Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

tisdag 31 augusti 2010

Så var hon på väg! / Away she goes!


Xavita lämnar hemmahamnen Bjöla i Göteborg.
/ Xavita is leaving her homeport Bjöla in Gothenburg.

Dag 1
Klockan 19:30 på kvällen den 31 augusti lade hon loss och styrde så äntligen mot sydligare breddgrader. Det sista småfixet pågick ända in till avgång.

Första sträckan blir kort och går till Lerkil på Onsalahalvöns västra sida söder om Göteborg. Naturligtvis via Styrsö Bratten i Göteborgs södra skärgård för bunkring av diesel. Till Lerkil beräknas dom anlända ca kl. 23 ikväll där som skall säga adjö till Bittans mamma innan dom fortätter söderut på Kattegatt, förbi den danska ön Anholt in i Stora bält ner till Travemünde i norra Tyskland. Där skall masten ner och tas på trailer ner till Medelhavet och kanalfärden genom Europa kan börja.

-------------------------------------------------------------

Day 1
At 19:30 in the evening of the 31:st of August she casted off and finally steared towards more sothernly latitudes. The last fixes where going on all the way just before departure.

Teh first leg will be a short one to Lerkil on the west side of the Onslala archipelago
south of Gothenburg. Naturally via Styrsö Bratten in the south archipelago of Gothenburg to bunker diesel. They're expected to arrive in Lerkil approximately at 23 o'clock tonight where they'll be saying good bye to Bittans mother before they will continue southwards on the sea of Kattegatt, passing the danish island of Anholt heading down through Store Belt further down to Travemünde in northern Germany. When there the mast will be stepped down and transported to the Mediterrainian Sea and the trip on the channels through Europe can begin.


Sjökorten studeras. Det var ett tag sedan...
/ The charts are being studied. It was a while agoe...


De sista justeringarna på riggen görs.
/ The last adjustments on the rig is being made.


På väg.
/ On their way.


Hej då!
/ Good bye!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar