragande i linor behövs. Slussarna ligger tätt med bara 100 m avstånd. Slussar tillsammans med en fransk motorbåt som återvänder från besök i Sverige och Norge. Går bara 9 nautiska mil (= 17 km), ändå blir det ett fullt dagsverke.

Thursday 21 October Chesne – Attigny
Trip: 9 nm Total: 828 nm 27 locks
Thick morning mist and a thin layer of ice covers the deck. Stuck in the mud but free after some pushing. Now we are descending in the automatic locks, which is much easier than ascending. You enter a filled lock chamber, put your lines around the bollards, easing the lines when the water level lowers 2-3m. No pulling of lines is needed. The locks are situated at 100 m interval. We are passing the locks together with a French motor yacht, which is returning from holidays in Sweden and Norway. We make only 9 nautical miles (= 17 km), it’s still a full day’s work.Morgondimma
Morning mist

Små slussar
Small lock chambers

Slusskammaren fylls
Lock chamber is filled

Den vänstra stången lyfts för att starta slussningen
The left rod is raised to start the locking procedure


Höst i kanalen
Autumn in the canal

Onsdag 20 oktober Charleville – Chesne

Trip: 25 nm Totalt: 819 nm 10 slussar 1 tunnel
Regn andra dagen i rad! Var är värmen? På ett av de smalaste ställena kommer en pråm. Vi håller så långt åt sidan att vi fastnar i dybottnen, gasar på när halva pråmen har passerat, för annars sugs man in i pråmens propellerström! Dessa småpråmar går med nöd och näppe in i de 5 breda slusskamrarna. Efter några timmar öppnade sig Canal des Ardennes, som vi styrde in på, eftersom Meuse har stängt för reparation längre uppströms. Denna smala kanal går genom ett böljande åkerbrukslandskap, helt olik Meuse med sina höga berg.

Wednesday 20 October Charleville – Chesne
Trip: 25 nm Total: 819 nm 10 locks 1 tunnel
Rain the second consecutive day! Where is the warm and nice weather? A Barge came in one of the narrowest passages. We kept aside as much as possible and got stuck in the mud. To avoid being caught by the propwash of the barge, we have to apply more speed when half of the barge has passed. These small barges fit exactly into the 5 m wide lock chambers. After some hours we steered into Canal des Ardennes, as the Meuse is closed for repairs further upstream. This narrow canal passes agriculture areas, totally unlike Meuse and its high mountains.Kanalunderhåll
Canal maintenance works

Canal des ArdennesMåndag 18 oktober Haybes – Charleville

Trip: 31 nm Totalt: 794 nm 11 slussar 1 tunnel
Nu har vi kommit till Karlstad (= svenska för Charleville) och sola visade sig faktiskt och värmde oss i den kyliga morgonen med +6 grader. Meuse slingrar sig fram mellan höga berg, slår ibland knut på sig själv. De branta bergssluttningarna är klädda med lövskog som börjar gulna. Innan vi kom hit har vi passerat 11 slussar idag, alla automatiska, och en 250 m lång tunnel. Den automatiska slussningen går till så här: 100 m före slussen riktar man sin fjärrkontroll mot en mottagare på kanalbanken. Signalen vid slussen slår då om från rött till röd-grönt och slussen klargörs, portarna öppnas och signalen slår om till grönt. Man går in i slussen och förtöjer och drar sedan i en blå stång som hänger ner i slusskammaren. Då stängs portarna, luckorna öppnas och vattnet strömmar in. När vattnet nått rätt nivå, man höjs 2-4 m, öppnas de övre portarna, allt automatiskt. Sedan är det bara att gå ut. Oftast fungerar allt som det ska, men då och då strejkar automatiken och slusspersonal får tillkallas.

Monday 18 oktober Haybes – Charleville
Trip: 31 nm Total: 794 nm 11 locks 1 tunnel
Meuse is meandering between high mountains, sometimes making almost a full circle. The steep hill slopes are covered with trees that are going yellow. Before coming to Charleville we passed 11 locks today, all automatic and a 250 m long tunnel. The procedure in the automatic locks is as follows: 100 m before the lock you aim your remote control at a receiver on the bank. The lights at the lock turn from red to red-green and the lock is prepared, gates are opened and the light turns to green. You enter the lock and moor and then pull a blue rod that hangs down in the lock chamber. That makes the gates to close, paddles to open and the chamber is filled. When the water has reached the right level, normally 2-4 m rise, the upper gates are opened, all automatic. Finally you just go out. Mostly the procedure goes as planned, but every now and then the automatic jams and staff has to be called.Trevligt litet slott
Nice little castle 
 

1 kommentar:

  1. Det verkar inte vara något latmansgöra att gå i kanalerna!
    Här har den första vinterkylan visat sej! Det snöade i Hamburgsund i torsdags!Snart ska vi börja öva för Lucia! Kram Tina

    SvaraRadera