Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

fredag 12 november 2010

Valence

Fredag 12 november                 Les Roches de Condrieu – Valence

Trip: 38 nm 3 slussar                 Totalt: 1280 nm 249 slussar
En stor hotellpråm full med turister väntade på slussning när vi kom ut ur en av de jättelika slusskamrarna. Annars är det förvånansvärt lite pråmar på Rhone. Vi har sluppit dom i slussarna och fått ha de 190 m långa slussarna för oss själva. Vid varje slussning går det åt 20 miljoner liter vatten! Det är gott om vatten i floden och även i dag har vi haft 1-3 knops medström. Den varierar beroende på hur bred floden är. Vid bropassager och utanför slussarna bildas virvlar i vattnet som vill vrida båten ur kurs, så man får vara på alerten med styrningen. Dagen avslutades med förtöjning i en riktig marina i Valence. Här ligger flera stora motorbåtar med folk som bor i sina båtar och övervintrar. Ju närmare Medelhavet vi kommer desto högre blir hamnavgifterna. Här är avgiften 20 Euro/natt inklusive el, vatten och dusch.
Nu skall vi gå till ett vandrarhem med internet i närheten och lägga in detta resebrev.

Friday 12 November                     Les Roches de Condrieu – Valence
Trip: 38 nm 3 locks                       Total: 1280 nm 249 locks
A large hotel boat loaded with tourists was waiting to enter the lock when we came out from one of the huge lock chambers. There are surprisingly few boats on the Rhone. We are lucky to be alone in the 190 m long locks without any barges. 20 million liters of water is used in every locking procedure! There is lot of water in the river and also today we had 1-3 knots of following current. It varies depending of the width of the river. When passing bridges and outside locks there are eddies in the water that tries to bring our yacht out of course, why you have to be careful with the steering. The day was finished with mooring in a real and complete marina in Valence. Here are great motor yachts spending the winter with the owners living onboard. The more we are approaching the Mediterranean, the higher are the marina prices. Here we pay 20 Euro/night including electricity, water and shower.
Now we will go to a nearby youth hostel with internet to publish this travelling letter.

Vingårdar i Rhonedalen
Vineyards in the Rhone valley

15 m höga slussar
15 m high lock chambers

Stängd slussport
Closed lock gate


Slussporten hissas upp och man går ut genom öppningen
The lock gate is lifted up and you go out through the opening


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar