Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

söndag 23 oktober 2011

Teneriffa / Tenerife


Fredag 21 okt 2011                 Las Galletas
Trip: 55 nm                              Totalt: 3795 nm
        Seglingen från Gran Canaria började som väldigt ofta med motorgång I helt bleke. När vi kom ut i ”sundet” mellan de två öarna fick vi mer och mer vind. Härlig segling som blev allt hårdare, så det blev revning av både storen och genuan. Vi fick känna på ”accelerationszonen”, som uppstår när vinden pressas mellan öarna och kan bli mycket kraftig. Detta gjorde att vi kom fram i dagljus i stället för mörker som vi räknat med.
       Vi hade bokat plats i en liten hamn på södra Teneriffa, Las Galletas. Där låg våra vänner på s/y Lärkan. Vilken överraskning och trevigt återseende! Eftersom vi haft en riktig ”landkrabbetid” på Gran Canaria hade vi bestämt att jobba på båten, men ändå unna oss lite sightseeing. Det passade bra med arbete för här fick vi mulet väder och t.o.m. regn. Riktigt skönt!


Las Galletas
     
Kaktusens blomstänglar lever bara ett år
The flower stands of the cacti survive only one year
    Med hyrbil åkte vi upp till vulkanen Tejde, som är 3817m hög. Molnen hade täckt bergen under flera dagar, men nu började de lätta. Det var fascinerande att köra upp mot toppen på slingrande vägar i moln, som helt plötsligt gav vika och vi var ovanför i solsken. Landskapet vid Tejdes fot är uppbyggt av olika magmabergarter. Här finns magma, som runnnit ut ur kratern under århundraden och stelnat i olika lavaformationer. Dessa formationer oxiderar på ytan och ändrar färg genom seklen från svart till mörkbrunt och ljusbrunt beroende på mineralinnehållet. Här finns också stora områden med vulkanaska som kastades ut med gasmolnen. Vi upplever det som sand, men tar man upp det i handen känner man hur lätt det är. Det är så enorma bergsformationer och flera gamla vulkaner i detta område så man känner sig ”liten” i denna annorlunda natur. Det är som att vandra i ett månlandskap. Här har ju också Stjärnornas Krig spelats in.


Bergstur / Mountain tour

Lavafält / Lava fields


Att grästuvorna kan överleva i den magra jorden
Surprising that the grass can survive in the dry soil

Klippor och bussar / Rocks and busses

Torr växtlighet / Dry grass

Lavasand och stenar / Lava sand and stones

Lågtflygande moln / Low flying clouds
Solen spräcker stenblocken / The sun cracks the rock to stones

      Tyvärr var kabinliften upp till toppen stängd på grund av regn och hårda vindar. Kanske lika bra, för däruppe var det bara en plusgrad. Vi hade klätt oss varmt, men några kom i shorts, flip-flop och insvepta i badhanddukar.

Så här högt kom vi med bil, högre än Kebnekaise
Top level by car

Teide 3.817 m 
      Från detta sterila, torra landskap fortsatte färden mot den nordvästra och västra sidan av Teneriffa. Det var som att komma till en annan värld. Grönt, grönt av olika barrträd högre upp i bergen. Ju längre ner vi slingrade oss på de vindlade ”alpvägarna”, desto mer lövträd och blommande buskar och blommor. Här odlas bananer i stora inhägnader. Det är också på denna sida av Teneriffa som de stora turistkomplexen med hotell kantar kusten. Vi avslutade turen med att ”turista” längs strandpromenaden i Los Christianos och äta en riktigt god paella.

Barrskog på mellannivå / Pine forests on medium level

En läcker paella / A delicious paella


Friday 21 Oct 2011                       Las Galletas  
Trip: 55 nm                              Total: 3795 nm
     The sail trip from Gran Canaria to Tenerife started as very often motoring in dead calm. Coming to the sound between the two islands the wind blew stronger and stronger. Lovely sailing that became quite hard, so all sails had to be reefed. It was the “acceleration zone”, which happens when the wind is forced between islands and can be very strong. This made our arrival in daylight instead of darkness, as we had calculated.
      We had booked a berth in a small harbor at the south coast of Tenerife, Las Galletas. Our friends from s/y Lärkan were also there. What a surprise and nice reunion! As we had had a real landlubber time in Gran Canaria, we had decided to work with our yacht, but still give some time for sightseeing. It was perfect to work because the weather was grey and also some rain.  What a relief!
     A rental car took us up to the volcano Teide, 3,817 m high. The mountains were hidden behind clouds for several days, but now they unveiled themselves. It was fascinating to drive up to the peak on winding roads in clouds that suddenly disappeared and we were above in sunshine. The nature around Teide consists of different sorts of magma rocks. Here you can see magma that has been flowing from the crater during hundreds of years and hardened into different formations of lava. The surfaces of these formations oxidize and change color through centuries from black to dark brown and light brown depending of the mineral content. There are also vast areas of volcanic ashes that were erupted together with clouds of gases. It feels like sand, but if you take a handful you will feel the low weight. So many impressive rock ridges and old volcanoes in this area, you really feel “tiny” in this outstanding nature. It’s like walking on the moon. Star Wars was filmed in this location.
     The cable car up to the summit was closed due to rain and hard winds. Maybe as good, because up on the top the temperature was at the freezing point. We were dressed in warm cloths, but some came in shorts, flip-flops and wrapped in towels.
       From this sterile nature the ride continued to the northwest and west parts of Tenerife. It was like coming to another world. Green, green with different kinds of pine trees up on the hills. When driving further down on the winding mountain roads, more and more trees and bushes and flowers. Bananas are grown here in large plantations. We finished the trip by walking like tourists along the beach in Los Christianos and eating a tasty paella.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar